Katedra sociologie a sociální práce

Akademický rok 2023/2024 zahájen ve všech třech studijních programech: Společnost a politika, Sociální práce a magisterský program Sociologie.

Aktuality a organizační informace

Akademický rok 2023/2024

Těšíme se na společnou výuku a nejen to, těšíme se i na spolupráce při realizovaných výzkumech!

Aktuality

INTER 24 – celouniverzitní kolo IO

Vážené studentky, vážení studenti, International office ZČU spustilo celouniverzitní kolo na Inter 24, poslední v kalendářním roce 2024. Konec kola je naplánován na 14. června. Jako vždy se můžete přihlásit přes Portál v záložce Moje studium > ECTS výjezdy >...

Studijní obory na Katedře socilogie a sociální práce

Bakalářský program

Nový program vycházející ze sociologie a politologie, který kombinuje to nejlepší z obou oborů. Studenti si mohou v průběhu studia zvolit jednu ze dvou specializací: Sociologie nebo Politologie.

Bakalářský program

Humanitně zaměřený program, jehož cílem je prostřednictvím teoretického studia i praxe připravit studenty na kvalifikovaný výkon profese sociálního pracovníka.

Magisterský program

Navazující magisterské studium je vhodné pro studenty společenskovědních oborů, kteří si chtějí prohloubit teoretické a metodologické znalosti sociologie.

Další informace

globe

Nabízíme možnost zahraničního studia v rámci programů Erasmus nebo Free Movers do 14 zemí jako je Norsko, Polsko, Německo a jiné.

search

Studenti se mohou přihlásit k účasti na výzkumech, které realizují naši pracovníci. Mají možnost zapojit se například do sběru dat, jejich zpracování a dalších činností.

success

Zajímá vás, jaké uplatnění nachází naši absolventi? Inspirujte se příběhy několika z nich a přečtěte si o jejich úspěšných karierách.

Skip to content