Den otevřených dveří 

Fakulta filozofická každoročně pořádá během ledna Den otevřených dveří, kterého se účastní také zástupci Katedry sociologie.

Informace ke dni otevřených dveří v roce 2021

Den otevřených dní v podobě online akce se konal ve středu 27. ledna 2021.

Všechny důležité informace ke Dni otevřených dveří Fakulty Filozofické najdete na https://www.dodff.cz.

Prohlédnout si můžete také záznam z akce:

Záznam z online streamu 

Informace k bakalářskému programu Společnost a politika

Informace k bakalářskému programu Sociální práce

Informace k magisterskému programu Sociologie

Prohlédněte si prostředí katedry

Rozhovor s děkanem fakulty Davidem Šancem

Představení studia na Katedře sociologie

Proč studovat v Plzni?

Naučíte se praktické dovednosti

Sociologie a sociální práce jsou jedny z nejpraktičtějších sociálně-vědních oborů.

Porozumíte světu kolem sebe

Naučíme vás vidět souvislosti i tam, kde nejsou na první pohled zřejmé. Zjistíte, že odkrývání skrytého je velké dobrodružství.

Plzeň si zamilujete

Plzeň je velká tak akorát, nabízí bohatý kulturní život a najdete zde všechno, co ke studentskému životu patří.

Vyjedete do zahraničí

Chcete si zkusit na chvíli žít v cizině, poznat nové přátele či kulturu? Každoročně nabízíme studijní výjezdy na partnerské univerzity.

Poznejte blíže naše obory

Bakalářský program

Nový program vycházející ze sociologie a politologie, který kombinuje to nejlepší z obou oborů. Studenti si mohou v průběhu studia zvolit jednu ze dvou specializací: Sociologie nebo Politologie.

Bakalářský program

Humanitně zaměřený program, jehož cílem je prostřednictvím teoretického studia i praxe připravit studenty na kvalifikovaný výkon profese sociálního pracovníka.

Magisterský program

Navazující magisterské studium je vhodné pro studenty společenskovědních oborů, kteří si chtějí prohloubit teoretické a metodologické znalosti sociologie.

Další informace pro uchazeče

Skip to content