Přejít k obsahu
Váně, Jan, Lužný, Dušan, Kalvas, František, Štípková, Martina, Hásová, Veronika. 2018.

Continuity and Discontinuities of Religious Memory in the Czech Republic

We shall describe how we conceptualised religious memory for the purposes of qualitative and quantitative survey research, and we shall explain how we operationalised religious communicative and cultural memory and why we believe that the questionnaire we designed and present here can also be applied in other contexts outside Czech society.

Kobes, Tomáš. 2018.

Panenko Skákavá!: módy existence paměti.

Kniha prostřednictvím tří případových studií představuje způsoby rozpomínání na zapomenuté poutní místo Skoky u Žlutic a diskutuje obecnější problémy spojené s výzkumem kolektivní paměti.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava, Štípková, Martina. 2018

Prarodičovství v současné české společnosti.

Kniha představuje české prarodiče prostřednictvím analýzy kvantitativních dat z druhé vlny mezinárodního šetření SHARE zaměřeného na osoby starší 50 let a kvalitativní analýzy 53 hloubkových rozhovorů s babičkami, dědečky a matkami vnoučat/dětí do deseti let.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava. 2013.

Aktivita jako projekt: diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek.

Pojem „aktivní stáří“ v současnosti působí jako zaklínadlo téměř všech vládních dokumentů věnujících se problematice stárnutí.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava a Martin Kreidl (eds.). 2012.

Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti.

Kniha se zaměřuje na proměny partnerského života z perspektivy životních drah.

Váně, Jan. 2012.

Komunita jako nová naděje?: náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství.

Výchozí zkušeností současného světa je stav plurality hodnot a nejistoty. Tento stav je patrný i v českém kontextu. 

Holubec, Stanislav. 2010.

Sociologie světových systémů: hegemonie, centra, periferie.
P

Kniha se zbývá problematikou vzniku kapitalismu v Evropě 16. století a jeho dalším vývojem z pohledu tzv. teorií světového systému.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava a Ema Hrešanová. 2010.

První krok na sociologické stezce.

Publikace prezentuje různé strategie, jež si studující sociálních věd mohou při zpracování své bakalářské či diplomové práce zvolit. 

Fujda, Milan a Dušan Lužný. 2010.

Oddaní Kršny. Hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd.

Eseje v této knize tematizují tři okruhy problémů. Prvním je popis nauky a praxe kršnovské bhakti v rámci hnutí Haré Kršna.

Kobes, Tomáš. 2009.

Tu zme šicke jedna rodzina, tu zme šicke jedna fajta: příbuzenství východoslovenského venkova.

Publikace srovnává příbuzenský koncept obyvatel tzv. romských osad a jejich majoritních příslušníků na východoslovenském venkově.

Kalvas, František. 2009.

Nastolování agendy: role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a genderu.

Publikace vychází z aktuálně obhájené autorovy disertace a empiricky zkoumá proces nastolování agendy.

Kobes, Tomáš. 2009.

Nastartovali nás jako motorky: činnost nevládních organizací při řešení romské problematiky na východním Slovensku.

Činnost nevládních neziskových organizací (NNO) je po roce 1999 v kontextu romské problematiky jedním z témat regionálního rozvoje na Slovensku.

Holubec, Stanislav. 2009.

Lidé periferie: sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době.

Publikace si klade za cíl přiblížit sociální existenci a každodennost pražského dělnictva v meziválečném období.

Hrešanová, Ema. 2008.

Kultury dvou porodnic: etnografická studie.

Předkládaná práce je etnografií organizačních kultur dvou českých porodnic.

Kreidl, Martin. 2008.

Cesty ke vzdělání: vzdělanostní dráhy a vzdělanostní nerovnosti v socialismu.

Kniha se věnuje problematice nerovného přístupu ke vzdělání v bývalých socialistických zemích.

Váně, Jan. 2007.

Proměny spravedlnosti.

Práce se věnuje několika soudobým typologiím teorií spravedlnosti.

Šubrt, Jiří (ed.). 2007.

Historická sociologie.

Historická sociologie je hraniční disciplínou, která dnes prožívá v sociálních vědách svoji renesanci.

Patička