Mgr. Julie Alterová

1516615466078
calendar

Rok ukončení

2014

success

Pracovní pozice

Associate Director ve společnosti Kantar CZ

diploma

Závěrečné práce

Sociální vztahy a konflikty uvnitř satelitního městečka

Sociální dynamika a gender v procesu suburbanizace

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

Od roku 2014 pracuji ve společnosti Kantar, mezinárodní společnosti, která se zabývá marketingovým průzkumem (od poradenství marketingové strategie pro klienty až po analyzování televizních reklam a úspěšnosti značek na trhu). V současné době pracuji na pozici Associate Directora. Zabývám se strategickým vedením mně svěřené výzkumné domény (v současnosti například pracuji na implementaci strategických dlouhodobých produktů zabývajících se evaluací mezinárodních značek). Kromě strategického plánování mám na starosti i tým o přibližně dvaceti lidech, na jejichž každodenní exekutivu pak dohlíží manažeři, kteří reportují přímo mě.

Jaká je Vaše běžná pracovní náplň a jaké odpovědnosti z Vaší pozice plynou?

V rámci pozice Associate Directora mám na starosti každodenní agendu, která se týká implementace projektu, na kterém zrovna pracuji. V současné době mi byl například svěřen úkol vytvořit jednotný globální proces pro jeden z nejvýznamnějších produktů společnosti Kantar, který se věnuje analýze pozic značky na konkrétním trhu v porovnání s jejími konkurenty. Musela jsem si tedy sestavit implementační tým, načrtnout plán implementace od plánování až po samotné testování procesu. Můj plán pro následujících několik měsíců bude poté tento proces pilotovat v dalších evropských zemích. Tempo u nás ve výzkumném centru je velmi rychlé, takže po několikaměsíční implementaci produktu podobné velikosti se opět přeorientuji na jinou doménu, která bude zrovna aktuální. Moje náplň práce je tedy velmi různorodá, a mám možnost se neustále podílet na něčem novém.

Kromě výše zmíněného je mou další pracovní náplní vedení několika velkých accountů – pro tyto klienty připravujeme velké mezinárodní projekty zabývající se dlouhodobým testováním brandu .Úzce spolupracuji s projektovým týmem a s interním klientem na tom, aby projekt běžel hladce, a to v rámci stanovených pravidel. Vedle technických a procesních aktivit se také zabývám vedením lidí – napřímo spolupracuji s několika manažery. Společně plánujeme kariérní rozvoj zaměstnanců, jejich mentoring, motivaci, a hodnotíme celkový výkon.

Jaké jsou Vaše pracovní úspěchy?

Mým největším pracovním úspěchem je bezesporu celý můj kariérní vývoj v rámci společnosti Kantar, kde jsem začala téměř ihned po absolvování magisterského studia. Zatímco v roce 2014 jsem ve firmě začínala jako juniorní projektový manažer a poté analytik, podařilo se mi postupně vypracovat na pozici seniorního analytika. Team Managera, a poté na Associate Directora.

Co ze studia sociologie využíváte ve svém zaměstnání?

Využívám především znalosti týkající se samotného vedení výzkumného projektu a jeho zásad (jako analytik jsem měla velkou výhodu celkové orientace v provádění výzkumů, znalosti typologií výzkumů a tak podobně). Dále pracuji s definováním hypotéz a výzkumných otázek, přípravou výzkumných dotazníků, a především využívám kritický náhled na data, který mi studium sociologie vštípilo. Určitě je také důležité zmínit, že vzhledem k tomu, že oficiální jazyk firmy je angličtina, využívám aktivně také tuto dovednost, kterou jsem během studia sociologie pilovala jak čtením různých odborných textů, tak během pobytu na Erasmu v Manchesteru.

Studovala jste na Katedře sociologie – jaká byla Vaše cesta z této katedry k Vašemu současnému postu?

Již během posledního ročníku magisterského studia jsem na půl úvazku začala pracovat na pozici projektového asistenta v marketingové agentuře Marketvision, která se zaměřuje na tzv. mystery shopping. V rámci této pozice jsem si osahala, jak vypadá průzkum trhu v realitě – s touto zkušeností bylo rozhodně snazší poté přejít do Kantaru. Ihned po absolvování magisterského studia jsem nicméně nastoupila ve firmě, která se zabývá zajišťováním překladů pro mezinárodní společnosti, a to na pozici projektového manažera. Pozice bohužel nesplňovala moje představy, takže po půl roce jsem nastoupila do společnosti Kantar (původně Millward Brown). Jak jsem již zmiňovala, začínala jsem na pozici projektového manažera (analytické pozice byly tehdy obsazené). Po roce jsem se rozhodla přejít z pozice projektového manažera na pozici analytika, protože mi analýza dat byla o trochu bližší než projektová operativa. Během dvou let jsem se vypracovala na seniorního analytika. Měla jsem na starosti náročnější výzkumné projekty a dohlížela na juniorní analytiky. Během dalšího roku mi byla nabídnuta pozice Team Managera, na které jsem se téměř dva roky věnovala vedení týmu. Poté jsem se vypracovala na pozici Associate Directora a nyní využívám jak svoje analytické schopnosti a zkušenosti získané na dřívejších pozicích, tak i procesní myšlení, které mi pomáhá při implementaci nových procesů.

Jaký přínos má studium sociologie pro člověka na Vaší pozici?

Jak jsem již zmiňovala, studium sociologie má pro mou současnou pozici zásadní význam – využívám teoretické i praktické znalosti, týkající se přípravy a vedení výzkumného projektu, od definování hypotéz až po přípravu analýzy. Bez znalostí výzkumných procesů a zásad pro přípravu výzkumného projektu by bylo velmi náročné se do analytického myšlení, které je zde nutnost, dostat. Důležitá je také schopnost kombinovat různé zdroje dat ve smysluplnou analýzu. Ráda bych také zmínila, že i přesto, že často pracuji s velkým objemem dat, nevyužívám tak často statistické programy. Myslím si nicméně, že je zásadní umět s těmito programy pracovat, protože i během studia statistiky se tříbí analytické myšlení.

Co byste doporučila stávajícím studentům a studentkám sociologie pro jejich lepší postavení na trhu práce?

Bude to znít jako klišé, ale myslím si, že je důležité si stanovit priority a oblast zájmu co nejdříve během bakalářského studia. Je samozřejmě jasné, že v momentě, kdy student přechází ze střední školy na univerzitu, většinou neví, na jakou oblast se zaměřit. Nicméně student bakalářského studia má již možnost rozhlédnout se kolem, zajít na pracovní veletrhy a udělat si vlastní průzkum firem. Důležité také je mít možnost se do nějaké firmy jít podívat, ať už jako stážista, nebo jako zaměstnanec na půl úvazku – nečekat tedy, až studentům někdo takovou příležitost nabídne, ale aktivně se zajímat. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud bych se během magisterského studia nepustila do práce na půl úvazku v marketingové společnosti, byla by moje kariérní cesta mnohem trnitější.

Poznejte blíže naše obory

Bakalářský program

Nový program vycházející ze sociologie a politologie, který kombinuje to nejlepší z obou oborů. Studenti si mohou v průběhu studia zvolit jednu ze dvou specializací: Sociologie nebo Politologie.

Bakalářský program

Humanitně zaměřený program, jehož cílem je prostřednictvím teoretického studia i praxe připravit studenty na kvalifikovaný výkon profese sociálního pracovníka.

Magisterský program

Navazující magisterské studium je vhodné pro studenty společenskovědních oborů, kteří si chtějí prohloubit teoretické a metodologické znalosti sociologie.

Další informace pro uchazeče

Skip to content