Mgr. Tereza Slatkovská

4 tereza slatkovska
calendar

Rok ukončení

2013

success

Pracovní pozice

Referent oddělení kontroly realizace na ROP Jihozápad

diploma

Závěrečné práce

Vliv médií na vnímání strachu z kriminality

Srovnání výchozích předpokladů teorie racionální volby a kritické teorie

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

Referent oddělení kontroly realizace – Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (ROP Jihozápad)

Jaká je Vaše běžná pracovní náplň a jaké odpovědnosti z Vaší pozice plynou?

Mým úkolem je provést příjemce dotací schválených Regionální radou celým procesem realizace jejich projektu, tzn. že zajišťuji splnění podmínek projektu před samotným uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, kontrolu a schvalování veškerých změn nastalých v projektu. Mám na starosti také kontrolu výběrových řízení, kontrolu způsobilých výdajů projektu, ukončení projektu tak, aby mohlo dojít k proplacení dotace, a další kontroly související s dobou udržitelnosti projektů. Pro příjemce dotací a realizátory projektu jsem tedy hlavní kontaktní osoba, se kterou příjemci své projekty konzultují. Odpovědnost sama cítím velikou vzhledem k tomu, o jaký objem různorodé práce se zde jedná. Celý operační program hodnotím také z hlediska chybovosti, proto cítím zodpovědnost jak k příjemcům dotací, tak samozřejmě také k poskytovateli dotace.

Jaké jsou Vaše pracovní úspěchy?

Jako úspěch považuji každý projekt, který dovedu dokonce a o kterém mohu říci, že prošel v pořádku procesem kontroly. Výhodou této práce je, že za každým projektem vidím reálný výsledek a já pak mohu být do určité míry pyšná na to, že jsem se na projektu podílela. Od doby, kdy jsem nastoupila, se náplň mé práce stále rozšiřuje, což vnímám jako projev důvěry od svého zaměstnavatele.

Co ze studia sociologie využíváte ve svém zaměstnání?

Velmi zhodnocuji schopnost systematické práce s daty a práci s excelem. Nebojím se vystupovat i v „ostřejších“ rozhovorech s příjemci a zásadní je pro mě věcná a podložená argumentace. Také jsem ze studií jednoduše zvyklá na to mít hodně práce.

Studovala jste na Katedře sociologie – jaká byla Vaše cesta z této katedry k Vašemu současnému postu?

Cesta byla velmi krátká a rychlá – v někdejším sídle Katedry sociologie pouze o pár pater v budově výš. V hledání jsem byla úspěšná poměrně rychle, což dodnes považuji za unikátní úspěch. To, že jsem byla úspěšná, přisuzuji zejména tomu, že jsem se sháněním zaměstnání začala dostatečně včas (ještě před ukončením studia), a proto jsem byla poměrně klidná a vážnost pohovoru jsem si ani nepřipouštěla. Brala jsem ho především jako zkušenost.

Jaký přínos má studium sociologie pro člověka na Vaší pozici?

Studium sociologie mě naučilo zodpovědnosti za vlastní práci – je zásadní, jak a čím argumentuji a jak své závěry formuluji. Díky různým praktickým aktivitám během studia jsem se naučila trpělivě jednat s lidmi a jasně jim vysvětlit své záměry. Abych mohla projekty správně kontrolovat, je nutné si práci dobře zorganizovat, být velmi systematická a mít ve všem pořádek a přehled – to mě naučila zejména vlastní práce na sběru a interpretaci dat pro bakalářskou a diplomovou práci.

Co byste doporučila stávajícím studentům a studentkám sociologie pro jejich lepší postavení na trhu práce?

Po celou dobu studia poctivě a samostatně pracovat a účastnit se praktických aktivit, které nabízejí samotní pedagogové, nebo si je vyhledávat samostatně. Nebát se vystupovat v seminárních debatách, což považuji za dobrou přípravu na přijímací pohovory. S hledáním zaměstnání začít včas, ještě před ukončením studia, protože během zaběhnutého semestru je jednoduše menší konkurence. Nebát se „nabízet se“ i na pracovní pozice, které nesouvisí přímo s vystudovaným zaměřením – může to přinést mnoho nových znalostí a zkušeností a když nic jiného, tak je užitečná alespoň zkušenost z dalšího pohovoru.

Poznejte blíže naše obory

Bakalářský program

Nový program vycházející ze sociologie a politologie, který kombinuje to nejlepší z obou oborů. Studenti si mohou v průběhu studia zvolit jednu ze dvou specializací: Sociologie nebo Politologie.

Bakalářský program

Humanitně zaměřený program, jehož cílem je prostřednictvím teoretického studia i praxe připravit studenty na kvalifikovaný výkon profese sociálního pracovníka.

Magisterský program

Navazující magisterské studium je vhodné pro studenty společenskovědních oborů, kteří si chtějí prohloubit teoretické a metodologické znalosti sociologie.

Další informace pro uchazeče

Skip to content