Spolupracujeme

Členové katedry působí v řadě odborných oborových organizací, periodik a rad. Spolupracujeme také s několika subjekty v rámci výzkumů.

Jsme členy sociologických organizací

České organizace

Acta FF

Akreditační komise ČR pro sociální vědy

Data a výzkum – SDA info

Masarykova česká sociologická společnost

Migraceonline.cz

Naše společnost

Religio: Revue pro religionistiku 

Slovenská asociácia sociálnych antropológov

Sociální studia

Sociologický časopis

Zahraniční organizace

American Association for the Advancement of Slavic Studies (AAASS)

Association for the Sociology of Religion (ASR)

Association for Women in Slavic Studies (AWSS)

The British Sociological Association (BSA)

Council on Anthropology and Reproduction (CAR)

Česká asociace pro sociální antropologii (CASA)

Česká společnost pro religionistiku 

European Association for the history of medicine and health (EAHMH)

European Association for Population studies (EAPS)

European Association of Social Anthropologists (EASA)

European Sociological Association (Evropská sociologická asociace – ESA)

International Sociological Association (ISA)

World Association for Public Opinion Research (WAPOR)

V rámci výzkumů spolupracujeme

Lokální organizace – Plzeň

Sociální služby města Plzeň

Město Plzeň

Plzeň 2015 EHMK

Útvar koordinace evropských projektů města Plzeň

Městský ústav sociálních služeb

Celá ČR

Grantová agentura České republiky

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Technologická agentura ČR – Podporujeme výzkum a inovace

Skip to content