1. Úvod
  2. Věda a výzkum
  3. Pracovní texty

Pracovní texty

Edice pracovních textů Katedry sociologie slouží k rychlému zveřejnění textů.

Texty pracovníků naší katedry

Texty jsou připraveny k prezentaci na konferenci, workshopu, nebo jsou v recenzním řízení v odborných časopisech, monografiích a podobně. Autory/autorkami textů jsou typicky členové katedry, příležitostně i jiní členové odborné komunity (např. účastníci konferencí pořádaných katedrou). 

Texty neprocházení recenzním řízením ani jazykovou a formální kontrolou. Veškerá zodpovědnost za obsah a podobu textů náleží autorům/autorkám.

Autoři jsou instruováni, aby zajistili stažení pracovní verze textu z cirkulace ihned po jejich zveřejnění ve standardní akademické podobě a nahradili původní pracovní text bibliografickou informací o novém místu zveřejnění.

2016

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

  1. Úvod
  2. Věda a výzkum
  3. Pracovní texty

Bakalářské práce

Závěrečné práce pro studenty posledních ročníků bakalářských studií a veškeré informace k postupu zadání a přehled témat.

Zadání bakalářské práce

Nabízená témata bakalářských prací

Příprava projektu

Pro zamluvení zvoleného tématu je nutné napsat projekt diplomové práce a zaslat jej vyučující/mu, která/y téma vypsal/a. Napsání projektu diplomové práce je nezbytnou podmínkou budoucí spolupráce s vyučující/m. Dodržujte při jejich psaní několik základních pravidel:

arrow right

Zvolené téma a záměr projektu je vhodné prodiskutovat s vyučující/m ještě před jeho odevzdáním.

arrow right

Ještě než vyučující/ho oslovíte, je třeba mít o tématu již nějakou představu – tedy být schopen/a identifikovat, co vás na tématu zaujalo a jaký typ otázek si tak chcete klást.

arrow right

Projekt vypracujte v délce 4 – 5 NS

Témata pro bakalářské programy: 

Struktura projektu

Úvod – nastiňte, proč jste si dané téma vybral/a, jaké s ním máte zkušenosti (z kurzů, četby, vlastní zkušenosti),

Teoretické vymezení tématu – ukažte, co jste o daném tématu již přečetl/a a dokážete se v něm zorientovat. Z teoretického vymezení tématu by přímo měly vyplývat vaše výzkumné otázky či (v případě teoretické práce) nástin rámce práce.

Metodologie– ukažte schopnost výzkum navrhnout a prokázat, že je realizovatelný. Tedy: popište, kde a jak budeme hledat odpovědi.Tato část by měla obsahovat také diskuzi nad etickými otázkami vašeho výzkumu

Plánovaný harmonogram vaší práce.

Detaily harmonogramu s vámi bude řešit vyučující individuálně.

Dodržování stanovených termínů a podmínek v projektu považujte za zásadní pro spolupráci s vyučujícími.

Seznam citované literatury a zvlášť oddělený orientační seznam literatury, se kterou v práci dále hodláte pracovat.

Pamatujte, že o přijetí práce k vedení rozhodne kvalita projektu!

Doporučujeme začít téma a projekt řešit v dostatečném časovém předstihu před finálním vyplnění podkladu VŠKP v Portále a odevzdáním vytištěného formuláře. Pokud tak neučiníte může se stát, že téma bude již zarezervované a kapacita vyučujícího zaplněna.

Témata pro program Sociologie

Téma Vedoucí  
Švédská aktivistka Greta Thunbergová v českých a cizích masových médiích Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Volné téma Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D. volná
Komparace světů mužských a ženských věznic Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D. volná
Spirála mlčení: Laboratorní experiment Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Sémantický diferenciál Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Semi-profese Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Stávati se rodičem v kontextu mezinárodní migrace Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu sociální a rodinné politiky Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Gender a embodiment Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Mezigenerační spolubydlení Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Rozvody a rozpady kohabitací ve vyším věku Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
BANKSY, Diskurzivní repertoáry obsažené v díle streetartového umělce Banksy Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Sexualita seniorů: recepce sexuálních projevů seniorů optikou pečovatelů v domovech pro seniory Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Volné téma Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
volné téma z historie empirického sociologického výzkumu Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Téma Vedoucí  
Soudržnost mladých rodin, nesezdaných partnerství a manželských párů Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Volné téma Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Q-metodologie: Praktická aplikace Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Konceptualizace náboženské paměti v současných teoriích Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Anomie a (pozdně)moderní společnosti Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Významné ženy v historii sociologického výzkumu Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z historie empirického sociálního výzkumu Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Účinnost deterenční teorie a teorie sociální kontroly ve vztahu k protiprávnímu jednání Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Gender v prostředí závodního plavání mládeže Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Laboratorní experiment: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Téma Vedoucí  
Anomie a (pozdně)moderní společnosti Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Profesionalizace v sociální práci jako součást životní dráhy jedince Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. zabraná
Úsilí mladých lidí o ochranu životního prostředí Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. zabraná
Životní strategie singles žijících ve městě a na venkově Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. zabraná
Laboratorní experiment: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
volné téma z historie empirického sociálního výzkumu Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Sociální práce jako součást životní dráhy Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Migrace a zdraví Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Nové partnerské vztahy v pozdějším věku Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Konceptualizace náboženské paměti v současných teoriích Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Soudržnost mladých rodin, nesezdaných partnerství a manželských párů Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Významné ženy v historii sociologického výzkumu Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Agent-based modeling: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Influenceři na sociálních sítích a názoroví vůdci a vlivní lidé – srovnání, pokus o modifikaci teorie (modelu) Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Téma Vedoucí  
Soudržnost mladých rodin, nesezdaných partnerství a manželských párů Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Laboratorní experiment: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Migrace a zdraví Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Konceptualizace náboženské paměti v současných teoriích Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Anomie a (pozdně)moderní společnosti Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Vybrané problémy sociologické teorie a filosofie sociálních věd Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Významné ženy v historii sociologického výzkumu Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Partnerství a kvalita života Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Nastolování agendy mezi studenty FF ZČU v Plzni Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Zavržení otcové Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z problematiky péče o seniory v rodině Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z mezigenerační solidarity v rodině Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Úloha sociálních sítí a elektronické komunikace při utváření volebních preferencí u mladých voličů Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Téma Vedoucí  
Laboratorní experiment: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Modelování spirály mlčení Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Modelování hraní strategických her Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Anomie a (pozdně)moderní společnosti Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Laboratorní experiment: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Náboženská paměť Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Nastolování agendy mezi studenty FF ZČU v Plzni Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Náboženská paměť Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Konceptualizace náboženské paměti v současných teoriích Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Volně zvolené téma studentem/studentkou Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Zavržení otcové Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z problematiky péče o seniory v rodině Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z mezigenerační solidarity v rodině Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Úloha sociálních sítí a elektronické komunikace při utváření volebních preferencí u mladých voličů Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Soudržnost mladých rodin, nesezdaných partnerství a manželských párů Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Sémiotika a kritická diskursivní analýza médií Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Francouzský strukturalismus, postsrukturalismus a otázka sociální změny Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Téma Vedoucí  
Agent-based modeling: Modelování hraní strategických her Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Dopad titulu EHMK Plzeň 2015 na podobu veřejného prostoru Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Náboženská paměť Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Konceptualizace náboženské paměti v současných teoriích Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Trendy v rodinných hodnotách Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Volné téma Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Agent-based modeling: Modelování hraní strategických her Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování agendy mezi studenty FF ZČU v Plzni Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Okruhy kvalifikačních prací: vybrané problémy současná sociologická teorie (Mgr.) Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Modelování spirály mlčení Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Metafory, kterými žijeme v kontextu migrací Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Náboženská paměť Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Anomie a (pozdně)moderní společnosti Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Nemoc a aktérství Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Modelování spirály mlčení Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
volné téma z mezigenerační solidarity v rodině Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z problematiky péče o seniory v rodině Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Agent-based modeling: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Sémantický diferenciál Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Soudržnost mladých rodin, nesezdaných partnerství a manželských párů Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Astma z pohledu sociologie zdravi a nemoci Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Úloha sociálních sítí a elektronické komunikace při utváření volebních preferencí u mladých voličů Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Kultura a zdraví Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Zavržení otcové Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z mezigenerační solidarity v rodině Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z problematiky péče o seniory v rodině Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Téma Vedoucí  
Volné téma Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
volné téma z mezigenerační solidarity v rodině Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z problematiky péče o seniory v rodině Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Astma z pohledu sociologie zdravi a nemoci Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Migrace a zdraví Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Diskuse použití v sociologii Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Rození za socialismu Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Pronájem dělohy: náhradní mateřství v ČR Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Sémantický diferenciál Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování agendy mezi studenty FF ZČU v Plzni Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná

Témata pro program Sociální práce

Skip to content