Užitečné odkazy

Odkazy na užitečné zdroje ke studiu na Katedře sociologie, softwarové aplikace a další.

Západočeská univerzita

Elektronické informační zdroje na ZČU

Sociologie

Instituce a sdružení

Centrum pro výzkum veřejného mínění 

European Sociological Association (ESA) 

International Sociological Association (ISA)

Masarykova česká sociologická společnost

Sociologický ústav AV ČR 

Časopisy

Biograf

Data a výzkum – SDA Info

Demografie

Gender a výzkum

Forum for qualitative research

Naše společnost

Sociologický časopis

Sociológia

Sociology Compass

Socioweb

Instituce a sdružení

Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA) 

Český sociálně vědní datový archiv 

Český statistický úřad

Medard – digitální archiv

The United Nations Statistics Division 

Nakladatelství

Academia

BARRISTER & PRINCIPAL

CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury)

GRADA

OIKOYMENH

SLON – Sociologické nakladatelství

Software a aplikace

Analytické nástroje

GEPHI – interaktivní a vizualizační nástroj pro analýzu sítí a komplexních systémů, umožňující vytvářet dynamické a hierarchické grafy.

Google Fusion Tables – volně dostupná aplikace, která umožňuje ukládat, sdílet, spravovat a vizualizovat datové tabulky.

Google Forms – umožňuje vytvářet dotazníky, automatické zpracování dat, generovat tabulky, grafy a popisné statistiky.

Google Data Studio – bezplatný online nástroj, díky kterému můžete mít svá data přehledně na jednom místě.

Kinship editor – jednoduchá aplikace v Java rozhraní umožňující vizualizaci a analýzu příbuzenských vztahů.

Power BI  – umožní členům týmu objevovat informace skryté ve vašich datech.

SocNetV – linuxový software určený pro vizualizaci a analýzu společenských sítí.

QGIS (Quantum GIS)  – volně dostupný multiplatformní geografický informační systém. Umožňuje prohlížení, tvorbu a editaci rastrových a vektorových vrstev, včetně zpracování GPS dat a tvorbu vlastních map.

Statistické nástroje

BV4.1

IDAMS Statistical Software

R – volně dostupný software pro statistickou analýzu dat. Mimo jiné umožňuje vytvářet širokou škálu grafických výstupů.

Winpepi 

The United Nations Statistics Division 

Linuxové varianty

GNU PSPP – linuxový software určený pro analýzu statistických dat – svobodná alternativa k SPSS.

The Qualitative Data Analysis Program (QDAP) – svobodná alternativa k MAXQDA a ATLAS.ti.

Analýza textu

Gate

MAXQDA

RapidMiner

Marketing Miner

TagHelper 

tOKo

Yoshikoder – volný software určený k vytváření obsahových analýz vyvinutí v rámci Identity Project na Harvard’s Weatherhead Center for International Affairs.

Další online zdroje

Film a sociologie – od roku 1991 vzniklo více než 170 dokumentárních filmů, které vznikly v režii předních českých dokumentaristů.

Internet Archive – otevřená digitální knihovna. Zde je možné nalézt celou řadu digitálně zpracovaných materiálů – webové stránky, hudba, filmy, různé druhy videozáznamů a zejména pak cca 3 miliony oskenovaných, volně dostupných knih, kterým vypršela autorská práva. Mezi nimi lze nalézt velké množství textů dnes již klasických sociologů.

Sociologická teorie  – materiály ke kurzům M. Burawoye, audio nahrávky přednášek, knihy a další materiály.

Skip to content