Mgr. Tomáš Frank

104162669 3036086683154991 8609331194570684253 n
calendar

Rok ukončení

2017
success

Pracovní pozice

Projektový manažer a WordPress specialista ve společnosti ANT studio s.r.o.
diploma

Závěrečné práce

Dělba práce v kontextu open source softwaru

Průmysl 4.0 v kontextu big data

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

Během posledního roku magisterského studia sociologie jsem se přidal ke skupině mravenců z ANT studia, kde v současné době působím už několik let na pozici projektového manažera. ANT studio je agentura zaměřená na komplexní propagaci firem na internetu. Díky individuálnímu přístupu a službám zahrnující výrobu webů, e-shopů a internetový marketing, dosahujeme vysoké efektivity a měřitelných výsledků.

Jaká je Vaše běžná pracovní náplň a jaké odpovědnosti z Vaší pozice plynou?

Moje běžná pracovní naplň se v průběhu začátku velmi proměňovala. Nejdříve jsem totiž nastoupil na stáž, kde jsem se zabýval výrobou jednodušších webových stránek a seznamoval se procesy a fungováním firmy. Postupně jsem přebíral větší zodpovědnost i složitější projekty, včetně budování své vlastní klientely. Spolupodílím se také na rozvoji firmy a zlepšování jejich vnitřních procesů, stejně tak na získávaní nových poptávek ze strany zákazníků a delegování dílčích aktivit na příslušné členy týmu.

Jaké jsou Vaše pracovní úspěchy?

Domnívám se, že za hlavní úspěch lze považovat samotné prosazení se v IT firmě s vystudovaným humanitně-vědním oborem, kde je vyžadovaná určitá technická znalost aktivit ohledně fungování webových stránek a obecně on-line prostředí. Za dílčí úspěch také považuji každý zdárně dokončený projekt, u kterého je viditelný přínos pro klienta a posun v jeho podnikatelské vizi. Větší úspěchy v podobě vlastního týmu a oddělení se specializací na redakčním systém WordPress však teprve jistě čekají.

Co ze studia sociologie využíváte ve svém zaměstnání?

Studium sociologie mi přineslo především mnoho zkušeností a dovedností z oblasti, která by se dala souhrnně nazvat jako soft skills. Konkrétně pak lze určitě zmínit schopnost prezentovat svojí práci nebo myšlenky, komunikovat s celou řadou lidí – od programátorů až po zcela nezasvěcené klienty do problematiky IT. Dále schopnost kritického myšlení a argumentace, která je často potřebná při obchodním vyjednávání. Nelze ovšem také opomenout určitý smysl pro dodržování termínů a zodpovědnosti za svoji práci.

Studoval jste na Katedře sociologie – jaká byla Vaše cesta z této katedry k Vašemu současnému postu?

Jak jsem již zmiňoval v úvodu, po návratu ze zahraničního pobytu v rámci programu Erasmus jsem si chtěl při posledním roku studia najít vhodnou placenou stáž, nebo poloviční pracovní úvazek, který by mi zajistil získání potřebných zkušeností s pracovním trhem a následný hladký přechod po dokončení studia. Po několika neúspěšných pokusech při hledání práce,jsem se rozhodl vyzkoušet štěstí v IT firmě a využít svých tehdy spíše „hobby“ znalostí o webových stránkách, kde jsem dostal šanci ukázat, co umím a následně jsem začal do práce docházet prakticky každou volnou chvíli.

Jaký přínos má studium sociologie pro člověka na Vaší pozici?

Z hlediska konkrétní odbornosti, jako jsou sociologické teorie či metody, využívám v současné době určitě jen minimum znalostí. Jde spíše o využívání obecných dovedností, které jsem se naučil v rámci plnění dílčích úkolů během celého studia – od pravidelné přípravy, zodpovědnosti, plánování času až po vedení týmu v rámci skupinové práce.

Co byste doporučil stávajícím studentům a studentkám sociologie pro jejich lepší postavení na trhu práce?

Určitě bych doporučil každému ze studentů či studentek, aby si různé pracovní pozice, které by je zajímaly nejvíce, vyzkoušeli již během svého studia na bakalářském či magisterském stupni, například v rámci trainee programů či odborných stáží. Díky tomu si udělají větší přehled o fungování pracovního trhu a nasbírají řadu zkušeností. Případně stojí za to podílet se na různých výzkumech v rámci svého studia na Katedře sociologie. Mohu dopourit studium v zahraničí v rámci programu Erasmus. Řada těchto zkušeností se vám bude jistě hodit, a to nejen na pracovním trhu, ale i pro celý život. Pokud by vás práce v oboru marketingu a webových stránek bavila, a chtěli byste se dozvědět či naučit více, podívejte se na náš aktuální seznam volných pozic pro juniory, které ANT studio nabízí.

Poznejte blíže naše obory

Bakalářský program

Nový program vycházející ze sociologie a politologie, který kombinuje to nejlepší z obou oborů. Studenti si mohou v průběhu studia zvolit jednu ze dvou specializací: Sociologie nebo Politologie.

Bakalářský program

Humanitně zaměřený program, jehož cílem je prostřednictvím teoretického studia i praxe připravit studenty na kvalifikovaný výkon profese sociálního pracovníka.

Magisterský program

Navazující magisterské studium je vhodné pro studenty společenskovědních oborů, kteří si chtějí prohloubit teoretické a metodologické znalosti sociologie.

Další informace pro uchazeče

Skip to content