Mgr. Vojtěch Oliverius

1522515279497 1
calendar

Rok ukončení

2016

success

Pracovní pozice

Projektový manažer a datový analytik ve společnosti POVED s.r.o.

diploma

Závěrečné práce

Genderové stereotypy v pohádkách

Flexibilní práce v organizaci zaměřující se na kulturní průmysl

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

Již několik let pracuji pro společnost POVED s.r.o., která se zabývá kompletním zajištěním veřejné dopravy v Plzeňském kraji. Společnost organizuje a plánuje dopravu, tvoří a udržuje tarifní systém (ceny jízdného, způsoby rozúčtování, kompenzace), dispečink a ostatní dopravní systémy. Momentálně pracuji na pozici  Projektového specialisty a analytika dat.

Jaká je Vaše běžná pracovní náplň a jaké odpovědnosti z Vaší pozice plynou?

Má pracovní náplň je poměrně různorodá. Jsem zodpovědný za vedení hlavních projektů ve firmě, mezi které patří přestupní tarif, dispečink, rozvoj mobilní aplikace a integrace nového autobusové dopravce ARRIVA. U některých systémů se podílím na vytváření jejich architektury např. prostřednictvím vývojových diagramů. Zároveň jsem zodpovědný za veškeré inovace těchto systémů, a to včetně zajištění marketingu prostřednictvím externích agentur. V neposlední řadě z technického a projektového hlediska zajišťuji terénní kontroly kvality veřejné dopravy včetně automatického vyhodnocení zpracovaných kontrol.

Jaké jsou Vaše pracovní úspěchy?

Za největší pracovní úspěch považuji své prosazení se do technické části firmy, která se zabývala v minulém roce zajištěním nového autobusového dopravce, jeho vysoutěžením, novým tarifem, zavedením dispečinku apod. Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl pracovat na zakázce za 10 miliard korun, která bude obsahovat spoustu technických projektů, jako jsou spoje na zavolání, mobilní aplikace, rozúčtování tržeb apod.

Co ze studia sociologie využíváte ve svém zaměstnání?

V rámci studia jsem si osvojil komunikační schopnosti se zaměřením na prezentaci vlastních myšlenek. Za velký benefit studia považuji zaměření se na oblast kritického a logického uvažování, které mě přivedlo k programování. V rámci aplikovaných výzkumu jsem si mohl vyzkoušet vedení týmů. Pokud výše uvedené prvky spojíme, perfektně se to hodí na vedení i technických projektů, ve kterých jsem nucen propojit představy politiků a svého vedení s technickými potřebovami programátorů. Cílem je vždy vytvoření co nejefektivnější architektury systému a následného úspěšného splnění projektu.

Studovala jste na Katedře sociologie – jaká byla Vaše cesta z této katedry k Vašemu současnému postu?

Po absolvování katedry sociologie jsem rok pracoval jako vedoucí tazatelské sítě pro firmu Nielsen Admosphere a.s., kde jsem pracoval především na projektu Zaváděcí výzkum pro společnost ATO. Po skončení projektu jsem se vrátil do Plzně, kde jsem si mezi pracovními nabídkami vybral moji současnou firmu. Při nástupu jsem začal pracovat na integraci turistické jízdenky a na vytvoření dopravního modelu pro autobusového dopravce, ve kterém se současně vypočítává kompenzace dopravce. Postupně jsem se přes menší projekty dostal až k projektu tarifu, který zahrnuje integraci několika odbavovacích zařízení napříč všemi dopravci IDPK.

Jaký přínos má studium sociologie pro člověka na Vaší pozici?

Prakticky všechny mé pracovní činnosti jsou nějak propojeny se studiem sociologie. Především tedy s aplikovanými projekty, na kterých jsem na katedře pracoval. Jasným příkladem je například využívání Google workspace pro vedení projektů. Základy programování, kterým jsem se přiblížil v rámci kvantitativních kurzů, se mi hodí při vytváření automatických skriptů a programů, které následně mohou obsluhovat dopravní technologové. Rozvoj soft skills v podobě kritického a logického myšlení uplatňuji v rámci vyjasňování architektury a datových přenosů jednotlivých systémů.

Co byste doporučil stávajícím studentům a studentkám sociologie pro jejich lepší postavení na trhu práce?

Především bych jim doporučil participaci na různých aplikovaných projektech, které katedra nabízí. V rámci těchto projektů získají cenné zkušenosti a kontakty. Druhou radou je vyzkoušet si co nejvíce kurzů, ve kterých se “programuje”. Samotné základy alespoň nějakého softwarového jazyka značně rozšíří uplatnitelnost na trhu práce a je veliká zábava sledovat překvapené tváře programátorů, když zjistí, že s vystudovanou sociologií s nimi v jejich úvahách dokážete držet krok, a někdy je dokonce upozornit na nelogičnost v jejich návrzích.

Poznejte blíže naše obory

Bakalářský program

Nový program vycházející ze sociologie a politologie, který kombinuje to nejlepší z obou oborů. Studenti si mohou v průběhu studia zvolit jednu ze dvou specializací: Sociologie nebo Politologie.

Bakalářský program

Humanitně zaměřený program, jehož cílem je prostřednictvím teoretického studia i praxe připravit studenty na kvalifikovaný výkon profese sociálního pracovníka.

Magisterský program

Navazující magisterské studium je vhodné pro studenty společenskovědních oborů, kteří si chtějí prohloubit teoretické a metodologické znalosti sociologie.

Další informace pro uchazeče

Skip to content