Mgr. Jan Kašpar

1578985922877
calendar

Rok ukončení

2017
success

Pracovní pozice

HR Generalist ve společnosti Lear Corporation
diploma

Závěrečné práce

Formy dislokace v městském prostoru

Dopad projektu EHMK Plzeň 2015 na podobu veřejného prostoru města Plzně

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

V současné době jsem zaměstnán ve společnosti Lear Corporation, která je předním dodavatelem v automotive. Společnost se zabývá kompletním vývojem a výrobou sedačkových a elektrických systémů pro víceméně všechny automobilky po celém světě. V rámci organizace působím na HR oddělení vývojového centra Plzeň, konkrétně na pozici HR Generalist.

Jaká je Vaše běžná pracovní náplň a jaké odpovědnosti z Vaší pozice plynou?

Z titulu svojí pozice jsem zodpovědný za celkovou agendu personálního oddělení a s tím souvisejících procesů. Mám na starosti každodenní fungování našeho oddělení tak, abychom byli efektivní podporou zaměstnancům v personálních záležitostech, řešení nejrůznějších požadavků a problémů. Zodpovídám za administrativu spojenou s personálním oddělením, aktivně se účastním výběru zaměstnanců, mám na starosti integraci nových zaměstnanců do organizace atd. Kromě toho spravuji také rozvojové aktivity zaměstnanců – od nastavení rozvojových a tréninkových plánů, přípravu rozpočtů, zprocesování všech potřebných záležitostí, až po zajištění úspěšné realizace a následné evaluace rozvojových aktivit. Jsem první kontakt za naši společnost směrem k Západočeské univerzitě v oblastech trainee programu, propagaci společnosti a tak podobně.

Jaké jsou Vaše pracovní úspěchy?

Během několika let, která jsem již ve firmě strávil, jsme společně s kolegy vybudovali a neustále zlepšujeme personální oddělení – nastavili jsme řadu procesů a opatření, která zajišťují, aby naše vývojové centrum bylo kvalitním pracovištěm a zaměstnanci měli ideální podmínky pro výkon svého zaměstnání. Pravidelně se účastníme různých akcí na univerzitě. Získal jsem cenné zkušenosti v komunikaci a spolupráci se státní správou prostřednictvím čerpání evropských dotací na vzdělávání atd.

Co ze studia sociologie využíváte ve svém zaměstnání?

Vzhledem k tomu, že každý den jsem obklopen dvoustovkou inženýrů a inženýrek, kteří se prakticky celý studijní život vzdělávali v technických oborech, jsem se svým humanitním vzděláním jakýmsi protipólem drtivé většině kolegů. Často pohlížím na naše centrum jako na takovou malou sociologickou laboratoř, ve které mám čas od času i možnost využít znalosti sociologických metod – například při dotazníkovém průzkumu spokojenosti, analýze sociálního prostředí společnosti a podobně.

Studoval jste na Katedře sociologie – jaká byla Vaše cesta z této katedry k Vašemu současnému postu?

Moje cesta do firmy začala na v roce 2017, kdy jsem na HR oddělení nastoupil jako trainee. Při výběrovém řízení, ve kterém jsem byl s několika dalšími uchazeči, mi i podle slov mé současné manažerky pomohlo, že jsem na rozdíl od ostatních měl zázemí v humanitním oboru, jejichž absolventi jsou, podle mého názoru, vedle absolventů ekonomických oborů ideálními kandidáty do světa HR. V té době jsem byl v posledním semestru magisterského studia a pomalu jsem se tak připravoval na období po škole. Částečně i shodou okolností jsem nedlouho po absolvování školy dostal možnost přejít ve firmě na hlavní pracovní poměr, a tak jsem se dostal až ke své současné pozici.

Jaký přínos má studium sociologie pro člověka na Vaší pozici?

Zcela upřímně je největším přínosem, které mi studium na katedře sociologie dalo, znalost anglického jazyka, kterou jsem měl možnost zdokonalovat při zahraničním studiu v rámci programu Erasmus. Cizí jazyk je na současném trhu práce prvočinitel úspěchu. Často se mi ale hodí i dril, který jsme v rámci studia absolvovali, co se týče komunikace, ať už například v rámci různých výzkumů na katedře, psychická odolnost a snaha co nejprecizněji splnit úkol, stejně jako dodržování termínů a uvědomování si odpovědnosti za svoje jednání a rozhodnutí.

Co byste doporučil stávajícím studentům a studentkám sociologie pro jejich lepší postavení na trhu práce?

Především mít na paměti, že ačkoliv se rozhodli pro humanitní obor, který bývá i v médiích často až nepřiměřeně devalvován, je uplatnění skutečně široké. Sám jsem praktickou ukázkou. Absolventi a absolventky, kteří vystudovali sociologii, mají široký rozhled v různých oblastech společnosti. To je devíza, kterou jim studium sociologie nabízí, a na současném thu práce tak mohou mít velkou konkurenční výhodu oproti ostatním kandidátům. V dnešním složitém světě je potřeba uvědomovat si souvislosti a zachovávat si kritické myšlení a nadhled, což mi Katedra sociologie a její členové naučili.

 

Poznejte blíže naše obory

Bakalářský program

Nový program vycházející ze sociologie a politologie, který kombinuje to nejlepší z obou oborů. Studenti si mohou v průběhu studia zvolit jednu ze dvou specializací: Sociologie nebo Politologie.

Bakalářský program

Humanitně zaměřený program, jehož cílem je prostřednictvím teoretického studia i praxe připravit studenty na kvalifikovaný výkon profese sociálního pracovníka.

Magisterský program

Navazující magisterské studium je vhodné pro studenty společenskovědních oborů, kteří si chtějí prohloubit teoretické a metodologické znalosti sociologie.

Další informace pro uchazeče

Skip to content