Mgr. Lenka Vacková

vackova
calendar

Rok ukončení

2011

success

Pracovní pozice

Manažer pro kvalitu ve firmě Rizzo Associates Czech, a. s

diploma

Závěrečné práce

Léčba alkoholismu z pohledu lékařského peronálu

Vliv reklamy na konzumní život dětí

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

Pracuji jako manažerka kvality ve firmě Rizzo Associates Czech, a. s. – jedná se o firmu spadající pod americkou mateřskou firmu. Firma poskytuje konzultační a inženýrské služby v oblastech, kde jsou kladeny zvýšené nároky na bezpečnost a spolehlivost, jako například jaderná bezpečnost energetických a ostatních specifických jaderných zařízení.

Jaká je Vaše běžná pracovní náplň a jaké odpovědnosti z Vaší pozice plynou?

Povaha mé pracovní náplně je především administrativní. Věnuji se kontrole veškerých výstupních dokumentů, které jsou jediným produktem naší firmy. V našem oboru je důležitá i forma předání – starám se tedy o formátování, kompletaci, předávání, archivaci a registraci technické dokumentace. Velkou část mé práce také zahrnuje udržování systému kvality – jedná se o aktualizace firemní kvalitativní dokumentace v závislosti na normativech a zákonných aktualizacích. Mou odpovědností je příprava firmy na audity (periodické, recertifikační, zákaznické) a zároveň školení personálu.

Jaké jsou Vaše pracovní úspěchy?

Jako své pracovní úspěchy považuji úspěšnou recertifikaci firmy na normu ISO9001, která je v našem oboru vyžadována jako doklad kvality služeb. Také jsem absolvovala rekvalifikační kurz a získala certifikát externího auditora. Všechny profesní zkušenosti jsem následně uplatnila při zpracovávání velkého mezinárodního projektu. Jednalo se o velký projekt, který se zabýval přehodnocením budov Jaderné elektrárny Mochovce, na kterém se pod naším vedením podílelo několik firem, včetně zahraničních. Naším úkolem byla tudíž nejen technická práce, ale i koordinace jednotlivých dodavatelů, přebírání subdodávek a následná kompletace technické dokumentace. Práce našeho týmu byla následně ohodnocena pamětním listem.

Co ze studia sociologie využíváte ve svém zaměstnání?

V rámci pozice manažera pro kvalitu patří do mé kompetence aktualizace organizačního schématu, která je spojena s analýzou pozic, jejich popis a umístění ve firmě. Dostávám se i k personálním úkolům, kde ze znalostí získaných studiem sociologie uplatním mnohem více. Nejde konkrétně říct, co používám při své práci. Spíše si myslím, že díky sociologii přemýšlím trochu jinak, vnímám v lidských strukturách jiné věci a všímám si jiných typů chování (popřípadě si je jinak vykládám) než moji kolegové. Sociologie mi proto poskytla možnost být názorově odlišná od jiných a tím být profesně užitečná.

Studovala jste na Katedře sociologie – jaká byla Vaše cesta z této katedry k Vašemu současnému postu?

Již během studia na katedře jsem nastoupila jako brigádnice v této firmě. V té době jsem prováděla převážně pomocné kancelářské práce. V průběhu mé brigády mi byla nabídnuta tato pozice s příslibem, že mohu začít až dostuduji. Po absolvování magisterského studia jsem ihned nastupovala na svůj post.

Jaký přínos má studium sociologie pro člověka na Vaší pozici?

Jak jsem již řekla, je to ve způsobu myšlení, které jsem si během studia osvojila. Velké množství získaných znalostí mi pomáhají profesně růst a řešit různé (nejen profesní) situace s jistým nadhledem a často i určitým odstupem. Rozhodně mi sociologie pomohla vyrůst v oblasti jednání s lidmi.

Co byste doporučila stávajícím studentům a studentkám sociologie pro jejich lepší postavení na trhu práce?

Nečekat na hledání pracovních příležitostí až po ukončení studia. Pracovní zkušenosti vám mohou pomoci ujasnit si, co chcete a konkretizovat si svoje pracovní představy, případně určit si i svoji reálnou cenu. Zároveň čerpejte odborné sociologické znalosti – v praxi sociologický náhled ještě není využíván tak, jak by mohl být a z vlastní zkušenosti mohu říct, že pro zaměstnavatele je velmi zajímavý a přínosný a firmy ho začínají vyhledávat. Tato skutečnost tak otevírá nový prostor pro profesní uplatnění – je nutné však teoretickou sociologii aplikovat na konkrétní situace.

Poznejte blíže naše obory

Bakalářský program

Nový program vycházející ze sociologie a politologie, který kombinuje to nejlepší z obou oborů. Studenti si mohou v průběhu studia zvolit jednu ze dvou specializací: Sociologie nebo Politologie.

Bakalářský program

Humanitně zaměřený program, jehož cílem je prostřednictvím teoretického studia i praxe připravit studenty na kvalifikovaný výkon profese sociálního pracovníka.

Magisterský program

Navazující magisterské studium je vhodné pro studenty společenskovědních oborů, kteří si chtějí prohloubit teoretické a metodologické znalosti sociologie.

Další informace pro uchazeče

Skip to content