Naši absolventi

Inspirujte se příběhy našich úspěšných absolventů. Přečtěte si o jejich karierách, ke kterým jim otevřelo dveře studium na Katedře sociologie v Plzni.

Absolventi našich oborů

Mgr. Jan Kašpar

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

V současné době jsem zaměstnán ve společnosti Lear Corporation, která je předním dodavatelem v automotive. Společnost se zabývá kompletním vývojem a výrobou sedačkových a elektrických systémů pro víceméně všechny automobilky po celém světě. V rámci organizace působím na HR oddělení vývojového centra Plzeň, konkrétně na pozici HR Generalist.

Rok ukončení

2017

Pracovní pozice

HR Generalist ve společnosti Lear Corporation

Závěrečné práce

Formy dislokace v městském prostoru

Dopad projektu EHMK Plzeň 2015 na podobu veřejného prostoru města Plzně

Mgr. Tomáš Frank

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

Během posledního roku magisterského studia sociologie jsem se přidal ke skupině mravenců z ANT studia, kde v současné době působím už několik let na pozici projektového manažera. ANT studio je agentura zaměřená na komplexní propagaci firem na internetu. Díky individuálnímu přístupu a službám zahrnující výrobu webů, e-shopů a internetový marketing, dosahujeme vysoké efektivity a měřitelných výsledků.

Rok ukončení

2017

Pracovní pozice

Projektový manažer a WordPress specialista ve společnosti ANT studio s.r.o.

Závěrečné práce

Dělba práce v kontextu open source softwaru

Průmysl 4.0 v kontextu big data

Mgr. Vojtěch Oliverius

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

Již několik let pracuji pro společnost POVED s.r.o., která se zabývá kompletním zajištěním veřejné dopravy v Plzeňském kraji. Společnost organizuje a plánuje dopravu, tvoří a udržuje tarifní systém (ceny jízdného, způsoby rozúčtování, kompenzace), dispečink a ostatní dopravní systémy. Momentálně pracuji na pozici  Projektového specialisty a analytika dat.

Rok ukončení

2016

Pracovní pozice

Projektový manažer a datový analytik ve společnosti POVED s.r.o.

Závěrečné práce

Genderové stereotypy v pohádkách

Flexibilní práce v organizaci zaměřující se na kulturní průmysl

Mgr. Julie Alterová

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

Od roku 2014 pracuji ve společnosti Kantar, mezinárodní společnosti, která se zabývá marketingovým průzkumem (od poradenství marketingové strategie pro klienty až po analyzování televizních reklam a úspěšnosti značek na trhu). V současné době pracuji na pozici Associate Directora. Zabývám se strategickým vedením mně svěřené výzkumné domény (v současnosti například pracuji na implementaci strategických dlouhodobých produktů zabývajících se evaluací mezinárodních značek). Kromě strategického plánování mám na starosti i tým o přibližně dvaceti lidech, na jejichž každodenní exekutivu pak dohlíží manažeři, kteří reportují přímo mě.

Rok ukončení

2014

Pracovní pozice

Associate Director ve společnosti Kantar CZ

Závěrečné práce

Sociální vztahy a konflikty uvnitř satelitního městečka

Sociální dynamika a gender v procesu suburbanizace

Mgr. Kateřina Kozáková

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

Pracuji ve společnosti Siemens, v divizi Building Technologies na pozici asistentky obchodu.

Jaká je Vaše běžná pracovní náplň a jaké odpovědnosti z Vaší pozice plynou?

Vedle standardní administrativní práce připravuji cenové nabídky a kalkulace obchodních případů. Součástí mojí pracovní náplně je controlling projektů, na kterých pracuje tým naší regionální pobočky…

Rok ukončení

2013

Pracovní pozice

Sales and Project Management Support ve společnosti Siemens, s.r.o.

Závěrečné práce

Prezentace mateřství v českých magazínech o životním stylu (1990 – 2010)

“Neposlušné” matky – specifika chápání a prožívání přirozeného porodu s přihlédnutím k představám a očekáváním a následné žité zkušenosti žen v České republice

Mgr. Tereza Slatkovská

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

Referent oddělení kontroly realizace – Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (ROP Jihozápad)

Jaká je Vaše běžná pracovní náplň a jaké odpovědnosti z Vaší pozice plynou?

Mým úkolem je provést příjemce dotací schválených Regionální radou celým procesem realizace jejich projektu, tzn. že zajišťuji splnění podmínek projektu před samotným uzavřením smlouvy…

Rok ukončení

2013

Pracovní pozice

Referent oddělení kontroly realizace na ROP Jihozápad

Závěrečné práce

Vliv médií na vnímání strachu z kriminality

Srovnání výchozích předpokladů teorie racionální volby a kritické teorie

Mgr. Lucie Pešková

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

Pracuji v mezinárodní agentuře pro výzkum trhu Ipsos v oddělení Mystery Shoppingu, a to na pozici GSC Operations Director. Coby Global Support Center (GSC) zajišťujeme podporu kolegům po celém světě.

Jaká je Vaše běžná pracovní náplň a jaké odpovědnosti z Vaší pozice plynou?

Vedu celý mezinárodní tým, který je zodpovědný za sběr dat metodou Mystery Shoppingu…

Rok ukončení

2011

Pracovní pozice

GSC Operations Director ve společnosti Ipsos

Závěrečné práce

Vliv kariérního zaměstnání na mateřství

Partnerství a rodina v kontextu rozvedených žen a jejich dětí

Mgr. Lenka Vacková

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

Pracuji jako manažerka kvality ve firmě Rizzo Associates Czech, a. s. – jedná se o firmu spadající pod americkou mateřskou firmu. Firma poskytuje konzultační a inženýrské služby v oblastech, kde jsou kladeny zvýšené nároky na bezpečnost a spolehlivost, jako například jaderná bezpečnost energetických a ostatních specifických jaderných zařízení.

Rok ukončení

2011

Pracovní pozice

Manažer pro kvalitu ve firmě Rizzo Associates Czech, a. s

Závěrečné práce

Léčba alkoholismu z pohledu lékařského peronálu

Vliv reklamy na konzumní život dětí

Jak hodnotí obory naše studentky?

Sociální práce

Společnost a politika

Proč studovat v Plzni?

Naučíte se praktické dovednosti

Sociologie a sociální práce jsou jedny z nejpraktičtějších sociálně-vědních oborů.

Porozumíte světu kolem sebe

Naučíme vás vidět souvislosti i tam, kde nejsou na první pohled zřejmé. Zjistíte, že odkrývání skrytého je velké dobrodružství.

Plzeň si zamilujete

Plzeň je velká tak akorát, nabízí bohatý kulturní život a najdete zde všechno, co ke studentskému životu patří.

Vyjedete do zahraničí

Chcete si zkusit na chvíli žít v cizině, poznat nové přátele či kulturu? Každoročně nabízíme studijní výjezdy na partnerské univerzity.

Poznejte blíže naše obory

Bakalářský program

Nový program vycházející ze sociologie a politologie, který kombinuje to nejlepší z obou oborů. Studenti si mohou v průběhu studia zvolit jednu ze dvou specializací: Sociologie nebo Politologie.

Bakalářský program

Humanitně zaměřený program, jehož cílem je prostřednictvím teoretického studia i praxe připravit studenty na kvalifikovaný výkon profese sociálního pracovníka.

Magisterský program

Navazující magisterské studium je vhodné pro studenty společenskovědních oborů, kteří si chtějí prohloubit teoretické a metodologické znalosti sociologie.

Další informace pro uchazeče

Skip to content