Publikace

Členové Katedry sociologie a sociální práce publikují výstupy svých výzkumů v odborných textech, knihách nebo příspěvcích na konferencích. 

Publikace z OBD (Osobní biografická databáze)

VÁNĚ, J. VAŠÁT, P. “Stanová města” pro bezdomovce v době COVID-19: Srovnání dvou nouzových táborů (Plzeň, Praha) a role afektivity a benevolence při jejich správě. Brno, 2022.Město: Hranice představivosti; 8. Brněnská konference urbánních studií
ŘEZÁČ, K. PAŘÍZKOVÁ, A. Absence vymezení paraprofese a její význam v sociální práci.. Hradec Králové, 2022.XIX. Hradecké dny sociální práce
VÁNĚ, J. Bezdomovectví. Čachrov, 2022.Přednáška pro základní školu v Čachrově
KUBÁTOVÁ, N. ŠTANCOVÁ, K. Castel a jeho aplikace na prostředí bezdomovectví. Plzeň, 2022.Studentská antropologická konference v Plzni
VÁNĚ, J. DIRGA, L. Co znamená víra pro odsouzené? Případová studie jedné české věznice. Ostrava, 2022.IX. Kriminologické dny
DIRGA, L. VÁNĚ, J. Human ecology behind bars: Narrative change within the Czech prison system. Ženeva, 2022.Prison Workshop
DIRGA, L. Humanizace českého vězeňství. Otázky, odpovědi, hodnocení?. Praha, 2022.Letní škola vězeňství 2022
KUBÁTOVÁ, N. Jan Váně a František Kalvas (2021): Homelessness: Probes to Excluded Environments. EUROPEAN OBSERVATORY ON HOMELESSNESS, 2022, roč. 16, č. 1, s. 263-268. ISSN: 2030-2762
VÁNĚ, J. Náboženství z pohledu sociologie. Plzeň, 2022.Hovory s Galileem.
VÁNĚ, J. KALVAS, F. Peace Polls as a Source of Inspiration for Homelessness Research. European Journal of Homelessness, 2022, roč. 16, č. 1, s. 185-197. ISSN: 2030-2762

VÁNĚ, J. KALVAS, F. Peace polls jako inspirace pro výzkum bezdomovectví. Olmouc, 2022.Společnost v sociologické perspektivě
TOVARYŠOVÁ, K. ŘEZÁČ, K. Postoje sociálních pracovníků k odlišnosti příbuzenských a nepříbuzenských pěstounů. Sociální práce (Sociálna práca), 2022, roč. 22, č. 3, s. 40-58. ISSN: 1213-6204
DIRGA, L. VÁNĚ, J. Religious heritage behind bars. Varšava, 2022.Religion, Cultural Heritage, and Social Change in Central-Eastern Europe
ŘEZÁČ, K. Současný stav sociálního podnikání. Jihlava, 2022.HUMANITAS 2022
KAŇÁK, J. VÁNĚ, J. Spiritualita seniorů ? tematizace, identita a uskutečňování spirituality a její vazba s konstrukcí stáří. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work, 2022, roč. 22, č. 3, s. 22-39. ISSN: 1213-6204
KOBES, T. The Maria Stock Pathway. On the building of memorial landscape in the West Bohemian Region. Memory Studies, 2022, roč. 15, č. 4, s. 883-897. ISSN: 1750-6980
GLAJCHOVÁ, A. ?Ser una buena madre? en el contexto de transancionalismo. Murcia, Spain, 2022.XIV Congreso Espa?ol de Sociología 2022
VÁNĚ, J. KALVAS, F. Bezdomovectví v Plzni 2021.. Magistrát města Plzně, 2021.PPT výsledků studie: “Bezdomovectví. Lze nějak řešit? Případně jak?
VÁNĚ, J. Bezdomovectví: Lze nějak přijatelně řešit? Případně jak? a zpracovat koncepci návrhů řešení bezdomovectví na území města Plzně II.. Statutární město Plzeň, 2021.
VÁNĚ, J. Bezdomovectví: Peace polls jako nástroj pro zlepšení situace lidí bez domova?. Olomouc, 2021.Veřejná přednáška v rámci řízení ke jmenování profesorem
VÁNĚ, J. Bezdomovectví: Peace polls jako nástroj přijatelného nakročení k zlepšení situace lidí bez domova?. Stará synagoga v Plzni / The Old Synagogue in Pilsen, 2021.
DIRGA, L.. Humanizace českého vězeňství očima jeho aktérů. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 184 s. ISBN: 978-80-261-0848-1
KALVAS, F. VÁNĚ, J. BASL, J. Co určuje úroveň digitalizace podniku: velikost podniku, digitální strategie nebo postoj managementu?. Brno, 2021.VÝROČNÍ KONFERENCE ČSS
VÁNĚ, J. KALVAS, F. BASL, J. Engineering companies and their readiness for Industry 4.0. International Journal of Productivity and Performance Management, 2021, roč. 70, č. 5, s. 1072-1091. ISSN: 1741-0401
VÁNĚ, J. Homelessness ? case studies from Pilsen. E-Rhizome, 2021, roč. 3, č. 1, s. 56-65. ISSN: 2571-242X
VÁNĚ, J. KALVAS, F. Homelessness. Probes to Excluded Environments. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2021, 397 s. ISBN: 978-80-261-0849-8
KALVAS, F. VÁNĚ, J. Jak maturanti, VŠ studenti, učitelé a manažeři vnímají technologie Průmyslu 4.0?. Olomouc, 2021.Desátá olomoucká sociologická podzimní konference
KOBES, T.Jak zkoumat a vysvětlit muly? Několik poznámek o ontologickém obratu a jeho vztahu k ANT. online via Zoom (https://cesnet.zoom.us/j/94048729346), 2021.
VÁNĚ, J. Metodologická inovace výzkumu bezdomovectví. Olomouc, 2021.Zasedání vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Palackého
VÁNĚ, J. Peace polls – první možné průniky (bezdomovectví). via zoom, 2021.
RATISLAVOVÁ, K. ., ŠTÍPKOVÁ, M. . THE PERINATAL LOSS CARE EDUCATIONAL PROGRAMME AND ITS EVALUATION. Slovenian Journal of Public Health, 2020, roč. 59, č. 1, s. 1-7. ISSN: 0351-0026
ŘEZÁČ, K. Quality of Life in the Time of Coronavirus from the Perspective of Social Work. Caritas et Veritas, 2021, roč. 11, č. 1, s. 98-108. ISSN: 1805-0948
DIRGA, L. VÁNĚ, J. Role a význam vězeňského kaplana v procesu přípravy odsouzených na propouštění. Brno (on-line), 2021.Sociologické reflexe
KALVAS, F. Sociologie a věda o komplexitě: Co si mohou nabídnout?. Brno, 2021.VÝROČNÍ KONFERENCE ČSS
DIRGA, L. Sociologie za mřížemi? Penitenciární sociologie v České republice. Sociologický časopis, 2021, roč. 57, č. 4, s. 411?432. ISSN: 0038-0288
KAŇÁK, J. VÁNĚ, J. Současné metodologické přístupy ke zkoumání spirituality. (via zoom), 2021.
ŘEZÁČ, K. Význam autonomie dětí v náhradní rodinné péči. Hradec Králové, 2021.XVIII. Hradecké dny sociální práce

 

VÁNĚ, J. Analýza dopravní dostupnosti ZČU jako možný faktor (ne)úspěšnosti studujících. Plzeň, 2020.
VÁNĚ, J. . Bezdomovectví: Lze je nějak řešit? Případně jak?. Plzeň – Magistrát města Plzně, 2020.
KALVAS, F. ., VÁNĚ, J. . Bude brát Průmysl 4.0 lidem práci?. Plzeň, 2020.
DIRGA, L.., VÁNĚ, J.. Czech Republicy: Religion and Prison – The History of an Ambivalent Partnership. In Religion and Prison: An Overview of Contemporary Europe. Cham, Switzerland : Springer Nature, 2020, s. 91-111. ISBN: 978-3-030-36833-3
DIRGA, L.. Humanizace českého vězeňství očima jeho aktérů. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 184 s. ISBN: 978-80-261-0848-1
VÁNĚ, J. . Kaplan mezi světy: kaplanství ve vězeňství. České Budějovice, 2020.
VÁNĚ, J. ., VEIDEN, P. . Masaryk, Weber, and the Czech situation from the Norwegian perspective. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2020, roč. 12, č. 1, s. 83-85. ISSN: 1802-0364
VÁNĚ, J. . Max Weber – pocta. Praha, 2020.
VÁNĚ, J. . Merit versus Necessity: Housing First and its Forms in Practice. European Journal of Homelessness, 2020, roč. 14, č. 1, s. 55-78. ISSN: 2030-2762
VÁNĚ, J. ., DIRGA, L. . Náboženské svobody v českých věznicích. on-line (via Zoom), 2020.
DIRGA, L. Penitenciární sociologie: ?Paní Columbová? české penitenciární praxe. Brno, 2020.
KALVAS, F. ., VÁNĚ, J. ., BASL, J. . Postoj vedení strojírenských podniků v Plzeňském kraji k pracovní síle v kontextu zavádění Průmyslu 4.0. Fórum sociální politiky, 2020, roč. 14, č. 4, s. 15-21. ISSN: 1802-5854
VÁNĚ, J. ., KALVAS, F. . Připravenost studujících ZČU na požadavky Průmyslu 4.0. Plzeň, 2020.
RATISLAVOVÁ, K. ., ŠTÍPKOVÁ, M. . THE PERINATAL LOSS CARE EDUCATIONAL PROGRAMME AND ITS EVALUATION. Slovenian Journal of Public Health, 2020, roč. 59, č. 1, s. 1-7. ISSN: 0351-0026
VÁNĚ, J. ., DIRGA, L. . The prison chaplain as a part of penitentiary care? Transformation of the Czech prison system after the fall of communism. Archiwum Kryminologii, 2020, roč. 42, č. 1, s. 253-269. ISSN: 0066-6890
KALVAS, F. ., VÁNĚ, J. . Vnímání technologií Průmyslu 4.0. Plzeň, 2020.
VÁNĚ, J. ., ŠTÍPKOVÁ, M. ., KALVAS, F. . Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje, v oblasti sociálních služeb v Plzni 2020. Plzeň, 2020.
VÁNĚ, J.., ŠTÍPKOVÁ, M.., KALVAS, F.. Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje, v oblasti sociálních služeb v Plzni 2020 (2.část). Plzeň, statutární město, 2020.
Morávková, N., Fritzová, M., Edl, M., Baierl, P., Váně, J., Kalvas, F., Krocová, J., Nováková, J. Závěrečná konference projektu TL 01000081 ?Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0 v oblastech strojních, pedagogických a zdravotních?. Plzeň, 20.11.2020 – 20.11.2020.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. “I want (to be) an active grandmother” – activity as a new normative framework of subjective meanings and expectations associated with the grandmother role. AGEING & SOCIETY, 2019, roč. 39, č. 8, s. 1667-1690. ISSN: 0144-686X
GLAJCHOVÁ, A. . “It is better to treat a Vietnamese woman than a Czech”: Strange interactions between healthcare professionals and women in the context of perinatal care. Kontakt, 2019, roč. 21, č. 4, s. 380-387. ISSN: 1212-4117
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. (Re)constructing the meaning of intimacy and sexuality in the imaginary of active ageing and fourth age. Praha, 2019.
VÁNĚ, J., KALVAS, F. AGE OR ENVIRONMENT? WHAT IS DETERMINATIVE IN HOW HOMELESS PEOPLE SPEND THEIR TIME AFTER THE AGE OF 55?. Rome, Italy, 2019.
KALVAS, F., VÁNĚ, J. Age or Environment? What is Determinative in how Homeless People Spend their Time after the Age of 55?. Manchester, UK, 2019.
KALVAS, F. Co nám entropie a fraktální dimenze mohou říct o veřejném mínění?. Praha, 2019.
ŠTÍPKOVÁ, M. Czechoslovak pronatalist policy, cohort size and health: hierarchical age-period-cohort analysis of birth outcomes in the Czech republic. In New Generations in Demography: New Challenging Adventures in the Population Science. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2019, s. 39-54. ISBN: 978-80-245-2302-6
VÁNĚ, J. Definování potřeb sociálních služeb u cílových skupin. Plzeň, 2019.
KOBES, T. . Fajta z pohledu nových příbuzenský studií. Ústav rómskych štúdií,Prešovská univerzita v Prešove, 2019.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Family diversity. In Encyclopedia of Gerontology and Population Aging. Springer Nature Switzerland AG 2019 : Springer, 2019, s. 1-8. ISBN: 978-3-319-69892-2
ŠTÍPKOVÁ, M. Grey Divorce and Health of Older Adults in Europe. Manchester, Velká Británie, 2019.
ŠTÍPKOVÁ, M. Health consequences of end of marriage at a later age. Hannover, Německo, 2019.
VÁNĚ, J. Homelessness – Pilsen researches. Oslo, 2019.
KALVAS, F., KUDRNÁČOVÁ, M. How do social networks influence waste separation?. https://forum.comses.net/t/about-comses-2019/7727, 2019.
JEDLIČKA, P., KALVAS, F., PAITLOVÁ, J., KUBÍNOVÁ, L., PETŘÍK, P., VLASÁKOVÁ, B., KOS, Š. How scientists solve moral dilemmas?. Bern, 2019.
ŠVANTNER, M. . Inferring Ears: Cognitive Semiotics and Musical Anthroposemiosis. American Journal of Semiotics, 2019, roč. 35, č. 1-2, s. 93-115. ISSN: 0277-7126
KOBES, T. . Jak lépe přemýšlet o mulech a jak je lépe zkoumat. Ontologické střety v osadě a mimo ni. FF, UK v Praze, 2019.
KALVAS, F., KUDRNÁČOVÁ, M. Jak podoba našich sociálních sítí ovlivňuje tendenci třídit odpad?. Olomouc, 2019.
VÁNĚ, J., LUŽNÝ, D., KALVAS, F., ŠTÍPKOVÁ, M., HÁSOVÁ, V. Kontinuita a diskontinuity náboženské paměti v České republice – výzkum religiozity v Čechách. Plzeň, 2019.
ŠTÍPKOVÁ, M. Marital status, social networks and loneliness at a later age. Praha, 2019.
VÁNĚ, J. Norsko pohledem hostujícího akademika. Plzeň, 2019.

 43927543″>Detail publikace

HÁSOVÁ, V., VÁNĚ, J., VINOPAL, J., LUŽNÝ, D. Náboženská víra a vztah k historii ? analýza existence vzájemného propojení. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2019, roč. 11, č. 1, s. 1-18. ISSN: 1802-0364
KOBES, T. O sociologické imaginaci. Sociální studia, 2019, roč. 16, č. 1, s. 147-162. ISSN: 1214-813X
DIRGA, L. Open Prison in the Czech Republic. Bollate (Italy), 2019.
VÁNĚ, J. Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni. Plzeň, 2019.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Places of (in)visibility. LGB aging and the (im)possibilities of coming out to others. JOURNAL OF AGING STUDIES, 2019, roč. 48, č. MAR 2019, s. 9-16. ISSN: 0890-4065
DIRGA, L. Prison as an informational network: example from the Czech Republic. Ghent, Belgium, 2019.
ŘEZÁČ, K. . The Concept of Capability Approach and Its Implications Strengthening the Humanity of (not only) Social Work. Caritas et Veritas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 49-60. ISSN: 1805-0948
VÁNĚ, J. Tyranie. 2019.
PAŘÍZKOVÁ, A. Těhotenství a porod jako součást procesu integrace. Hradecká 1227/4, 500 03 Hradec Králové, 2019.
MICHAELA, K., KALVAS, F. Třídíš, třídím, třídíme?. Praha, 2019.
VÁNĚ, J. Venkov. 2019.
KOBES, T. What happened to multiculturalism?. Oslo Metropolitan University, 2019.
GLAJCHOVÁ, A. Who is ?foreigner?? Migration and ?otherness? in the context of perinatal care.. Order of Malta Grand Priory of Bohemia Building Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1., 2019.
PAŘÍZKOVÁ, A., CLAUSEN, J. A. Women on the move: A search for preferred birth services. Women and Birth, 2019, roč. 32, č. 4, s. e483-e491. ISSN: 1871-5192
Kalvas, F. Workshop on Agent-Based Modeling (ABM). Marakéš, Maroko, 17.06.2019 – 28.06.2019.
VÁNĚ, J.. Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje, v oblasti sociálních služeb v Plzni 2020 (1.část). Plzeň, statutární město, 2019.
JEŘÁBEK, H. Úspěšné ženy ve stínu slavných mužů. Příběhy pěti žen, které ovlivnily podobu sociologického výzkumu.. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 2019, 101 s. ISBN: 978-80-246-4382-3
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. ?Teď je to takový ideální vztah, jak se vidíme málo, tak jsme si vzácní? ? oddělená soužití navázaná v pozdějším věku. Olomouc, 2019.
GLAJCHOVÁ, A. “Good” patient or vulnerable patient: communication and ability to cooperate between patients and health care providers. Glasgow, United Kingdom, 2018.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. “Můj prostor, má nezávislosti a mé potěšení” – významy přikládané novým partnerským vztahům navázaným v pozdějším věku. Hradec Králové, 2018.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. “Pretend you don´t see it and don´t ask” ? sexuality and intimacy in aged care facilities. Brno, 2018.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. “Sexualita je důležitá po celý život, ale v tomto věku už na tom nezálež” – čtvrtý věk a (re)konstrukce významu intimity a sexuality?. Praha, 2018.
HAITH-COOPER, M., BALAAM, M., PAŘÍZKOVÁ, A., WECKEND, M., FLEMING, V., ROOSALU, T., VRŽINA, S. A concept analysis of the term migrant women in the context of pregnancy. ISCTE-IUL, Av. das Forças Armadas 2649-026 Lisboa, Portugal, 2018.
VÁNĚ, J. Argumentační klamy. 2018.
VÁNĚ, J. Co se míní tím, když respondenti volí z možných odpovědí po důvodech ztráty stálého bydlení kategorii “jiné”?. : statutární město Plzeň, Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, 2018.
GLAJCHOVÁ, A. Communication, ability to cooperate and vulnerability: interaction between patients and health professionals from the intersectional perspective. ISCTE-IUL Av. das Forças Armadas 2649-026 Lisboa, Portugal, 2018.
VÁNĚ, J., LUŽNÝ, D., KALVAS, F., ŠTÍPKOVÁ, M., HÁSOVÁ, V. Continuity and Discontinuities of Religious Memory in the Czech Republic. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2018, 254 s. ISBN: 978-80-7364-089-7
VÁNĚ, J. Definování potřeb sociálních služeb u cílových skupin II.. Magistrát města Plzně, 2018.
KALVAS, F. Experience in the Retirement Fund Problem. Thessaloniki, Řecko, 2018.
HLAVÁČKOVÁ, N., ŠPICLOVÁ, Z., VÁNĚ, J. Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání, jejich role pro demokratickou společnost. 2018.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J., ŠTÍPKOVÁ, M. Intimate Relationships in Later Life in Europe – Specificities of Partnership Unions Formed in Later Stages of Life-biography. Hong Kong, 2018.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J., ŠTÍPKOVÁ, M. Intimate relationships formed in later life ? negotiating “pure relationship”. Bratislava, 2018.
KALVAS, F. Jací musí individualisté být, aby úspěšně šířili sociální novoty? Shrnutí projektu. Olomouc, 2018.
VÁNĚ, J. Klerikalismus. 2018.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. LGBT lidé v institucích péče o seniory/ky – postoje pečujících a LGBT starších lidí. Brno, 2018.
VÁNĚ, J., HÁSOVÁ, V. Metodologické přístupy při zkoumání islámu v České republice. České Budějovice, 2018.
DIRGA, L. Mezi teorií a praxí: reflexe vězeňského výzkumu z pozice ‘outsidera’ a ‘polooutsidera’. Hradec Králové, 2018.
PAŘÍZKOVÁ, A., HREŠANOVÁ, E., GLAJCHOVÁ, A. Migrace a porod: sociální aspekty prolínání dvou životních změn ve výzkumu perinatálního zdraví žen. Sociologický časopis, 2018, roč. 54, č. 1, s. 63-99. ISSN: 0038-0288
PAŘÍZKOVÁ, A., GLAJCHOVÁ, A. Migration, childbirth and trust: barriers and stigma in maternal and perinatal care.. ISCTE-IUL Av. das Forças Armadas 2649-026 Lisboa, Portugal, 2018.
VÁNĚ, J., KALVAS, F. Motivace, preference, a strategie studentů při výběru vysoké školy. Hradec Králové, 2018.
FÁROVÁ, N., PAŘÍZKOVÁ, A. Na okraji propasti: situace migrantek v českém zdravotnictví. 2018. ISSN:2570-6578
KOBES, T. Panenko Skákavá! Módy existence paměti. 1. vyd. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2018, 202 s. ISBN: 978-80-7465-350-6
KOBES, T. Panenko Skákavá! Z čeho se skládá obraz?. 2018.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Partnerská uspořádání v pozdějším věku ? prožívání nových partnerských vztahů navázaných v pozdějším věku. Praha, 2018.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Partnerství navázaná v pozdním věku v kontextu společenských proměn vnímání intimity a rostoucí různosti partnerských uspořádání. In Stárnutí 2018. Sborník příspěvků 4. gerontologické mezioborové konference. Praha: 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, 2018. s. 72-79. ISBN: 978-80-87878-36-1 , ISSN: 0890-4065
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Places of (in)visibility. LGB ageing and the changing means of articulation and experiencing non-heterosexual relationships. Louvain-la-Neuve, 2018.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J., ŠTÍPKOVÁ, M. Prarodičovství v současné české společnosti. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018, 232 s. ISBN: 978-80-7419-265-4
VÁNĚ, J., DIRGA, L. Prison and religion ? example from the Czech Republic. Stockholm, 2018.
VÁNĚ, J. Průmysl 4.0 jako bič na vysoké školy?. Olomouc, 2018.
GLAJCHOVÁ, A. Rekonceptualizace pojmu zranitelnosti a jeho užití coby analytického nástroje. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2018, roč. 10, č. 1, s. 7-25. ISSN: 1802-0364
KALVAS, F. Role učitelů (matematiky) v rozhodování maturantů studovat (ZČU). Plzeň, Česká Republika, 2018.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Sexualita a stárnutí – průsečíky ticha. Využití intersekcionálního přístupu při studiu zkušenosti stárnutí LGBT osob. Gender a výzkum / Gender and Research, 2018, roč. 19, č. 2, s. 55-74. ISSN: 2570-6578
ŠTÍPKOVÁ, M. Shortening gestational age at term and organisation of birth care in the Czech Republic. The International Journal of Health Planning and Management, 2018, roč. 33, č. 2, s. 357-363. ISSN: 0749-6753
HREŠANOVÁ, E., GLAJCHOVÁ, A. Staré a cizí: Zranitelnost a intersekcionalita ve zdravotní péči. Gender a Výzkum, 2018, roč. 19, č. 2, s. 75-101. ISSN: 2570-6578
KALVAS, F. Teorie her a multiagentní modelování: Ukázka řešení The Retirement Problem. Praha, 2018.
VÁNĚ, J. Univerzita jako soustruh, black box nebo laboratoř ducha?. Plzeň, 2018.
GLAJCHOVÁ, A. Vulnerability, communication and ability to cooperate between patients and healthcare professionals. Bratislava, Slovakia, 2018.
PAŘÍZKOVÁ, A., CLAUSEN, J. A. Women on the move in search for preferred birth services.. ISCTE-IUL Av. das Forças Armadas 2649-026 Lisboa, Portugal, 2018.
PAŘÍZKOVÁ, A., CLAUSEN, J. A. Women on the move. Why midwives and pregnant women travel long distances.. ISCTE-IUL, Av. das Forças Armadas 2649-026 Lisboa, Portugal, 2018.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. (De)sexualisation of old age – ambivalent representations of sexuality of older people in media and active ageing policies. Athens, 2017.
BALLAM, M., HAITH?COOPER, M., PAŘÍZKOVÁ, A., WECKEND, M. J., FLEMING, V., ROOSALU, T., VRZINA, S. S. A concept analysis of the term migrant women in the context of pregnancy. International Journal of Nursing Practice, 2017, roč. 23, č. 6, s. 1-10. ISSN: 1322-7114
DIRGA, L. Body as a Project: The Relationship Czech Prisoners Have to Their Bodies. SOCIOLOGIA, 2017, roč. 49, č. 6, s. 636-656. ISSN: 0049-1225
PAŘÍZKOVÁ, A., GLAJCHOVÁ, A. Být těhotnou cizinkou v systému zdravotní péče.. In Sborník příspěvků; VI. ročník mezinárodní konference; Lidská práva v proměnách času. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2017. s. 33-39. ISBN: 978-80-7394-646-3
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Challenging heteronormativity in elderly care – social care policies for LGBT seniors. Prague, 2017.
DIRGA, L. Convict criminology: nový směr vězeňského výzkumu?. Česká kriminologie, 2017, roč. 1, č. 1, s. 1-10. ISSN: 2464-6210
VÁNĚ, J. Definování potřeb sociálních služeb u cílových skupin I.. Magistrát města Plzně, 2017.
KALVAS, F., PŘIBYLOVÁ, L. Experimentální ověření teorie spirály mlčení v online a offline prostředí. Sociální studia, 2017, roč. 14, č. 2, s. 27-47. ISSN: 1214-813X
KALVAS, F., JANÁK, D. Federativní funkcionalismus I. A. Bláhy: Inovace klasického díla a její prověření pomocí multiagentního modelování. Praha, 2017.
PAŘÍZKOVÁ, A. From expats to precarity. Migrant women and health care in the context of pregnancy and birth.. PANTEION University of Social and Political Sciences; 136 Syggrou Avenue, 17671 Athens, Greece, 2017.
KALVAS, F., JANÁK, D. How individualists, media and random change accelerate diffusion of avant-garde opinions. Bremen, Germany, 2017.
HREŠANOVÁ, E., GLAJCHOVÁ, A. Intersekcionalita a zranitelnost ve zdravotní péči. Praha, 2017.
KALVAS, F., JANÁK, D. Jak individualisté a média šíří sociální novoty?. Olomouc, 2017.
VÁNĚ, J., HÁSOVÁ, V. Jaká je spolehlivost odhadu přenosu náboženství mezi rodiči a dětmi?. Naše společnost, 2017, roč. 15, č. 1, s. 3-13. ISSN: 1214-438X
LUŽNÝ, D., VÁNĚ, J. Koncept kolektivní paměti – základní východiska a závěry. Historický casopis, 2017, roč. 65, č. 4, s. 577-590. ISSN: 0018-2575
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Mapping leisure and life through the ages in the Czech Republic. In Leisure and life through the ages. Studies from Europe. Jaipur : Rawat Publications, 2017, s. 32-42. ISBN: 978-81-316-0855-5
HÁSOVÁ, V., VÁNĚ, J. Metodologické přístupy při zkoumání islámu. In Sondy do studia (o) islámu v období “migrační krize”. Praha : Dokořán s.r.o, Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 19-69. ISBN: 978-80-7363-872-6
DIRGA, L. Metodologie vězeňského výzkumu: cesty poznání světa (nejen) za vězeňskými zdmi. Plzeň, 2017.
HREŠANOVÁ, E., PAŘÍZKOVÁ, A. Migrace a porod: dvojí transice v intersekci statusů. Kulturka, Sedláčkova 15, Plzeň, 2017.
Pařízková, A., Hrešanová, E. Migrace, mobilita a reprodukční zdraví. Kulturka, Sedláčkova 15, Plzeň, 08.06.2017 – 08.06.2017.
PAŘÍZKOVÁ, A. Migrant pregnant body – risk as the visible issue.. Refettorio Hall of the Chamber of Deputies Via del Seminario 76, Rome, Italy, 2017.
PAŘÍZKOVÁ, A. Migrants and social work in matrix of precarity. Praha, Česká republika, 2017.
KOBES, T. Modernity and the Roma Integration. When Theory Meets the Practice. HIOA – Oslo and Akershus University College of Applied Sciences., 2017.
KALVAS, F. Multiagentní modelování federativního funkcionalismu I. A. Bláhy: Posouzení dvou inovací. Praha, 2017.
KALVAS, F. Multiagentní modelování federativního funkcionalismu I. A. Bláhy: Posouzení dvou inovací. Praha, 2017.
VÁNĚ, J. Nastolování témat v médiích a nebezpečí manipulace. Praha, 2017.
ŠVANTNER, M. Nepochopená setkání: sémiotika a sociální věda o médiích. Sociální studia, 2017, roč. 14, č. 2, s. 99-122. ISSN: 1214-813X
FRÝBERT, J., PAŘÍZKOVÁ, A. Násilí v procesech marginalizace žen v oblasti poskytování placených sexuálních služeb. Krajský úřad Plzeňského kraje (Škroupova 18, Plzeň), 2017.
KOBES, T. O lovcích a sběračích sociálních struktur a dominantních diskurzů. Romano džaniben, 2017, roč. 24, č. 1, s. 81-98. ISSN: 1210-8545
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J., ŠTÍPKOVÁ, M. Partnerská uspořádání, hodnotové preference a spokojenost s partnerstvím – liší se mladší generace od generace 50+?. Olomouc, 2017.
VÁNĚ, J. Podoby religiozity na Tachovsku. Biskupství plzeňské, 2017.
STOČES, J., VÁNĚ, J. Proměny katolické religiozity tachovského okresu v uplynulých sto letech. Historická sociologie, 2017, roč. 9, č. 2, s. 41-66. ISSN: 1804-0616
VÁNĚ, J. Proměny náboženské paměti na Tachovsku. Praha, 2017.
VÁNĚ, J. Proč jsou (ne)úspěšné mezigenerační přenosy religiozity?. Olomouc, 2017.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Průsečíky ticha. Stárnutí a proměňující se prostory pro tematizování sexuality mimo heterosexuální normu. Praha, 2017.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Předmluva: Neviditelná menšina – LGBT senioři/rky. 2017. ISSN:978-80-88175-06-3
KOBES, T. Přerušovaná spojení. Budování infrastrukturního zázemí v jedné východoslovenské romské osadě. Sociální studia, 2017, roč. 13, č. 3, s. 101-119. ISSN: 1214-813X
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Seductive solutions, inspiration, easy-to-remember phrases, and ambiguity.: Why is the idea of active ageing so successful?. In Selected Contemporary Challenges of Ageing Policy. Krakow : Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2017, s. 7-25. ISBN: 978-83-941568-7-9
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Společnost přátelská všem věkům – inspirace pro Českou republiku. Plzeň, 2017.
HREŠANOVÁ, E., GLAJCHOVÁ, A. Staré a cizí: zranitelnost ve zdravotní péči. Olomouc, 2017.
JEŘÁBEK, H. The Multistep Flow of Communication: Opinion Leadership and Strength of Personality. In International Encyclopedia of Media Effects, 4 Volume Set. Vol. 4, Patrick Rössler (Editor-in-Chief). New Jersey, United States : Wiley-Blackwell, 2017, s. 1-9. ISBN: 978-1-118-78376-4
HREŠANOVÁ, E. The Natural Childbirth Movement in the Czech Republic. In Rebellious Parents: Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia. Bloomington : Indiana University Press, 2017, s. 277-307. ISBN: 978-0-253-02626-2
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. The pact with the devil? Why is the idea of active ageing so successful?. Regensburg, 2017.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Téma povinného očkování jako prostor pro artikulaci společenských obav a ustavování představ občanství. Praha, 2017.
Dirga, L., Rozum, J., Tomášek, J. V. Kriminologické dny. Plzeň, 30.01.2017 – 31.01.2017.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Vidím tě. Nevidíš mě. LGBT senioři/ky jako neviditelná menšina. Praha, 2017.
PAŘÍZKOVÁ, A., FRÝBERT, J. Violence, trust and marginalisation: Legal cynicism and violence, mutual influence in the context of sex work. Institute of Social Sciences, Chuo University, Tokyo, 2017.
GLAJCHOVÁ, A. Vulnerability in the healthcare system: Communication between vulnerable patients and healthcare providers. Tarragona, Spain, 2017.
KALVAS, F. Využití Q metodologie pro konstrukci vlastního měřícího nástroje. Evaluační teorie a praxe, 2017, roč. 5, č. 1, s. 1-34. ISSN: 2336-114X
Hasmanová Marhánková, J., Mangarella, A., Štípková, M. Work-life Balance and Policies of Care. Pilsen, 02.11.2017 – 02.11.2017.
ŠVANTNER, M. Zkorumpovaná pakáž: eristika vybraných fragmentů současného demagogického diskursu. Mediální studia, 2017, roč. 1, č. 2017, s. 87-97. ISSN: 1801-9978
GLAJCHOVÁ, A. Zranitelnost v systému zdravotní péče: Migrantky jako zranitelné pacientky. Praha, 2017.
KALVAS, F., VÁNĚ, J. Zvyšuje religiozitu vyšší míra deprivace? Případová studie plzeňských bezdomovců. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2017, roč. 9, č. 3, s. 27-53. ISSN: 1802-0364
KOBES, T. Útěky do budoucnosti. Olomouc, 2017.

VÁNĚ, J. “Argumentační klamy aneb nekorektní argumentace. Tachov, 2016.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. “I want to be an active grandmother?”- the impact of the discourse of active ageing on the social norms of “good” grandmothering. Frankfurt am Main, 2016.

 

VÁNĚ, J., KALVAS, F. Analýza dlouhodobého dopadu projektu EHMK2015 na obyvatele města a jejich recepci pozice kultury v každodenním životě. Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, 2016.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Anti-vakcinační hnutí v České republice – společenské souvislosti kritiky očkování a kontroverze s ním spojené. Plzeň, 2016.

 

PAŘÍZKOVÁ, A., GLAJCHOVÁ, A. Být těhotnou cizinkou v systému zdravotní péče. J. Boreckého 1167/27, České Budějovice, 2016.

 

KALVAS, F. Co se stalo v L.E.S.e?. Plzeň, Smetanovy sady 2, SVKPK, vzdělávací centrum, 2016.

 

ŠTÍPKOVÁ, M. Immigrant disadvantage or the healthy immigrant effect? Evidence about low birth weight differences in the Czech Republic. EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, 2016, roč. 26, č. 4, s. 662-666. ISSN: 1101-1262

 

GLAJCHOVÁ, A. Immigrants as a vulnerable population: Constraints in provision of health care and interaction with health care providers. Portugal, Lisbon, 2016.

 

VÁNĚ, J., LUŽNÝ, D. Jak konceptualizovat a operacionalizovat náboženskou paměť. Bratislava, 2016.

 

VÁNĚ, J., LUŽNÝ, D. Jsme více naplněni rezignací než imaginací. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2016, roč. 8, č. 2, s. 81-87. ISSN: 1802-0364

 

VÁNĚ, J. Koho dnes zajímá paměť a náboženství?. Plzeň, 2016.

 

DIRGA, L., VÁNĚ, J. Koncept pragmatické víry v kontextu českého vězeňství. Olomouc, 2016.

 

KALVAS, F. Mapování současné podoby české náboženské kolektivní paměti: Kombinace Q-metody a reprezentativního šetření. Olomouc, 2016.

 

JEŘÁBEK, H. Marienthal – jak mladí sociální demokraté zkoumali nezaměstnanou obec v Rakousku. Plzeň, Česká republika, 2016.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Mezigenerační vztahy v současné české rodině – příklad prarodičovství. Plzeň, 2016.

 

KALVAS, F. Modelování náboženské kolektivní paměti: srovnání dvou počítačových modelů. Plzeň, 2016.

 

KALVAS, F., JANÁK, D. Musí být funkcionalismus statický? Modelování federativního funkcionalismu I. A. Bláhy.. Olomouc, 2016.

 

PAŘÍZKOVÁ, A., FRÝBERT, J. Na?sili? v procesech marginalizace z?en v oblasti poskytova?ni? placeny?ch sexua?lni?ch sluz?eb. Sociální práce (Sociálna práca), 2016, roč. 16, č. 6, s. 45-61. ISSN: 1213-6204

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Neviditelné menšiny – LGBT senioři/ky. Praha, 2016.

 

VÁNĚ, J. Náboženská socializace katolíků na Tachovsku a obtíže s tím spojené. Olomouc, 2016.

 

VÁNĚ, J., KALVAS, F. Obsahová analýza použití pojmů hidžáb, burka a nikáb v českém denním tisku v letech 1996?2013. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2016, roč. 8, č. 1, s. 43-56. ISSN: 1802-0364

 

VÁNĚ, J. Plzeňská/městská tržnice. Útvar koordinace Evropských projektů Města Plzně, 2016.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Podpora žen v technických oborech. 1. vyd. Plzeň : Akademie HK PK, 2016, 50 s.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Politiky aktivního stárnutí, česká rodinná politika a postavení prarodičů v ČR. Brno, 2016.

DIRGA, L., VÁNĚ, J. Postpenitenciární péče z perspektivy nábožensky založených organizací. In Postpenitenciární péče. Aktuální otázky. Hodonín : Evropský ústav práva a soudního inženýrství, 2016, s. 104-109. ISBN: 978-80-906601-0-6

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Prarodičovství jako klíčová součást mezigenerační solidarity a opomíjený aspekt české rodinné politiky. Praha, 2016.

 

ŠTÍPKOVÁ, M., VÁNĚ, J., KALVAS, F. Proměny náboženské paměti v ČR: Aneb jak to změřit a co jsme zjistili. Plzeň, 2016.

 

VÁNĚ, J. Proč jsou (ne)úspěšné mezigenerační přenosy religiozity. Plzeň, 2016.

 

HÁSOVÁ, V., VÁNĚ, J. Relationship Between Historical and Religious Memory in the Czech Republic. Brighton, UK, 2016.

 

PAŘÍZKOVÁ, A., HREŠANOVÁ, E. Research of maternal health. What we already know.. Filozofická fakulta, Karlova univerzita, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, 2016.

 

ŠTÍPKOVÁ, M. Shortening gestational age at term and organisation of maternity care in the Czech Republic. Lisabon, 2016.

 

Váně, J. Teoretické a empirické reflexe paměti v sociologii náboženství. Plzeň, 16.03.2016 – 16.03.2016.

 

VÁNĚ, J., DIRGA, L. The Religiosity Behind Bars: Forms of Inmate’s Religiosity in the Czech Prison System. SOCIOLOGIA, 2016, roč. 48, č. 6, s. 641-663. ISSN: 0049-1225

 

VÁNĚ, J., STOČES, J. The Tachov Region and its Religious Memory: New Sudetenland or a Home of Failure?. Pantheon, 2016, roč. 11, č. 1, s. 49-76. ISSN: 1803-2443

 

KOBES, T. The object-oriented ontology of miracle in a forgotten pilgrimage place. Milano, University Milano – Bicocca, 2016.

 

ŠTÍPKOVÁ, M. Trendy v porodech mimo partnerství. Naše společnost, 2016, roč. 14, č. 1, s. 14-22. ISSN: 1214-438X

 

JEŘÁBEK, H. Vztahy mezi generacemi v situaci pečování. Plzeň, 2016.

 

DIRGA, L., VÁNĚ, J. Vězeňský výzkum – nová oblast české sociologie náboženství. Bratislava, 2016.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. What Makes the Concept of Active Ageing So Successful? – Active Ageing as a Strategy of Management of Population, Professional and Individual Capital. Nuremberg, 2016.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Women?s attitudes toward forming new partnerships in widowhood: The search for “your own someone” and for freedom. JOURNAL OF WOMEN & AGING, 2016, roč. 28, č. 1, s. 34-45. ISSN: 0895-2841

 

VÁNĚ, J., KALVAS, F. Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje v oblasti sociálních služeb v Plzni. Magistrát města Plzně, 2016.

 

VÁNĚ, J., KALVAS, F. Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje v oblasti sociálních služeb v Plzni. Odbor sociálních služeb a Městský ústav sociálních služeb Města Plzně ? příspěvková organizace, 2016.

 

PAŘÍZKOVÁ, A., SITEK, P. Závěr. Základní témata jednotlivých textů a možné inspirace. In Pohyb a začlenění. Francouzská perspektiva. Praha : Sociologické nakladatelství, 2016, s. 191-203. ISBN: 978-80-7419-184-8

 

HREŠANOVÁ, E. ?The Psychoprophylactic Method of Painless Childbirth in Socialist Czechoslovakia: from State Propaganda to Activism of Enthusiasts. MEDICAL HISTORY, 2016, roč. 60, č. 4, s. 534-556. ISSN: 0025-7273

 

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. “Být dobrou babičkou” ? normativní očekávání spojená s rolí babičky v současné české rodině. Sociologický časopis, 2015, roč. 51, č. 5, s. 737-760. ISSN: 0038-0288

 

VÁNĚ, J. (Ne)katolické Tachovsko ? ?Nové Sudety? nebo místo prohry?. Praha, 2015.

 

KALVAS, F. Bez dobrých otázek se ztratíme v bludišti big data. Praha, 2015.

 

ŠTÍPKOVÁ, M. Ideational and Economic Causes of the Rise in Non-marital Childbearing in the Czech Republic. EUROPEAN JOURNAL OF POPULATION-REVUE EUROPEENNE DE DEMOGRAPHIE, 2015, roč. 31, č. 5, s. 473-494. ISSN: 0168-6577

 

VÁNĚ, J. Jak/co jim říci, aby naslouchali? Aneb nastolování témat ve veřejném prostoru českou katolickou církví. Studia theologica, 2015, roč. 17, č. 3, s. 203-229. ISSN: 1212-8570

 

KOBES, T. Když se lidé mění ve lvy: problém překladu. Teorie vědy. Theory of Science, 2015, roč. 37, č. 3, s. 303-325. ISSN: 1210-0250

 

VÁNĚ, J. Latentní bezdomovectví. Plzeň, 2015.

 

VÁNĚ, J., KALVAS, F. Latentní bezdomovectví a jeho dopady na město Plzeň. Plzeň, 2015.

 

PAŘÍZKOVÁ, A. Metaphors We Live with the Refugee Situation. Praha, 2015.

 

KALVAS, F. Náboženská kolektivní paměť jako proces: Multiagentní model. Olomouc, 2015.

 

KALVAS, F. Náboženství jako kolektivní paměť: Multiagentní model náboženské paměti. Bratislava, 2015.

 

KOBES, T. Panenko skákavá! – Dislokace paměti. FSV, UK v Praze, 2015.

 

DIRGA, L., VÁNĚ, J. Perspektivy postpenitenciární péče z pohledu náboženských organizací. Praha, 2015.

 

KALVAS, F. Počítačové modelování neúspěšného dosídlení Sudet. Olomouc, 2015.

 

KALVAS, F. Počítačové simulace v sociologii: Obecný úvod a praktická ukázka. Praha, 2015.

 

VÁNĚ, J. Proč se ztrácí naděje: sociologické interpretace. Plzeň, 2015.

 

PAŘÍZKOVÁ, A., ŠUSTA, D. Práce v kotli. (Re)produkce opozice fotbalových fanoušků v moderních mantinelech. Lidé města, 2015, roč. 17, č. 3, s. 377-400. ISSN: 1212-8112

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Péče poskytovaná starší generací. Praha, 2015.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Péče poskytovaná starší generací a její dopad na slaďování pracovního a rodinného života (nejen) v mladých rodinách. Praha – Poslanecká sněmovna PČR, 2015.

 

VÁNĚ, J., DIRGA, L. Religion Behind Bars: The Prison System in the Czech Republic and the Role of Religion in the Post-communist Era. Chicago, 2015.

 

VÁNĚ, J. Religious Socialization in the Tachov Micro-region and Related Difficulties. Czech and Slovac Journal of Humanities. Anthropologia Culturalis, 2015, roč. 5, č. 3, s. 109-127. ISSN: 1805-3742

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Rozmanitými cestami životních drah v pozdně moderní společnosti. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2015, roč. 16, č. 1, s. 101-105. ISSN: 1213-0028

 

VÁNĚ, J. Tachovsko a jeho náboženská paměť: Nové Sudety nebo místo prohry?. Olomouc, 2015.

 

ŠVANTNER, M. Texty, které chtěly překonat řád svého světa: k Deleuzově dialektické interpretaci Platónovy rétoriky. Aithér. Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice., 2015, roč. 7, č. 14, s. 68-83. ISSN: 1803-7860

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. The Changing Practices and Meanings of Grandparenthood. Reflections on the Demographical Trends and Changing Representations of Ageing. Sociology compass, 2015, roč. 9, č. 4, s. 309-319. ISSN: 1751-9020

 

VÁNĚ, J., DIRGA, L. The Prison System in the Czech Republic and the Role of Religion in the Post-communist Era. Porto; Portugal, 2015.

 

HREŠANOVÁ, E. The civil society, gender, and childbirth activism in the Czech Republic: (re)establishing the alternatives. Praha, 2015.

 

VÁNĚ, J., HÁSOVÁ, V. Tradition in the Presentation of the Term Jihad in the Czech Newspapers. Prague, 2015.

 

ŠTÍPKOVÁ, M. Trend in the educational gap in birth outcomes in the Czech Republic. Praha, 2015.

 

VÁNĚ, J. Ubytovna, můj domov, který bych tak rád (ne)opustil. Plzeň, 2015.

 

RATISLAVOVÁ, K., KALVAS, F., BERAN, J. VALIDATION OF THE CZECH VERSION OF THE PERINATAL GRIEF SCALE. Central European Journal of Nursing and Midwifery, 2015, roč. 6, č. 1, s. 191-200. ISSN: 2336-3517

 

NUMERATO, D. Who Says ?No to Modern Football?? Italian Supporters, Reflexivity, and Neo-Liberalism. JOURNAL OF SPORT & SOCIAL ISSUES, 2015, roč. 39, č. 2, s. 120-138. ISSN: 0193-7235

 

ŠTÍPKOVÁ, M. Who makes the healthiest babies? Education and birth weight in the Czech Republic. Oslo, Norsko, 2015.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J., ŠTÍPKOVÁ, M. Women as Care Managers: The Effect of Gender and Partnership Status on Grandparent Care for Grandchildren. Sociologický časopis, 2015, roč. 51, č. 6, s. 929-958. ISSN: 0038-0288

 

 

 

KOBES, T. “Naši Romové” – difrakční vzorce odlišnosti na východoslovenském venkově. Romano džaniben, 2014, roč. 19, č. 2, s. 9-34. ISSN: 1210-8545

 

KALVAS, F. Agent-Based Modeling: New Promising Methodology for Communication Research. Wroclaw, Polsko, 2014.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Aktivní stárnutí jako idea, nástroj a kapitál. Kde hledat kořeny úspěchu konceptu aktivního stárnutí?. Sociální studia, 2014, roč. 11, č. 3, s. 13-29. ISSN: 1214-813X

 

JEŘÁBEK, H. Beduerfnisse der Senioren und familiaere Altenpflege – Beispiel des sozialen Zusammenhalts. In Das Erzwungene Paradies des Alters? Weitere Fragen an eine Kritische Gerontologie.. Wiesbaden : Springer VS – Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014, s. 149-174. ISBN: 978-3-658-02305-8

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Being a “Good” Grandmother – Changing Representations of Grandmothering in the Narratives of Women from Different Generations. Galway, 2014.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Between leisure and care ? reflection of the idea of active ageing in the subjective attitudes to grandparent role among Czech seniors. Krakow, 2014.

 

VÁNĚ, J., KALVAS, F. Bezdomovci a jejich religiozita. Olomouc, 2014.

 

VÁNĚ, J., KALVAS, F. Catholic Church in the Czech Rpublic and Public Agenda Setting. Belfast, 2014.

 

KALVAS, F. Czech Catholic Church: Weak stakeholder in the process of public and policy agenda formation.. Wroclaw, Polsko, 2014.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Demografické stárnutí populace – výzvy, rizika a příležitosti. In Stárnutí populace jako výzva. Age management a postavení lidí 50+ ve společnosti a na trhu práce. Praha : Alternativa 50+, 2014, s. 8-14. ISBN: 978-80-905711-0-5

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Demografický vývoj české společnosti – rizika, výzvy a příležitosti. Praha, 2014.

 

KOBES, T. Disconnecting connections. Implementation of basic engineering networks in Roma settlement. Tallinn University, Estonia, 2014.

 

KOBES, T. Dislokace paměti. FSS MU Brno, 2014.

 

ŠTÍPKOVÁ, M., BRZOZOWSKA, Z., POTANČOKOVÁ, M. Education and non-marital conception outcomes in Central Europe: Comparison of trends in the Czech Republic, Poland, and Slovakia. Budapešť, Maďarsko, 2014.

 

VÁNĚ, J. Fenomén bezdomovectví. Plzeň, 2014.

 

VÁNĚ, J., KALVAS, F. Fenomén bezdomovectví II.. Statutární město Plzeň, 2014.

 

KALVAS, F. Framing as a Condition of Agenda-Setting Process. Nice, Francie, 2014.

 

KALVAS, F., PŘIBYLOVÁ, L. Improving Spiral of Silence Research Methodology: Measuring Key dependent Variable. Wroclaw, Polsko, 2014.

 

RŮŽIČKA, M. Invisible Strategies: Concept of “Good Life” among marginalized people. Vídeň, Rakousko, 2014.

 

VÁNĚ, J., HÁSOVÁ, V. Jak se v České republice vlastně měří náboženství?. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2014, roč. 9, č. 3, s. 139-169. ISSN: 1802-0364

 

VÁNĚ, J. Jak/co jimi říci, aby naslouchali?. České Budějovice, 2014.

 

TOUŠEK, L., LUPTÁK BURZOVÁ, P., RŮŽIČKA, M., DVOŘÁKOVÁ, I. Karlov mezi industriální a postindustriální společností. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014, 158 s. ISBN: 978-80-261-0422-3

 

VÁNĚ, J. Když ortodoxie slábne aneb komunita jako nová naděje? Peripetie českého katolicismu. České Budějovice, 2014.

 

VÁNĚ, J., KALVAS, F. Latentní bezdomovectví I.. Statutární město Plzeň, 2014.

 

PAŘÍZKOVÁ, A., SITEK, P. Migration and French inspiration. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, U Kříže 8, Praha 5 ? Jinonice, 2014.

 

KALVAS, F. My Life with Agenda-Setting Theory. Wroclaw, Polsko, 2014.

 

FÁROVÁ, N. Narušení ?normální? biografie ? Cesta mužů k povolání učitele v mateřské škole. Praha, 2014.

 

DIRGA, L., HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Nejasné vztahy moci – vězení očima českých dozorců. Sociologický časopis, 2014, roč. 50, č. 1, s. 83-105. ISSN: 0038-0288

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Podnikání prizmatem politiky rovných příležitostí – liší se situace žen a mužů v podnikání v ČR?. Plzeň, 2014.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Postavení lidí po padesátce v ČR. Praha, 2014.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Postavení osob 50+: Fakta a statistiky. In Postavení lidí po padesátce a reakce v oblasti veřejných politik v ČR. Stínová zpráva k postavení lidí 50+, pečujících osob a demografickému stárnutí v České republice. Praha : Alternativa 50+, 2014, s. 15-21. ISBN: 978-80-905711-1-2

 

PAŘÍZKOVÁ, A., FRÝBERT, J. Pracujeme s Romy? Průzkum etnicity a národnosti klientů a klientek terénního programu. Sociální práce = Sociálna práca, 2014, roč. 14, č. 2, s. 87-104. ISSN: 1213-6204

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Recenze knihy: Marcela Petrová Kafková: Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí. Sociologický časopis, 2014, roč. 50, č. 5, s. 788-790. ISSN: 0038-0288

 

VÁNĚ, J., HÁSOVÁ, V. Religious Tradition in the Czech Republic: Where is it Heading? Individualization of Religious Traditions. Brighton, 2014.

 

RŮŽIČKA, M. Researching the invisible: Ethics and politics of researching marginal people. Praha, 2014.

 

VÁNĚ, J. Sociologie náboženství: Soudobé trendy. In Soudobá sociologie VI. Oblasti a specializace. Praha : Univerzita Karlova v Praze: Karolinum, 2014, s. 359-382. ISBN: 978-80-246-2558-4

 

ŠUSTA, D., PAŘÍZKOVÁ, A. Sparťanská šlechta. Elita proti všem.. SOCIOLOGIA, 2014, roč. 46, č. 5, s. 579-598. ISSN: 0049-1225

 

KALVAS, F., PŘIBYLOVÁ, L. Spiral of Silence in an Online and an Offline Environment. Nice, Francie, 2014.

 

KALVAS, F. Spiral of Silence: How to study public opinion in a laboratory?. Wroclaw, Polsko, 2014.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J., ŠTÍPKOVÁ, M. Typologie prarodičovství v české společnosti – faktory ovlivňující zapojení prarodičů do péče o vnoučata. Naše společnost, 2014, roč. 12, č. 1, s. 15-26. ISSN: 1214-438X

 

ŠTÍPKOVÁ, M. Variation in the educational gap in birth weight in the Czech Republic. Londýn, Velká Británie, 2014.

 

Hrešanová, E. ?Ethics and methodological pitfalls in health research?. Helsinki, 27.08.2014 – 27.08.2014.

 

HREŠANOVÁ, E. ?Love them or hate them?: the ?arrogant bubble? and dis/trust in the postsocialist birth care system. Helsinki, 2014.

 

HREŠANOVÁ, E. ?Nobody in a Maternity Hospital Really Talks to You?: Socialist Legacies and Consumerism in Czech Women?s Childbirth Narratives. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, 2014, roč. 50, č. 6, s. 961-985. ISSN: 0038-0288

 

 

 

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. “Doing” Grandparenting in Different Family Contexts. Chicago, 2013.

 

RŮŽIČKA, M. “Gypsy” as a moral figure: ethnic differences and moral hierarchies in East-Central Europe. Turín, Itálie, 2013.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. “Women are just more active” ? gender as a determining factor in involvement in senior centres. AGEING & SOCIETY, 2013, roč. neuveden, č. 30.4.2013, s. 1-23. ISSN: 0144-686X

 

RŮŽIČKA, M. “´Já nejsem rasista, ale?” Sociální logika každodenního anti-Cikánizmu. In Jinakost z pohledu sociálních věd. Brno : Institut mezioborových studií, 2013, s. 124-140. ISBN: 978-80-87182-39-0

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. (Ne)jistá spojenectví kulturní antropologie a feministického myšlení. Český lid (Etnologický časopis), 2013, roč. 100, č. 2, s. 205-221. ISSN: 0009-0794

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Actively ageing women and/or active grandmothers? Negotiation of grandparent role in the context of active life-styles in retirement. Oxford, 2013.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Aktivita jako projekt : diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013, 170 s. ISBN: 978-80-7419-152-7

 

HREŠANOVÁ, E. Alternative birth practices in socialist Czechoslovakia. Vídeň, Rakousko, 2013.

 

KALVAS, F. Co má sociohistorie společného s generativní sociální vědou?. Praha, 2013.

 

DIRGA, L. Co můžou a nemůžou čeští vězeňští dozorci?. Červená nad Vltavou, 2013.

 

HREŠANOVÁ, E. Czech birth care system in crisis? Views and strategies of clients who desire ?natural childbirth.. Torino, Itálie, 2013.

 

DIRGA, L. Deborah H. Drake: Prisons, Punishment and the Pursuit of Security, Critical Criminological Perspectives. Sociologický časopis, 2013, roč. 49, č. 2, s. 335-337. ISSN: 0038-0288

 

ŠTÍPKOVÁ, M. Declining health disadvantage of non-marital children: Explanation of the trend in the Czech Republic 1990-2010. Demographic Research, 2013, roč. 29, č. 25, s. 663-706. ISSN: 1435-9871

 

ŠTÍPKOVÁ, M. Destandardizace a rostoucí stratifikace životních drah. Praha, 2013.

 

HÁSOVÁ, V., VÁNĚ, J. Džihád a politická rétorika dvou deníků. Brno, 2013.

 

VÁNĚ, J., KALVAS, F. Fenomén bezdomovectví v Plzni. Statutární město Plzeň, 2013.

 

HÁSOVÁ, V., VÁNĚ, J. Fenomén džihádu v českých denících. Praha, 2013.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Formování volby odmítnout očkování vlastních dětí – cesty vedoucí k odmítání normy biomedicínského vědění. Olomouc, 2013.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Generace 50+ v České republice – průsečík genderových a věkových nerovností. Praha, 2013.

 

VÁNĚ, J. Globalizace, náboženství a skryté paradoxy. Brno, 2013.

 

KOBES, T. Identifikace a praxe homosexuálů a transsexuálů ve východoslovenských romských osadách. Sociologický časopis, 2013, roč. 49, č. 1, s. 3-27. ISSN: 0038-0288

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Interupce v České republice: zápas o ženská těla. Cargo, 2013, roč. 1, č. 2, s. 203-207. ISSN: 1212-4923

 

VÁNĚ, J. Late Modernity and the Transformations of the Ways of Life: Rethinking Community. In The Ways of Life in the Late Modernity. Olomouc : Palacký University Olomouc, 2013, s. 55-82. ISBN: 978-80-244-3450-6

 

HREŠANOVÁ, E. Midwives, Women and Childbirth Activism in the Czech Republic. Petrohrad, Rusko, 2013.

 

FÁROVÁ, N. Není učitel jako učitel(ka)? Situace mužů-učitelů v mateřských školách. Olomouc, 2013.

 

VÁNĚ, J. Non-institutionalised Lay Religious Communities in the Czech Republic and the Care for the Ill Strategy. International Journal of Social Science Studies, 2013, roč. 1, č. 1, s. 96-109. ISSN: 2324-8033

 

VIDO, R., VÁNĚ, J. Od sekularizace k sekularitě. Sociální studia, 2013, roč. 10, č. 3, s. 7-10. ISSN: 1214-813X

 

FÁROVÁ, N. Odlišnosti v komunikaci z genderové perspektivy. “Skutečná” dívka rovná se “slušná” dívka. AntropoWebzin, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 17-26. ISSN: 1801-8807

 

PAŘÍZKOVÁ, A. Partnerství v kontextu biografií migrujících. Akademické konferenční centrum, Husova 4a/Jilská 1, Praha 1, 2013.

 

HÁSOVÁ, V., VÁNĚ, J. Pojetí džihádu v Lidových novinách a Právu v letech 2001- 2011. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2013, roč. 8, č. 3, s. 127-149. ISSN: 1802-0364

 

HÁSOVÁ, V., VÁNĚ, J. Pojetí džihádu v Lidových novinách a Právu v letech 2001-2011. Plzeň, 2013.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Postoje ovdovělých žen k navazování nových intimních vztahů: hledání “svého člověka” a osobní svobody. Praha, 2013.

 

Hasmanová Marhánková, J., Kreidl, M. Proměny partnerství v současné české společnosti. Praha, 06.12.2013 – 06.12.2013.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J., ŠTÍPKOVÁ, M. Různost rodinných uspořádání v české společnosti a jejich dopad na vztahy vnoučat a prarodičů. Olomouc, 2013.

 

KALVAS, F. Setting Policy Agenda: Importance of problem definition control. Wroclaw, Polsko, 2013.

 

KALVAS, F. Simulace umělých společností jako rozvíjející se sociologická metodologie. Nitra, 2013.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Situace generace 50+ na trhu práce v ČR a bariéry, kterým čelí. Plzeň, 2013.

 

Váně, J. Sociologie náboženství v post-sekulárním věku. plzeň, 03.10.2013 – 03.10.2013.

 

KALVAS, F. Spiral of Silence: Is the process same in on-line and off-line communication environment?. Wroclaw, Polsko, 2013.

 

PŘIBYLOVÁ, L. Spirála mlčení v online a offline světě. Brno, 2013.

 

ŠTÍPKOVÁ, M. Spread of nonmarital childbearing in the Czech Republic since 1990: its causes and consequences for the health of newborns. Vídeň, 2013.

 

VÁNĚ, J. Teorie racionální volby versus kritická teorie. Brno, 2013.

 

VÁNĚ, J., KALVAS, F. The Agenda – Setting Effect of Focusing Events: A Case Study of the Church Restitutions Issue. Sociológia, 2013, roč. 45, č. 3, s. 290-315. ISSN: 0049-1225

 

NUMERATO, D., FLEMR, L. The Czech Republic. In Sport Governance: International Case Studies. Abingdon : Routledge, 2013, s. 229-242. ISBN: 978-0-415-82044-8

 

NUMERATO, D., BAGLIONI, S., PERSSON, H.T.R. The Dark Sides of Sport Governance. In Managing Sport : Social and Cultural Perspectives. Abingdon : Routledge, 2013, s. 284-300. ISBN: 978-0-415-57215-6

 

VÁNĚ, J. The Influence of the Catholic Church in the border regions: comparing Silesia and Western Bohemia. In Changes in social awareness on both sides of a border Poland – the Czech Republic : sociological reflections. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 125-150. ISBN: 978-83-226-2102-8

 

VÁNĚ, J., ŠTÍPKOVÁ, M. The National Religious Environment and the Orthodoxy of Christian Beliefs: A Comparison of Austria, the Czech Republic and Slovakia. Sociologický časopis, 2013, roč. 49, č. 3, s. 403-425. ISSN: 0038-0288

 

VÁNĚ, J. The Relationship between the Catholic Church and the Civil Society in the Czech Republic. Europolis, 2013, roč. 7, č. 1, s. 111-128. ISSN: 1582-4969

 

BRZOZOWSKA, Z., ŠTÍPKOVÁ, M. The Rising Share of Non-marital Conceptions and Births in the Czech Republic and Poland after 1989: Similarities and Differences. Varšava, Polsko, 2013.

 

VÁNĚ, J., ŠTÍPKOVÁ, M. The national religious environment and the orthodoxy of Christian beliefs: A comparison of Austria, the Czech republic and Slovakia. Turín, Itálie, 2013.

 

VÁNĚ, J., LUŽNÝ, D., ŠTÍPKOVÁ, M. Traditional and Alternative Religiosity in Contemporary Czech Republic. In Altern in den Religionen. Berlin – Wien : LIT Verlag, 2013, s. 184-203. ISBN: 978-3-643-50477-7

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Typologie významů a praktik prarodičovství v české společnosti. Praha, 2013.

 

KALVAS, F. Třetí společnost? Možnosti počítačového modelování společnosti. Olomouc, 2013.

 

VÁNĚ, J., ŠTÍPKOVÁ, M. Vliv náboženského prostředí na ortodoxii víry a praxe: srovnání Česka a Slovenska. Olomouc, 2013.

 

KOBES, T., HIRSCHOVÁ, M. Vp = Cp-Cp(C1+C2)/100 : Prezidentský vzorec. Olomouc, 2013.

 

KALVAS, F. Využití agent-based modelingu v sociologii náboženství. Fakulta filozofická, ZČU v Plzni, 2013.

 

KOBES, T. Vědecko-výzkumné aktivity v romské problematice. Prešov, 2013.

 

KALVAS, F. Why Czech Roman-Catholic Church Does Not Suceed in Setting Policy Agenda?. Wroclaw, Polsko, 2013.

 

ŠTÍPKOVÁ, M. Zpráva z 11. konference Evropské sociologické asociace (Turín, Itálie, 28.-31. srpna 2013). Sociální studia, 2013, roč. 10, č. 3, s. 141-143. ISSN: 1214-813X

 

HREŠANOVÁ, E. ?To je normální??? Sociální ?patologie? ?normálního? porodu? versus normalita.. Olomouc, 2013.

 

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Aktivita jako projekt. Aktivní stárnutí v představách českých seniorů a seniorek. Plzeň, 2012.

 

DIRGA, L. Aplikace kvalitativního výzkumu v prostředí totální instituce. Brno, 2012.

 

KOBES, T. Bezvýznamní druzí. Možnosti výzkumu jinakosti. Ústav etnologie, FF UK v Praze, 2012.

 

KOBES, T. Bezvýznamní druzí. Možnosti výzkumu jinakosti v kontextu romských osad slovenského venkova. Katedra sociologie a andragogiky, Filozofická fakulta UP, Olomouc, 2012.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Biografické aktérství a konstrukce Já v životopisných vyprávěních. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 134-155. ISSN: 1802-0364

 

RŮŽIČKA, M. Continuity or rupture? Roma/Gypsy communities in rural and urban environments under post-socialism. Journal of Rural Studies, 2012, roč. 28, č. 2, s. 81-88. ISSN: 0743-0167

 

DIRGA, L. Dopad struktury vězeňského světa na jeho účastníky: opomíjený pohled vězeňských dozorců. The Cyan Sociology, 2012, č. 1, s. 1-8.

 

ŠTÍPKOVÁ, M., HUBATKOVÁ, B., KREIDL, M., RABUŠIC, L. Effect of Parental Divorce on Offspring?s Educational Chances: Internatoinal Comparison. Helsinki, 2012.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Embodying activity – discourse of active ageing and the subjectivities of actively ageing seniors. Londýn, 2012.

 

VÁNĚ, J., KALVAS, F. Focusing Events And Their Effect on Agenda-Setting. Hong Kong, 2012.

 

PAŘÍZKOVÁ, A. Gender a aplikovaná antropologie. In Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, s. 268-292. ISBN: 978-80-261-0122-2

 

HREŠANOVÁ, E. Genderovanost porodu jako příklad antropologického zkoumání lidské reprodukce: přehled klíčových konceptů. AntropoWebzin, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 177-189. ISSN: 1801-8807

 

PAŘÍZKOVÁ, A. Grandma lives in skype: Intergenerational relationships in international migration. Collegio Carlo Alberto, Moncalieri (Turin), Itálie, 2012.

 

HREŠANOVÁ, E. Home birth, citizenship and social inequalities in the Czech Republic. Aalborg, Dánsko, 2012.

 

RŮŽIČKA, M. Identity, morality and ´schizophrenia´ in ethnographic research on inter?ethnic relations. Plzeň, 2012.

 

ŠTÍPKOVÁ, M. Inequalities in health of newborns in the context of rising non-marital fertility: The Czech Republic 1990-2010. Aalborg, Dánsko, 2012.

 

SITEK, P. K terminologii imigračních otázek ve Francii. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 132-159. ISSN: 1802-0364

 

VÁNĚ, J. Komunita jako nová naděje? : náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, 187 s. ISBN: 978-80-261-0085-0

 

VÁNĚ, J. Komunita jako nová naděje? A k tomu ještě náboženská?. Brno, 2012.

 

VÁNĚ, J. Komunita jako nová naděje? A k tomu ještě náboženská?. Brno, 2012.

 

VÁNĚ, J. Komunita jako nová naděje? A k tomu ještě náboženská?. Brno, 2012.

 

VÁNĚ, J. Komunita jako nová naděje?Pro koho ale?. Brno, 2012.

 

VÁNĚ, J. Kritická teorie jako analytický nástroj pro studium náboženství? Aneb má se sociologie náboženství čím bránit proti uhranutí teorií racionální volby?. Olomouc, 2012.

 

HREŠANOVÁ, E. Medicínská antropologie a její aplikace. In Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, s. 211-236. ISBN: 978-80-261-0122-2

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Mezigenerační vztahy a solidarita (se zaměřením na péči o seniory v rodině). Praha, 2012.

 

VÁNĚ, J. Modernizace, globalizace, náboženství a skryté paradoxy. Praha, 2012.

 

HREŠANOVÁ, E. Natural childbirth with fear in the Czech Republic. Nanterre, 2012.

 

VÁNĚ, J. Náboženství v době globalizace. Skryté paradoxy. Plzeň, 2012.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Ovdovění a partnerské vztahy žen ve stáří. In Proměny partnerství : životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha : Sociologické nakladatelství, 2012, s. 194-217. ISBN: 978-80-7419-142-8

 

PAŘÍZKOVÁ, A. Partnerství v kontextu biografií migrujících. In Proměny partnerství : životní drány a partnerství v české společnosti. Praha : Sociologické nakladatelství, 2012, s. 129-145. ISBN: 978-80-7419-142-8

 

KALVAS, F. Peace Polls a Deliberative Polls. Praha, 2012.

 

KREIDL, M., ŠTÍPKOVÁ, M. Postavení nesezdaných soužití v tranzici do dospělosti. In Proměny partnerství : životní drány a partnerství v české společnosti. Praha : Sociologické nakladatelství, 2012, s. 73-94. ISBN: 978-80-7419-142-8

 

ŠTÍPKOVÁ, M., KREIDL, M. Proměna načasování událostí životních drah. In Proměny partnerství : životní drány a partnerství v české společnosti. Praha : Sociologické nakladatelství, 2012, s. 38-72. ISBN: 978-80-7419-142-8

 

KALVAS, F. Příslib počítačových sociálních simulací. Plzeň, 2012.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Recenze knihy “S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých”. Sociální studia, 2012, roč. 8, č. 4, s. 151-155. ISSN: 1214-813X

 

KALVAS, F., VÁNĚ, J., ŠTÍPKOVÁ, M., KREIDL, M. Rámcování a nastolování agendy: Dva paralelní procesy v interakci. Sociologický časopis, 2012, roč. 48, č. 1, s. 3-37. ISSN: 0038-0288

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Situace žen-podnikatelek v ČR z perspektivy rovných příležitostí. Plzeň, 2012.

 

RŮŽIČKA, M. Social exclusion of Roma/Gypsy communities under post-socialism: empowerment and human rights in question. Vídeň, Rakousko, 2012.

 

HOLUBEC, S. The Czech radical left. In From revolution to coalition – radical left parties in europe. Berlin: Rosa Luxemburg Foundation, 2012. s. 185-195., ISSN: 2194-864X

 

NUMERATO, D., BAGLIONE, S. The dark side of social capital: An ethnography of sport governance. International Review for the Sociology of Sport., 2012, roč. 47, č. 5, s. 594-611. ISSN: 1012-6902

 

ŠTÍPKOVÁ, M. Trendy ve vzdělanostní homogamii sezdaných rodičovských párů. In Proměny partnerství : životní drány a partnerství v české společnosti. Praha : Sociologické nakladatelství, 2012, s. 96-112. ISBN: 978-80-7419-142-8

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Tělo, vzhled a sociální nerovnosti. Je queer pojetí těla svazující nebo sovobozující?. Praha, 2012.

 

DIRGA, L. Vlastní svět dozorců v kontextu českého vězeňství. Plzeň, 2012.

 

HIRT, T., ZÍKOVÁ, T., TOUŠEK, L., SOSNA, D., HENIG, D., TOŠNER, M., HREŠANOVÁ, E., DVOŘÁKOVÁ, I., KAVALÍR, A., KOVÁŘ, J., PAŘÍZKOVÁ, A. Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, 330 s. ISBN: 978-80-261-0122-2

 

KREIDL, M., ŠTÍPKOVÁ, M. Výskyt a načasování nesezdaných soužití v současné ČR. DEMOGRAFIE (revue pro výzkum populačního vývoje), 2012, roč. 54, č. 2, s. 120-137. ISSN: 0011-8265

 

PAŘÍZKOVÁ, A. Vývoj sociologického pohledu na životní cyklus a životní dráhy. In Proměny partnerství : životní drány a partnerství v české společnosti. Praha : Sociologické nakladatelství, 2012, s. 22-37. ISBN: 978-80-7419-142-8

 

RŮŽIČKA, M. Wacquant v romském ghettu: poznámky k procesu ghettoizace v českých městech. In Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012, s. 20-45. ISBN: 978-80-7380-378-0

 

 

SITEK, P. “(Národní) identita” a “integrace” přistěhovalců do společnosti ve Francii: úroveň diskursů a každodenní žitá realita.. In Etnické komunity: integrace, identita. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Fakulta humanitních studií, 2011, s. 29-70. ISBN: 978-80-87398-13-5

 

ŠANDEROVÁ, L., RŮŽIČKA, M. “Chudoba” jako proměnná v rámci procesu odebírání dětí z ohrožených rodin. Hradec Králové, 2011.

 

VÁNĚ, J., PETRŽELKA, J. Abélard a Heloise. Studia philosophica, 2011, roč. 58, č. 1, s. 9-28. ISSN: 1803-7445

 

VÁNĚ, J. Adaption And Entrenchment of Non-institutionalized Religious Communities in Public Sphere. Geneva, 2011.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Aktivita jako projekt: Etnografie volnočasových center pro seniory. Brno : Masarykova Univerzita v Brně, 2011, 177 s. ISBN: neuvedeno

 

JEŘÁBEK, H. Analytický výzkum a kvantitativní metody v politologii a sociologii. In Úvod do studia politiky. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, s. 433-467. ISBN: 978-80-7419-052-0

 

SITEK, P., BRYŠOVÁ, M., HRONOVÁ, T. Aspekty sociální reality v období červencové monarchie ve Francii (sociohistorická analýza reprezentací společnosti v diskursech intelektuálních elit). AntropoWebzin, 2011, roč. 7, č. 3, s. 177-183. ISSN: 1801-8807

 

STANOVÁ, M., RŮŽIČKA, M. Beton a automobil vs. společnost v San Francisku. In Třetí město. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011, s. 65-98. ISBN: 978-80-7465-015-4

 

VÁNĚ, J. Co je komunita? Aneb má sociologie nástroje pro její nalezení?. Olomouc, 2011.

 

PAŘÍZKOVÁ, A. Czech Migrants in the European Migration Space. Migracijske i etničke teme, 2011, roč. 27, č. 2, s. 177-197. ISSN: 1333-2546

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Dyadic relationship between third and fourth age and the disciplinary practices surrounding ageing bodies. Ženeva, 2011.

 

VÁNĚ, J. Empirické výzkumy mapující religiozitu po roce 1989 v České republice. Olomouc, 2011.

 

KATRŇÁK, T., KREIDL, M., KULHAVÝ, V., SIROVÁTKA, T. Factors influencing the position of young people on the labor market and changes in mobility opportunities in the Czech Republic. In Youth on Globalised Labour Markets: Rising Uncertainty and its Effects on Early Employment and Family Lives in Europe. Opladen & Farmington Hills : Barbara Budrich Publishers, 2011, s. 239-263. ISBN: 978-3-86649-328-5

 

KATRŇÁK, T., KREIDL, M., KULHAVÝ, V., SIROVÁTKA, T., ŠTÍPKOVÁ, M. Factors influencing the position of young people on the labor market and changes in mobility opportunities in the Czech Republic. Sofie, Bulharsko, 2011.

 

PETRŽELKA, J., VÁNĚ, J. Filosofie a divadlo. Studia philosophica, 2011, roč. 58, č. 1, s. 3-7. ISSN: 1803-7445

 

KALVAS, F., VÁNĚ, J., ŠTÍPKOVÁ, M., KREIDL, M. Framing and Agenda-Setting: Two Parallel Processes in Interaction. Amsterdam, 2011.

 

ŠTÍPKOVÁ, M. GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenchaften. 2011.

 

RŮŽIČKA, M. Gypsy Settlements in Slovakia: Conditions for Emergence of a “Kontrastkultur”. Leipzig (Germany), 2011.

 

HREŠANOVÁ, E. Hodnocení porodní péče z perspektivy českých žen. In Tělo v rukou společnosti. Praha : Gender Studies o.p.s., 2011, s. 13-22. ISBN: 978-80-86520-38-4

 

KREIDL, M. Inequality, Uncertainty, and Entry into Marriage. Tallinn, 2011.

 

RŮŽIČKA, M. Jaký jest význam utopií v “postutopické” době?. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2011, roč. 12, č. 2, s. 102-106. ISSN: 1213-0028

 

VÁNĚ, J., PETRŽELKA, J. Jan Hus a Stanislav ze Znoyma. Studia philosophica, 2011, roč. 58, č. 1, s. 29-46. ISSN: 1803-7445

 

PAŘÍZKOVÁ, A. Labour migration and work career of recent Czech migrants. Analysis involving gender dimension.. Ženeva, Švýcarská konfederace, 2011.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Leisure in old age ? disciplinary practices surrounding the discourse of active ageing. International Journal of Ageing and Later Life, 2011, roč. 6, č. 1, s. 5-32. ISSN: 1652-8670

 

HREŠANOVÁ, E. Medical anthropology and related qualitative research in the Czech Republic. Cargo: a journal for social and cultural anthropology, 2011, roč. 2011, č. 1,2, s. 166-172. ISSN: 1212-4923

 

PAŘÍZKOVÁ, A. Motivy českých pracovních migrujících a strategie vstupu do cílového prostoru. Zaměření na ekonomicko politický kontext. Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni., 2011, roč. Neuveden, č. 2, s. 134-160. ISSN: 1802-0364

 

RŮŽIČKA, M., STANOVÁ, M. Místa, ne-místa a anti-místa: společnost, automobil a beton v San Francisku. Brno, 2011.

 

KALVAS, F., VÁNĚ, J. Nastolování politické agendy: Strategie Římskokatolické církve v ČR. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč. 3, č. 1, s. 137-151. ISSN: 1802-0364

 

KOBES, T. Nativní teorie jsou nebezpečné. Bratislava, 2011.

 

VÁNĚ, J. Neinstitucionalizované náboženské komunity a jejich marginalizace. Olomouc, 2011.

 

RŮŽIČKA, M. Nástin teorie “opoziční kultury”: Jak sociální nerovnosti produkují sociální deviaci. In Propojení teorie a praxe při studiu sociálních deviací. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2011. s. 26-35. ISBN: 978-80-903541-8-0

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Odchod do důchodu v kontextu předchozí genderované životní biografie. Praha, 2011.

 

VÁNĚ, J. Pavel Dufek: Úrovně spravedlnosti: Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva. Sociologický časopis, 2011, roč. 47, č. 5, s. 1061-1066. ISSN: 0038-0288

 

RŮŽIČKA, M. Pierre Bourdieu: Pravidla umění: Vznik a struktura literárního pole. Sociologický časopis, 2011, roč. 47, č. 5, s. 1072-1075. ISSN: 0038-0288

 

RŮŽIČKA, M. Pole, trajektorie a formy kapitálu: rozumění romské marginalitě ze sociologické perspektivy. Bratislava, 2011.

 

HREŠANOVÁ, E. Porodní péče a zkušenosti českých žen: kvalitativní studie. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2011, roč. 12, č. 2, s. 63-74. ISSN: 1213-0028

 

ŠTÍPKOVÁ, M., KREIDL, M. Prevalence of cohabitation and its role in transition to first partnership in the Czech Republic. Praha, 2011.

 

KALVAS, F. Princip fungování procesu nastolování agendy. Bratislava, 2011.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Problematika samoživitelství a tzv. sandwichové generace. Praha, 2011.

 

RŮŽIČKA, M. Proces ghettoizace v českých městech: etnografický náhled. Přírodovědecká Fakulta Karlovy Univerzity, Praha, 2011.

 

VÁNĚ, J., ŠTÍPKOVÁ, M. Přispívá náboženská socializace k zachovávání dlouhodobé ortodoxie víry a praxe? Srovnání Česka, Slovenska a Rakouska. Plzeň, 2011.

 

KOBES, T. Příčiny sociální exkluze. Praha, 2011.

 

KREIDL, M. Re-entry into part-time and full-time secondary education and inequality of education opportunity: reinforcement, compensation, or neutrality?. University of Essex, Colchester, 2011.

 

VÁNĚ, J. Sekce sociologie náboženství a její semináře v roce 2010. Praha, 2011. ISSN:0038-0288

 

VÁNĚ, J. Social Relations in Turbulent Times. Religio (Revue pro religionistiku), 2011, roč. 19, č. 2, s. 253-256. ISSN: 1210-3640

 

ŠTÍPKOVÁ, M., KREIDL, M. Socioeconomic Inequalities in Birth and Pregnancy Outcomes in the Czech Republic between 1990 and 2007: An Exploration of Trends. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2011, roč. 47, č. 3, s. 531-564. ISSN: 0038-0288

 

Váně, J. Sociologie náboženství v datech. Plzeň, 31.03.2011 – 31.03.2011.

 

RŮŽIČKA, M. Sociální reprodukce bezdomovectví a meze liberálního individualizmu. Biograf, 2011, roč. Neuveden, č. 54, s. 55-62. ISSN: 1211-5770

 

HOLUBEC, S. Svět Václava Holka. In Václav Holek: Paměti. Společná cesta české a německé sociální demokracie koncem devatenáctého století.. Praha : Svoboda Servis, 2011, s. 225-242. ISBN: 978-80-86320-71-7

 

KOBES, T. Teoretické limity a determinanty zaměstnavatelnosti Romů. Prešov, 2011.

 

VÁNĚ, J., KALVAS, F. The Czech Catholic Church and Problem Legitimation: From Inspiration to Personal Effort. Central European Journal of Public Policy, 2011, roč. 5, č. 2, s. 30-49. ISSN: 1802-4866

 

RŮŽIČKA, M. The Problem of Cultural Oppositionality of Gypsy Settlements in Eastern Slovakia. Graz (Austria), 2011.

 

ŠTÍPKOVÁ, M., KREIDL, M., HUBATKOVÁ, B. The effects of family structure on the transition to tertiary education in Europe. Ženeva, Švýcarská konfederace, 2011.

 

KREIDL, M., ŠTÍPKOVÁ, M. The impact of the recent economic crisis on labor market entry ? the case of the Czech Republic. University of Essex, Colchester, 2011.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Tzv. “sandwichová generace” ? kombinování práce a péče o závislé členy rodiny (děti a seniory/seniorky). Rovné příležitosti (do firem), 2011, roč. Neuveden, č. 6, s. 1-2. ISSN: 1802-7202

 

KALVAS, F., VÁNĚ, J. Veřejný problém církevních restitucí: Stav veřejné debaty. Plzeň, 2011.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Vzdělávání po odchodu do důchodu – subjektivní významy. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Vybrané aspekty teorie a praxe. Omlomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 34-40. ISBN: 978-80-244-2906-9

 

PAŘÍZKOVÁ, A. Vztah mezinárodní migrace a de-standardizace životních drah. Sociológia, 2011, roč. 43, č. 1, s. 5-27. ISSN: 0049-1225

 

PAŘÍZKOVÁ, A. Význam pracovní migrace v procesu přechodu do dospělosti.. Praha, 2011.

 

PAŘÍZKOVÁ, A. Working Europeans. In (Post)transformational migration : inequalities, welfare state, and horizontal mobility. Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2011, s. 59-76. ISBN: 978-3-631-61756-4

 

KOBES, T. Změna diskurzivních limitů v případě LGBT aktérů v prostředí východoslovenských romských osad. Básnká bystrica, 2011.

 

KOBES, T. Změny způsobu života v marginalizovaném prostředí východoslovenských romských osad. Olomouc, 2011.

 

RŮŽIČKA, M., VAŠÁT, P. Základní koncepty Pierra Bourdieu: pole ? kapitál ? habitus. AntropoWebzin, 2011, roč. 7, č. 2, s. 129-133. ISSN: 1801-8807

 

RŮŽIČKA, M. Časoprostorové a infrastrukturní aspekty procesu sociální exkluze. Sociologický časopis, 2011, roč. 47, č. 2, s. 273-295. ISSN: 0038-0288

 

VÁNĚ, J., KALVAS, F. Česká katolická církev v procesu nastolování agendy: Problém s legitimací problému. Nečtiny, Česká republika, 2011.

 

 

 

KOBES, T. Kmotrovské vztahy v kontextu východoslovenských romských osad jako výraz religiózní alternace existujících náboženských norem. Prešov, 2010.

 

HOLUBEC, S., RAE, G. A Conservative Convergence? The Differences and Similarities of the Conservative Right in the Czech Republic and Poland.. Contemporary Politics, 2010, roč. 16, č. 2, s. 189-207. ISSN: 1356-9775

 

VÁNĚ, J. Adaptační strategie neinstitucionalizovaných náboženských komunit v reakci na procesy individualizace. Prešov, 2010.

 

VÁNĚ, J., KALVAS, F. An Outline of Strategies of the Czech Catholic Church During the Process of Public Agenda Setting: Vertical Strategy. Torino, Italia, 2010.

 

HOLUBEC, S. Catch up and overtake the West: The Czech Lands in the World-system in the twentieth century. Debatte, 2010, roč. 18, č. 1, s. 29-51. ISSN: 0965-156X

 

VÁNĚ, J., KALVAS, F. Catholic Church in The Czech Republic and Public Agenda Setting: Czech Catholic Church Representatives Interviews Content Analysis. 2010.

 

HREŠANOVÁ, E. Co české (budoucí) matky chtějí a jak toho dosahují? Koncept intimate citizenship ve vztahu k mateřské a porodní péči. Brno, 2010.

 

PAŘÍZKOVÁ, A. Czech migrants in the European space.. Oděsa, 2010.

 

KALVAS, F., VÁNĚ, J. Církevní restituce – mediální bublina nebo umocňující příčina nízkého zájmu o náboženství v ČR. Prešov, 2010.

 

KALVAS, F., VÁNĚ, J. Církevní restituce a české veřejné mínění. In Nové náboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte postmoderny. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010. s. 201-216. ISBN: 978-80-555-0190-1

 

HOLUBEC, S. Die radikale Linke in Tschechien. In Von revolution bis Koalition. Linke Parteien in Europe.. Berlin : Karl Dietz Verlag, 2010, s. 313-329. ISBN: 978-3-320-02240-2

 

KREIDL, M. Entering the labor market in difficult times: the case of youth in the Czech Republic, 1993-2009. Dublin, Irsko, 2010.

 

KREIDL, M. Etnografie a statistika ve výzkumu demografických událostí – Správná specifikace závisle proměnné v analýze vstupu do manželství. Rakousky, 2010.

 

HOLUBEC, S. Eurocentrismus – příběh jednoho konceptu. In Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, s. 9-31. ISBN: 978-80-7380-300-1

 

KOBES, T. Fajta a povaha příbuzenství obyvatel východoslovenských romských osad. Sociologický časopis, 2010, roč. 46, č. 2, s. 235-255. ISSN: 0038-0288

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Fenomén bezdětnosti v české společnosti. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2010, roč. 11, č. 2, s. 67-71. ISSN: 1213-0028

 

SITEK, P. Francouzský postkoloniální diskurs jako nástroj reidentifikace?. In Etnické komunity : v kulturní a sociální různosti. Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010, s. 183-223. ISBN: 978-80-87398-08-1

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Fyzický vzhled jako mechanismus sociální stratifikace. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2010, roč. 2, č. 1, s. 87-89. ISSN: 1213-0028

 

ŠTÍPKOVÁ, M. GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenchaften. 2010.

 

KREIDL, M. Inequality, Uncertainty, and Entry into Marriage. Haifa, 2010.

 

VÁNĚ, J. Jaké postoje zaujímají neinstitucionalizované náboženské komunity k procesu individualizace?. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, roč. 6, č. 1, s. 119-143. ISSN: 1802-0364

 

ŠTÍPKOVÁ, M. Jedna rodina ? jedno příjmení? Příbuzenství a společná rodinná příjmení v současné české společnosti. Český lid : (Etnologický časopis), 2010, roč. 97, č. 1, s. 1-17. ISSN: 0009-0794

 

ŠTÍPKOVÁ, M. Kathleen Gerson: The Unfi nished Revolution. How a New Generation is Reshaping Family, Work, and Gender in America. Oxford, New York, Oxford University Press 2010, 297 s.. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2010, roč. 46, č. 5, s. 868-870. ISSN: 0038-0288

 

KALVAS, F., VÁNĚ, J. Katolická církev v ČR a nastolování veřejné agendy: Strategie přitažlivé osobnosti. In Aktuální otázky České a Slovenské společnosti I : sborník k 45. výročí založení Československé sociologické společnosti: Sociologie vybraných oblastí. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. s. 144-156. ISBN: 978-80-7399-963-6

 

VÁNĚ, J. Kdo kontroluje diskurz utváří chápání aneb když konfese kontroluje výpovědi o působení náboženství ve veřejném prostoru. Olomouc, 2010.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Konstruování představ aktivního stárnutí v centrech pro seniory. Sociologický časopis, 2010, roč. 46, č. 2, s. 211-234. ISSN: 0038-0288

 

VÁNĚ, J. Která témata soudobá sociologie náboženství chápe jako (ne)aktuální?. In Soudobá sociologie IV : (Aktuální a každodenní). Praha : Karolinum, 2010, s. 277-307. ISBN: 978-80-246-1789-3

 

ŠTÍPKOVÁ, M. Max Planck Institut für Demographische Forschung. 2010.

 

KOBES, T. Mediated Discourses Analysis a její možnosti využití při analýze sociální praxe a vymezování identit.. Brno, 2010.

 

HOLUBEC, S., FRANC, M. Mladí, levice a rok 1968. BCS, Společnost pro evropský dialog, 2010, 111 s. ISBN: 978-80-904491-1-4

 

VÁNĚ, J., KALVAS, F. Nastolování veřejné agendy římsko-katolickou církví v ČR. Brno, 2010.

 

VÁNĚ, J. Neinstitucionalizované náboženské komunity a jejich adaptační strategie. In Nové náboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte postmoderny. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010. s. 239-253. ISBN: 978-80-555-0190-1

 

ŠTÍPKOVÁ, M., KREIDL, M. Nesezdaná soužití v ČR: Mapování jejich výskytu podle dat z výběrových šetření. Rakolusky, 2010.

 

HOLUBEC, S. Nové přístupy v teorii světového systému. In Kultury, civilizace, světový systém. Praha : Karolinum, 2010, s. 143-166. ISBN: 978-80-246-1822-7

 

VÁNĚ, J., KALVAS, F. Nástin strategií uplatňovaných Katolickou církví v ČR při nastolování veřejné agendy. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX. Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2010. s. 222-231. ISBN: 978-80-86174-17-4

 

FUJDA, M., LUŽNÝ, D. Oddaní Kršny. Hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 255 s. ISBN: 978-80-7043-951-7

 

HREŠANOVÁ, E. Parents, birthing women and the civil society: strategies to achieve demands on maternity and birth care and the concept of intimate citizenship. Telč, 2010.

 

RŮŽIČKA, M. Pierre Bourdieu: The Bachelor´s Ball: The Crisis of Peasant Society in Béarn. Český lid, 2010, roč. 97, č. 3, s. 305-306. ISSN: 0009-0794

 

RŮŽIČKA, M. Political Economy of Marginalization: The Case of Roma/Gypsies in East Central Europe. 1. vyd. Plzeň : Neuveden, 2010, 238 s.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Proměny prarodičovství v kontextu představ aktivního stáří. In Sociologica – andragogica 2009. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. s. 11-26., ISSN: 1803-0246

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J., HREŠANOVÁ, E. První krok na sociologické stezce. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 251 s. ISBN: 978-80-7043-950-0

 

RŮŽIČKA, M. Příspěvek k etnografii utrpení a neoliberalismu.. Biograf, 2010, roč. 2010, č. 51, s. 109-114. ISSN: 1211-5770

 

ŠTÍPKOVÁ, M. Recenze knihy “Hana Hašková, Zuzana Uhde (eds.): Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 2009, 245 s.”. Naše společnost, 2010, roč. 8, č. 1, s. 40-41. ISSN: 1214-438X

 

VÁNĚ, J. Religionistika jako profylaxe možných náboženských antipatií nebo jako nástroj preevangelizace? Případová studie ze střední školy. Olomouc, 2010. ISSN:1803-0246

 

RŮŽIČKA, M. Resistance to Social Change and Ethnicity: The Case of Roma/Gypsies under Post-Socialism. Glasgow, 2010.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Rozhodování ovdovělých žen o dalším trvalém partnerství ve stáří – vliv životního stylu a genderovanosti péče. Brno, 2010.

 

VÁNĚ, J. Sekularizační teze v sociologii náboženství a její kritika. Brno, 2010.

 

VÁNĚ, J. Sociologie náboženství v době nejen postmoderní. In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. Praha : Malvern, 2010, s. 64-86. ISBN: 978-80-86702-69-8

 

HOLUBEC, S. Sociální konflikty a revoluce v historické sociologii Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové. Historická sociologie, 2010, roč. 2, č. 1, s. 81-101. ISSN: 1804-0616

 

KALVAS, F., VÁNĚ, J. Strategies of Czech Catholic Church for setting public agenda. Glasgow, 2010.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. The changing meanings of life-long learning. Turín, 2010.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. The discourse of active ageing as a strategy for disciplination of seniors. Vechta, 2010.

 

HREŠANOVÁ, E. The moralities of medicine and birth care in the Czech Republic: The case of the arrested mother. Durham Anthropology Journal, 2010, roč. 17, č. 1, s. 65-86. ISSN: 1742-2930

 

VÁNĚ, J., LUŽNÝ, D., ŠTÍPKOVÁ, M. Traditional and Alternative Religiosity in Contemporary Czech Republic: A Comparison of Age Groups. Vienna, 2010.

 

ŠTÍPKOVÁ, M., KREIDL, M. Trends in socioeconomic inequalities in the health of newborns in the Czech Republic between 1990 and 2007. In Europen Population Conference. Vienna: European Association for Population Studies in co-operation with Vienna Institute of Demography, 2010. s. 205-206. ISBN: neuvedeno , ISSN: 0168-6577

 

RŮŽIČKA, M. Urbanizace chudoby a etnicity v (post)socialistickém městě. In Československé město včera a dnes: Každodennost ? reprezentace ? výzkum. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010, s. 137-157. ISBN: 978-80-87378-44-1

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Vzdělávání po odchodu do důchodu – subjektivní významy. Olomouc, 2010.

 

ŠTÍPKOVÁ, M., KREIDL, M. Výskyt nesezdaného soužití v České republice. Rakousky, 2010.

 

ŠTÍPKOVÁ, M. Vývoj homogamie rodičů manželsky narozených dětí mezi lety 1990-2007. Praha, Sociologický ústav AV ČR, 2010.

 

ŠTÍPKOVÁ, M. Vývoj socioekonomických nerovností ve zdraví novorozenců 1990?2007. DEMOGRAFIE (revue pro výzkum populačního vývoje), 2010, roč. 52, č. 4, s. 100-106. ISSN: 0011-8265

 

ŠTÍPKOVÁ, M. Vývoj socioekonomických nerovností ve zdraví českých novorozenců mezi lety 1990 a 2007. FSS MU, Brno, 2010.

 

HREŠANOVÁ, E. Za plnohodnotné občanství žen. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2010, roč. 11, č. 2, s. 75-79. ISSN: 1213-0028

 

 

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. “I’m busy, but I have time for myself” – Gender as a determining factor of active aging. Lisabon, 2009.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Active ageing as gendered discourse: the case of centres for seniors in the Czech Republic. Oxford, 2009.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Active aging and the new consumers. Telč, 2009.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Aging as gendered experience. Gendered aspects of discourse of active aging. Varšava, 2009.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Aktivně stárnout. Konstruování představ aktivního stárnutí v České republice. Praha, 2009.

 

Váně, J. Aktuální výzkumy v sociologii náboženství v České republice. Plzeň, 27.11.2009 – 27.11.2009.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Beeing too busy – discourse of active aging and Czech seniors. In Variety of Anthropological knowledge – 7th Annual Anthropological Sympozium. Plzeň: University of West Bohemia, 2009. s. 31-40. ISBN: 978-80-7043-863-3

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Bodies that are too busy – discourse of active ageing and the disciplination of women’s bodies. Utrecht, 2009.

 

HOLUBEC, S. Böhmische Länder im Weltsystem im 20. Jahrhundert. Zeitschrift für Weltgeschichte, 2009, roč. 10, č. 2, s. 11-33. ISSN: 1615-2581

 

VÁNĚ, J. Etablování neinstitucionalizovaných náboženských komunit ve veřejném prostoru. Plzeň, 2009.

 

HOLUBEC, S. Evropa a občanská společnost: projekt evropské perspektivy. Filosofický časopis, 2009, roč. 57, č. 2, s. 275-278. ISSN: 0015-1831

 

PAŘÍZKOVÁ, A. Hypermobilní globální pracovnice. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2009, roč. 10, č. 1/2009, s. 1-3. ISSN: 1213-0028

 

VÁNĚ, J. Jaké postoje zaujímají neinstitucionalizované náboženské komunity k procesu individualizace?. 2009.

 

KREIDL, M., ŠTÍPKOVÁ, M. Jaký byl vliv složení populace rodiček na zdraví novorozenců v ČR mezi roky 1992 a 2004?. 2009.

 

KREIDL, M., ŠTÍPKOVÁ, M. Jaký byl vliv složení populace rodiček na zdraví novorozenců v ČR mezi roky 1992 a 2004?. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 61-81. ISSN: 1802-0364

 

KREIDL, M. Je možné doložit efekt jedné proměnné na druhou analýzou dvou případů? K srovnávací metodologii s malým počtem komparovaných případů. Sociologický časopis, 2009, roč. 45, č. 5, s. 1038-1044. ISSN: 0038-0288

 

KREIDL, M. Je volební chování v prvním kole senátních voleb ovlivněno vlastnostmi kandidátů? : ilustrace použití modelu diskrétní volby na datech z výběrového šetření. 2009.

 

KREIDL, M. Je volební chování v prvním kole senátních voleb ovlivněno vlastnostmi kandidátů? Ilustrace použití modelu diskrétní volby na datech z výběrového šetření. Evropská volební studia, 2009, roč. 4, č. 2, s. 109-123. ISSN: 1801-6545

 

KREIDL, M. Je volební chování v prvním kole senátních voleb ovlivněno vlastnostmi kandidátů? Ilustrace použití modelu diskrétní volby na datech z výběrového šetření.. 2009.

 

KALVAS, F., VÁNĚ, J. Katolická církev v ČR a její nastolování veřejné agendy. Plzeň, 2009.

 

VÁNĚ, J., KALVAS, F. Katolická církev v ČR a nastolování veřejné agendy: obsahová analýza rozhovorů s představiteli české katolické církve. 2009.

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Kdo je v pohybu, ta nestárne – aktivní stárnutí jako genderovaný diskurs. Hoješín u Seče, 2009.

 

KOBES, T. Kritické poznámky k vědecké poctivosti Lenky Budilové a Marka Jakoubka. Český lid, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 187-190. ISSN: 0009-0794

 

HOLUBEC, S. Lidé periferie : sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, 329 s. ISBN: 978-80-7043-834-3

 

HOLUBEC, S. Marek Hrubec (ed.): Sociální kritika v éře globalizace: odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2009, roč. 45, č. 1, s. 216- 218. ISSN: 0038-0288

 

HOLUBEC, S. Moc, revoluce a kolektivní jednání v dílech Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2009, roč. 5, č. 4, s. 41-62. ISSN: 1802-0364

 

KALVAS, F., KREIDL, M., VÁNĚ, J., ŠTÍPKOVÁ, M. Modelování panelových dat s dichotomickou závisle proměnnou: obecné principy a ilustrace v programu STATA. Data a výzkum – SDA Info, 2009, roč. 3, č. 1, s. 97-119. ISSN: 1802-8152

 

HREŠANOVÁ, E. Moral Economies of Birth Care in the Czech Republic. Pezinok, 2009.

 

KOBES, T. My Research Activities in East Slovak Countryside. Modrá, 2009.

 

KOBES, T. Nastartovali nás jako motorky : činnost nevládních organizací při řešení romské problematiky na východním Slovensku. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, 135 s. ISBN: 978-80-7043-823-7

 

KALVAS, F. Nastolování agendy : role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a genderu. 1.. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 162 s. ISBN: 978-80-7043-805-3

 

KALVAS, F. Ověření hypotézy o nastolování agendy pomocí panelových dat. In Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. Praha : Professional Publishing, 2009, s. 76-97. ISBN: 978-80-7431-009-6

 

RŮŽIČKA, M. Patterns of Social Exclusion and Migration: The Case of Roma/Gypsies in former Czechoslovakia. Poznan, 2009.

 

DAVIES, B.D., GANNON, S.G., CAMDEN PRATT, C.C.P., ELLWOOD, C.E., ZÁBRODSKÁ, K., BANSEL, P.B. Pedagogical Encounters. 1.. vyd. New York : Peter Lang Publishing, 2009, 162 s. ISBN: 978-1-4331-0816-7

 

HOLUBEC, S. Pražské centrum a periferie v letech 1918 ? 1938. Fakulta sociálních studií MU, Joštova 10, Brno, 2009.

 

KOBES, T. Prediskurzivita jako interpretační korektiv. Olomouc, 2009.

 

HOLUBEC, S. Pád sovětského svazu a světosystémový přístup. University of London Union, 2009.

 

KREIDL, M. Přihlížejí voliči i ve druhém kole senátních voleb k osobnostním charakteristikám kandidátů?. 2009.

 

KREIDL, M. Přihlížejí voliči i ve druhém kole senátních voleb k osobnostním charakteristikám kandidátů?. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2009, č. 3, s. 133-145. ISSN: 1802-0364

 

VÁNĚ, J. Religionistika jako profylaxe náboženských antipatií a sociálních animozit nebo jako nástroj preevangelizace?. 2009.

 

RŮŽIČKA, M. Researching and Politicizing Migration: The Case of Roma/Gypsies in Postsocialist Czecho-slovakia. In Boundaries in Motion : Rethinking Contemporary Migration Events. Brno : Centre for the Study of Democracy and Culture, 2009, s. 79-103. ISBN: 978-80-7325-191-8

 

PAŘÍZKOVÁ, A., HOŠKOVÁ, L. Residential Choices of Divorced Women in the Czech Republic. Amsterdam, Nizozemské království, 2009.

 

JEŘÁBEK, H. Rodinná péče o seniora. Olomouc, 2009.

 

KOBES, T. Rodinné vztahy na východoslovenském venkově. Olomouc, 2009.

 

PAŘÍZKOVÁ, A. Rubén Hernández-León: Metropolitan Migrants. The Migration of Urban Mexicans to the United States.. Lidé a města/Urban People, 2009, roč. 11, č. 3, s. 582-585. ISSN: 1212-8112

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Rutina genderu nejen v každodenním životě. Acta FF ZČU, 2009, roč. 4, s. 181-185. ISSN: 1802-0364

 

JEŘÁBEK, H. Senioři a pečující rodiny jako ohrožená skupina.. Olomouc, 2009.

 

HOLUBEC, S. Silní milují život. Utopie, ideologie a biopolitika baťovského Zlína.. Kuděj, 2009, roč. 11, č. 2, s. 30-55. ISSN: 1211-8109

 

HOLUBEC, S. Sociologie světových systémů : hegemonie, centra, periferie. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2009, 206 s. ISBN: 978-80-7419-014-8

 

HOLUBEC, S. Světová revoluce 1968 podle Immanuela Wallersteina. In Mladí, levice a rok 1968. Praha : Společnost pro evropský dialog v nakl. BCS, 2009, s. 76-84. ISBN: 978-80-904491-1-4

 

RŮŽIČKA, M. Tenements for Rent-Defaulters [and Gypsies]: Urbanization of Poverty and Stigma under Postsocialism. Berkeley (CA), USA, 2009.

 

KALVAS, F. Testing Classical Agenda-Setting Hypothesis by Panel Data: Micro-Macro Synthesis. Wroclaw, Polská republika, 2009.

 

HOLUBEC, S. The powerful are loving life. Utopia, ideology and biopolitics of Baťa’s Zlín. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/ Prague Economic and Social History Papers, 2009, roč. 10, č. 2, s. 65-86. ISSN: 1803-7518

 

KOBES, T. Tu zme šicke jedna rodzina, tu zme šicke jedna fajta : příbuzenství východoslovenského venkova. Prešov : Centrum antropologických výskumov, 2009, 188 s. s. ISBN: 978-80-969634-9-2

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Těhotenství v perspektivě sociálních věd. Sociální studia, 2009, roč. 6, č. 4, s. 55-71. ISSN: 1214-813X

 

HOLUBEC, S. Válka a moderní světový systém. In Válka, mír a politická moc. Praha: Svoboda Servis, 2009. s. 25-37. ISBN: 978-80-86320-59-5

 

KREIDL, M. Vývoj výběrového párování v posledních dvaceti letech indikuje uzavírání sociální struktury české společnosti. Sociologický časopis, 2009, roč. 45, č. 5, s. 1099-1106. ISSN: 0038-0288

 

HREŠANOVÁ, E. Women s Reproductive Health in the Czech Republic: Current Changes. Charlottesville, Virginia, 2009.

 

PAŘÍZKOVÁ, A. Working Europeans. Poznaň – Institute for Western Affairs, 2009.

 

HOLUBEC, S. Zeitschrif für Weltgeschichte. Interdisziplinäre Perspektiven.. Martin Meidenbauer, 2009, 207 s. ISBN: 978-3-89975-171-0

 

HOLUBEC, S. Změny hlavních politických diskurzů v České republice 1990 – 2008. University of Padua, 2009.

 

KOBES, T. Způsoby integrace romských obyvatel na východoslovenském venkově. Praha, 2009.

 

 

 

MARHÁNKOVÁ, J. “I know nothing about aging” – The Heterogeneity of the Experience of Ageing in Czech Republic. Barcelona, 2008.

 

MARHÁNKOVÁ, J. “No co, tak je mi šedesát pět let”: Vztah žen k viditelnému fyzickému stárnutí. Sociální studia, 2008, roč. 5, č. 1, s. 35-53. ISSN: 1214-813X

 

VÁNĚ, J. Adaption and Entrenchment of Non-institutionalized Religious Communities in Public Sphere. Brno, 2008.

 

JEŘÁBEK, H., SOUKUP, P. Advanced Lazarsfeldian Methodology. Praha : Karolinum, 2008, 250 s. ISBN: 978-80-246-1521-9

 

KALVAS, F., TOUŠEK, L. Analýza “strachu z kriminality” na příkladě výsledků šetření v rámci Plzeňského kraje. Praha, 2008.

 

MARHÁNKOVÁ, J. Being too busy – discourse of active aging and Czech seniors. Plzeň, 2008.

 

KREIDL, M. Cesty ke vzdělání : vzdělanostní dráhy a vzdělanostní nerovnosti v socialismu. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008, 322 s. ISBN: 978-80-7043-678-3

 

MARHÁNKOVÁ, J. Changes in social services for elderly in Czech Republic – the idea of “right” old age nad its subjective manifestation . Kodaň, 2008.

 

HOLUBEC, S. Dělnická rodina v Praze 1918-1938 : struktura, fungování, vztahy. Paideia. Philosophical e-Journal of Charles University., 2008, roč. 5, č. 3-4, s. 1-29. ISSN: 1214-8725

 

RŮŽIČKA, M. Effects of Postsocialist Transformation on Roma/Gypsy communities in Eastern Europe. Berkeley (CA), USA, 2008.

 

KATRŇÁK, T., KREIDL, M., SIROVÁTKA, T., KULHAVÝ, V. Factors influencing the position of young people on the labour market and changes in mobility chances in the Czech Republic. 2008.

 

JEŘÁBEK, H. Familiäre Altenpflege als Beispiel des sozialen Zusammenhats. In Das erzwungene Paradies des Alters?. Wiesbaden : VS, Verlag für Sozialwissenschaften, 2008, s. 146-149. ISBN: 978-3-531-15528-9

 

JEŘÁBEK, H. Family Cohesion in the Provision of Provision of Personal Care for a Senior. Copenhagen, Danish National Centre for Social Research (SFI), 2008.

 

HOLUBEC, S. Friedrich Alexander Universität Elrangen – Nürnberg. Lehrstuhl für Soziologie und Empirische Sozialforschung.. 2008.

 

MARHÁNKOVÁ, J. Genderové nerovnosti ve stáří: marginalizace a zvýhodnění žen ve stáří. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2008, roč. 9, č. 2, s. 28-36. ISSN: 1213-0028

 

KREIDL, M. Inequality of infant health in the Czech republic between 1992 and 2004: the effects of stratification, marital behavior, and unobserved heterogeneity. Vadstena, 2008.

 

VÁNĚ, J. Kevin, J., Christiano, William H. Swatos Jr., Peter Kivisto, Sociology of Religion: Contemporary Developments. Religio. Revue pro religionistiku, 2008, s. 258-262. ISSN: 1210-3640

 

VÁNĚ, J. Koncept světového étosu jako nová pastýřská hůl?. Pantheon. Religionistické studie, 2008, roč. 3, č. 1, s. 7-25. ISSN: 1803-2443

 

MARHÁNKOVÁ, J. Konstrukce normality, rizika a vědění o těle v těhotenství: příklad prenatálních screeningů. Biograf, 2008, roč. 3, č. 47, s. 19-49. ISSN: 1211-5770

 

RŮŽIČKA, M. Kriminalita z antropologického perspektivy: možnosti a limity sociologické inspirace. AntropoWebzin, 2008, roč. 4, č. 1, s. 1-15. ISSN: 1801-8807

 

HOLUBEC, S. Kultura každodennosti pražské KSČ v letech 1921-1938. Kuděj, 2008, roč. 10, č. 1-2, s. 71-90. ISSN: 1211-8109

 

HREŠANOVÁ, E. Kultury dvou porodnic: etnografická studie. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008, 216 s. ISBN: 978-80-7043-749-0

 

RŮŽIČKA, M. Loic Wacquant: Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality. Sociologický časopis, 2008, roč. 44, s. 820-823. ISSN: 0038-0288

 

Kreidl, M. Metodologické inovace v sociologickém výzkumu. Plzeň, 25.01.2008 – 25.01.2008.

 

HOLUBEC, S. Minulost, přítomnost a budoucnost sociálního státu. In Soudobá sociologie III.. Praha : Karolinum, 2008, s. 142-162. ISBN: 978-80-246-1486-1

 

KREIDL, M. Mohou rozdíly v laickém chápání zdraví vysvětlit rozdíly v subjektivním zdravotním stavu mezi statusovými skupinami?. Sociologický časopis = Czech Sociological Review, 2008, roč. 44, č. 1, s. 55-86. ISSN: 0038-0288

 

VÁNĚ, J. Nakolik je reiterativní univerzalizmus Michaela Walzera skutečně univerzalistickým a co umožňuje dobře uspořádanou politickou obec?. 2008.

 

HREŠANOVÁ, E., MARHÁNKOVÁ, J. Nové trendy v českém porodnictví a sociální nerovnosti mezi rodičkami. Sociologický časopis = Czech Sociological Review, 2008, roč. 44, č. 1, s. 83-112. ISSN: 0038-0288

 

HOLUBEC, S. O pojeciu utopii u Immanuela Wallersteina. In Spotkania z utopia w XXI wieku. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2008. s. 74-82. ISBN: 978-83-7459-069-3

 

KALVAS, F. Politická agenda. In Agenda-setting. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2008, s. 63-73. ISBN: 978-80-7330-151-4

 

VÁNĚ, J. Postmoderna – předsudky, pomluvy, nedorozumění aneb pokus o typologii. In Soudobá sociologie III. Diagnózy soudobých společností. Praha : Karolinum, 2008, s. 270-293. ISBN: 978-80-246-1486-1

 

MARHÁNKOVÁ, J. Představy aktivního stáří ve výpovědí českých seniorek. Praha, 2008.

 

RŮŽIČKA, M., TOUŠEK, L. Radobytce – “cigánská” osada. In Rómske osady na východnom Slovensku zhľadiska terénneho antropologického výskumu. Bratislava: Nadácie otvorenej spoločnosti – Open society foundation, 2008. s. 251-275. ISBN: 978-80-969271-5-9

 

VÁNĚ, J. Religionistika ve výuce na střední církevní škole – případová studie. Pardubice, 2008.

 

KALVAS, F., RŮŽIČKA, M. Role interpersonální komunikace a gender v procesu nastolování témat. Mediální studia, 2008, roč. 3, č. 1, s. 36-56. ISSN: 1801-9978

 

KALVAS, F., RŮŽIČKA, M. Role interpersonální komunikace a genderu v procesu nastolování témat. 2008.

 

KALVAS, F. Role osobní zkušenosti a interpersonální a masové komunikace v procesu agenda-setting. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008, 170 s.

 

RŮŽIČKA, M. Roma Migrations in Post-socialist Czecho-Slovakia. Telč, 2008.

 

HOLUBEC, S. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. Praha : Universita Karlova Filosofická Fakulta, 2008, 328 s.

 

HOLUBEC, S. Some ideas about the Czech lands in the world-system.. Universita Lipsko, Institute of Political Science, Faculty of Social Sciences, 2008.

 

KALVAS, F. Sportovní události v českém veřejném mínění. Praha, 2008.

 

KREIDL, M., HOŠKOVÁ, L. Strategie měření socioekonomického statusu a zdraví v sociologickém výzkumu statusových nerovností ve zdraví. 2008.

 

KREIDL, M., HOŠKOVÁ, L. Strategie měření socioekonomického statusu a zdraví v sociologických publikacích. Data a výzkum – SDA Info, 2008, roč. 2, č. 2, s. 131-154. ISSN: 1802-8152

 

KREIDL, M., ŠTÍPKOVÁ, M. Struktura porodnosti a vývoj průměrné porodní váhy v ČR v letech 1992-2004. 2008.

 

Holubec, S. Světový systém ve středo- a východoevropském diskursu. Universita Lipsko, Institute of Political Science, Faculty of Social Sciences,

 

VÁNĚ, J. Teorie spravedlnosti jako myšlenkový experiment aneb reflexe kritiky konceptu spravedlnosti Johna Rawlse u Otfrieda Höffeho a Jürgena Habermase. In Politická filozofie : významné osobnosti a témata. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, s. 77-94. ISBN: 978-80-7380-151-9

 

JEŘÁBEK, H. The Principles of Survey Research – Their History and Defence.. Cadenabbia, 2008.

 

JEŘÁBEK, H. Three Stages in the Institutionalisation of Empirical Social Research in the Field of Sociology.. Neapol, 2008.

 

ČERVENKA, J., KALVAS, F. Veřejná agenda. In Agenda-setting. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2008, s. 48-62. ISBN: 978-80-7330-151-4

 

VÁNĚ, J. Vábení reiterativního universalismu. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2008, roč. 2009, č. 5, s. 23-43. ISSN: 1802-0364

 

PAŘÍZKOVÁ, A. We and others in process of migration. Lublaň, Slovinská republika, 2008.

 

VÁNĚ, J. Where Is the Sociology of Religion Heading? : some comments to “Three European sociologies of religion”. Sociologický časopis = Czech Sociological Review, 2008, roč. 44, č. 3, s. 579-585. ISSN: 0038-0288

 

MARHÁNKOVÁ, J. Zkušenost rizikového těhotenství a její vztah k obrazům mateřství. Brno, 2008.

 

RŮŽIČKA, M. Znovupromyšlení sporů o konceptualizaci Romů. In Romové a Cikáni-neznámí i známí. Interdisciplinární pohled. Voznice : Leda, 2008, s. 291-308. ISBN: 978-80-7335-119-9

 

 

 

RŮŽIČKA, M., HENIG, D. “Identita” v sociálním výzkumu : epistemologické meze. In Sociální reprodukce a integrace. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 225-245. ISBN: 978-80-210-4439-5

 

VÁNĚ, J. Andrew Wheatcroft, Nevěřící: střety křesťanstva s islámem v letech 638-2002. Sakra aneb Rukověť religionisty, 2007, roč. 5, s. 94-97. ISSN: 1214-5351

 

ŠUBRT, J. Anthony Giddens: teorie strukturace, teorie modernity. In Soudobá sociologie I. Praha: Karolinum, 2007. s. 138-177. ISBN: 978-80-246-1275-1

 

Svoboda, M., Hirt, T., Růžička, M., Henig, D., Budilová, L., Jakoubek, M., Woitsch, J., Lenk, L. Anthropology of/in Post-Socialist World. Plzeň, 02.11.2007 – 03.11.2007.

 

KREIDL, M. Cesty ke vzdělání. Brno : 2007, 263 s.

 

KREIDL, M. Changing social variation in birth outcomes during post-socialist transition: A real change or a statistical artifact?. Montréal, 2007.

 

KREIDL, M. Did the socioeconomic variation in birth weight increase during post-socialism? . Brno, 2007.

 

ŠUBRT, J. Druhá moderna a její rizika: Ulrich Beck. In Soudobá sociologie I. Praha: Karolinum, 2007. s. 212-240. ISBN: 978-80-246-1275-1

 

VÁNĚ, J. Ekologické prvky v náboženských komunitách aneb ekologie jako nástroj k znovuzískávání ztraceného sakrálního prostoru. Sacra aneb Rukověť religionisty, 2007, roč. 5, č. 1, s. 40-55. ISSN: 1214-5351

 

KALVAS, F. Etnografie redakce. Plzeň, 2007.

 

RŮŽIČKA, M. European integration, social exclusion and space. Kodaň, 2007.

 

MARHÁNKOVÁ, J. Gender a stárnutí: pohled na stáří očima žen. Plzeň : 2007, 122 s.

 

ŠUBRT, J. Historická sociologie. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 548 s. ISBN: 978-80-7380-061-1

 

KALVAS, F., KREIDL, M. Jaký je vliv obsahu a struktury televizního zpravodajství na vnímání důležitosti vybraného tématu českou veřejností?. Sociologický časopis = Czech Sociological Review, 2007, roč. 43, č. 2, s. 333-360. ISSN: 0038-0288

 

ŠUBRT, J. K Luhmannově koncepci diferenciace sociálního systému. In Postparsonsovské teorie sociálních systémů. Praha: Karolinum, 2007. s. 131-152. ISBN: 978-80-246-1368-0

 

HREŠANOVÁ, E. Komercionalizace porodnic, konzumerismus a sociální rozdílnosti mezi rodičkami. Borek u Suchomast, 2007.

 

HREŠANOVÁ, E. Komercionalizace porodní péče, konzumerismus a sociální nerovnosti mezi rodičkami. Borek u Suchomast, 2007.

 

HREŠANOVÁ, E., MARHÁNKOVÁ, J. Komercionalizace porodní péče, konzumerismus a sociální stratifikace rodiček. In Antropologické sympozium V.. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2007. s. 21-28. ISBN: 978-80-87025-10-9

 

HREŠANOVÁ, E. Midwives, women, and the professionalization of midwifery : an ethnographic study of two maternity hospitals in the Czech Republic . Cogniţie, Creier, Comportament / Cognition, Brain, Behavior, 2007, roč. 11, č. 2, s. 371-396. ISSN: 1224-8398

 

ŠUBRT, J. Niklas Luhmann: komplexita, evoluce, kontingence. In Soudobá sociologie I. Praha: Karolinum, 2007. s. 68-119. ISBN: 978-80-246-1275-1

 

ŠUBRT, J. Norbert Elias a jeho dílo O procesu civilizace. In Historická sociologie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 312-337. ISBN: 978-80-7380-061-1

 

KREIDL, M. Návrat ke studiu v socialismu: sponzorovaná mobilita nebo druhá šance?. Sociológia, 2007, roč. 39, č. 2, s. 95-118. ISSN: 0049-1225

 

RŮŽIČKA, M., SOSNA, D. Odkaz Roberta Hertze. In Veselé tropy. Plzeň: Antropoweb v produkci Dokořán, 2007. s. 144-156. ISBN: 978-80-86569-88-8

 

ŠUBRT, J. Postparsonsovské teorie sociálních systémů. Praha : Karolinum, 2007, 256 s. ISBN: 978-80-246-1368-0

 

MARHÁNKOVÁ, J., UNGROVÁ, L., VÝBORNÁ, R., KYNČILOVÁ, L., MORAVEC, Š. Povědomí rodičů o možnostech rané péče a její využívání : výběrové šetření. In Klíč k jeslím. Praha: Gender studies, 2007. s. 11-26. ISBN: 978-80-86520-22-3

 

VÁNĚ, J. Proměny spravedlnosti. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 174 s. ISBN: 978-80-7380-053-6

 

ŠUBRT, J. Racionalita a disciplína v genezi moderny. In Historická sociologie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 107-117. ISBN: 978-80-7380-061-1

 

ŠUBRT, J. Sociologický přístup k otázce paměti. In Historická sociologie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 140-150. ISBN: 978-80-7380-061-1

 

VÁNĚ, J. Soudobá debata o spravedlnosti. In Politická filozofie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 131-157. ISBN: 978-80-7380-080-2

 

ŠUBRT, J. Soudobá sociologie I. Praha : Karolinum, 2007, 334 s. ISBN: 978-80-246-1275-1

 

RŮŽIČKA, M. Studium klasifikace v sociální antropologii. Plzeň : 2007, 131 s.

 

HREŠANOVÁ, E. The Commercialisation of Maternity Care and Social Inequalities among Birthing Women in the Czech Republic. Glasgow, 2007.

 

HREŠANOVÁ, E. The Commercialisation of Maternity Care, Consumerism and Emerging Social Inequalities among Birthing Women in the Czech Republic. Columbus, Ohio, 2007.

 

KALVAS, F. The Principle of the Agenda-Setting Process. Berlín, 2007.

 

HREŠANOVÁ, E. The Professionalisation of Midwives in the Czech Republic: an Ethnographic Study. Glasgow, 2007.

 

VÁNĚ, J. Ubaldo Nicola: Obrazové dějiny filozofie. Filosofický časopis, 2007, roč. 55, s. 137-141. ISSN: 0015-1831

 

KALVAS, F. Učebnice, která oživí kurzy mediálních studií. Mediální studia, 2007, roč. 2, s. 328-332. ISSN: 1801-9978

 

KREIDL, M., HREŠANOVÁ, E. Vzestup mimomanželské plodnosti a mezigenerační přenos sociálního statusu prostřednictvím porodní váhy. 2007.

 

KREIDL, M., HREŠANOVÁ, E. Vzestup mimomanželské plodnosti a mezigenerační přenos sociálního statusu prostřednictvím porodní váhy. In Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 153-170. ISBN: 978-80-210-4439-5

 

VÁNĚ, J. Zdeněk Nešpor, Dušan Lužný, Sociologie náboženství. Religio : revue pro religionistiku, 2007, roč. 15, s. 305-309. ISSN: 1210-3640

 

KREIDL, M. Základní principy víceúrovňového modelování v softwaru HLM 6. Brno, 2007.

 

KALVAS, F. Úvahy o kombinacích metod, které nevyznívají jako fráze. Mediální studia, 2007, roč. 2, s. 332-335. ISSN: 1801-9978

 

ŠUBRT, J. Časoprostorová dimenze analýzy sociálních procesů. In Historická sociologie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, s. 439-454. ISBN: 978-80-7380-061-1

 

 

 

 

ŠUBRT, J. Veřejné mínění z pohledu teorie a výzkumné praxe (Několik poznámek). In České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2006, s. 13-23. ISBN: 80-7330-081-8

 

LAŠTOVKOVÁ, J. “Doma” v pohraničí. In Argonauti za obzorem západu. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2006. s. 78-87. ISBN: 80-903412-7-6

 

RŮŽIČKA, M., HENIG, D. “Identita” v sociálním výzkumu. Epistemologické meze. Brno, 2006.

 

KREIDL, M. ‘NON-STANDARD’ EDUCATION TRAJECTORIES AND EDUCATION INEQUALITY: DO THEY INCREASE EQUALITY OR REINFORCE INEQUALITY? . Nijmegen, 2006.

 

Svoboda, M., Hirt, T., Růžička, M., Henig, D., Budilová, L., Jakoubek, M., Woitsch, J., Lenk, L. 2. mezinárodní konference AntropoWebu. Plzeň, 27.10.2006 – 28.10.2006.

 

KALVAS, F. Agenda-setting. Případová studie. In České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2006, s. 91-103. ISBN: 80-7330-081-8

 

KOBES, T. Biologické a sociální příbuzenství. Kultura a příroda. Plzeň, 2006.

 

KOBES, T. Biologické a sociální příbuzenství. Kultura a příroda. In Biologická a sociální dimenze člověka. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2006. s. 64-71. ISBN: 80-87025-02-4

 

LAŠTOVKOVÁ, J. Czech Local Elites and their Tendency to Localism. Moskva, 2006.

 

KREIDL, M. DO NON-STANDARD EDUCATION CAREERS DIMINISH OR REINFORCE STATUS AND GENDER INEQUALITY IN ACCESS TO EDUCATION?. Marseille, 2006.

 

RŮŽIČKA, M. Geografie sociální exkluze. Sociální studia, 2006, roč. 0, č. 2, s. 117-132. ISSN: 1214-813X

 

HAMPLOVÁ, D., KREIDL, M. Globalization and men’s occupational mobility in the Czech republic in the 1990’s. In Globalization, uncertainty and men’s careers. Cheltenham : Edward Elgar Publishing Limited, 2006, s. 275-302. ISBN: 978 1 84542 728 3

 

HREŠANOVÁ, E. Komercializace porodní péče, konzumerismus a sociální stratifikace rodiček. Plzeň, 2006.

 

JEŘÁBEK, H. Lazarsfeldova metodologie pro výzkum veřejného mínění. In České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2006, s. 25-46. ISBN: 80-7330-081-8

 

RŮŽIČKA, M., RADOSTNÝ, L. Masokombinát Kladno: výzkumná zpráva. In “Romové” v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 242-287. ISBN: 80-86898-76-8

 

RŮŽIČKA, M. Mediální aspekty konstrukce sociálního vyloučení z pohledu filozofie jazyka. In Antropologické symposium IV.. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. s. 132-146. ISBN: 80-86898-65-2

 

ŠUBRT, J. Metodologický individualismus Jamese S. Colemanna. In Organizace, rozhodování, řád a změna. Praha: Karolinum, 2006. s. 39-54. ISBN: 80-246-1041-8

 

RŮŽIČKA, M. Média a sociální exkluze. A2, 2006, roč. 2, č. 35, s. 18-18. ISSN: 1801-4542

 

SEDLÁKOVÁ, R. Média: všichni jednou budeme staří, chudí a nemocní. SOCIOweb, 2006, roč. 4, č. 4, s. 8-9. ISSN: 1214-1720

 

KREIDL, M. Může být návrat do školy efektivní strategií sociální inkluze a vzestupné mezigenerační mobility? Teorie a empirická ilustrace základních principů. Brno, 2006.

 

KREIDL, M. Může být návrat do školy efektivní strategií sociální inkluze? : teorie a empirická ilustrace základních principů. In Sociální vyloučení a sociální politika. Sekce A: Začleňování na trhu práce, vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 22-32. ISBN: 80-210-4225-7

 

KREIDL, M., HREŠANOVÁ, E. Nové formy rodinného soužití a mezigenerační reprodukce sociálního statusu. Studium raných principů sociální reprodukce na případu porodní váhy. FSS MU Brno, 2006.

 

KOBES, T. Několik poznámek k problematice marginalizovaných míst. In Stará Tehelňa. Prešov: Centrum antropologických výskumov, 2006. s. 186-194. ISBN: 80-9696627-1-X

 

RŮŽIČKA, M., SOSNA, D. Odkaz Roberta Hertze. Plzeň, 2006.

 

KALVAS, F., KREIDL, M. Ovlivňuje mediální pokrytí vnímanou důležitost politických témat? Zlepšené odhady pomocí HLM.. Praha, 2006.

 

JEŘÁBEK, H. Paul Lazarsfeld’s Research Methodology. Biography. Methods. Famous Projects. 1. vyd. Prague : Karolinum , 2006, 136 s. ISBN: 80-246-1098-1

 

RŮŽIČKA, M. Problematika bydlení v Plzni. Praha, Mánes, 2006.

 

HREŠANOVÁ, E. Professionalising midwifery in the Czech Republic. Grange-over-Sands, 2006.

 

RŮŽIČKA, M., PLAVJANIKOVÁ, L. Psychologické aspekty terénního výzkumu (Terénní výzkum jako přechodový rituál). In Argonauti za obzorem západu. Ústí nad Labem: Pro Antropoweb při Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni vydalo nakl. Vlasty Králové, 2006. s. 11-17. ISBN: 80-903412-7-6

 

KOBES, T. Regionální rozvoj a sociální změna. Teoretické implikace tzv. post-development školy. Plzeň, 2006.

 

JEŘÁBEK, H. Samozřejmost a nesamozřejmost v sociologii : úvaha o řádu, vědeckém bádání a o chaosu vnějšího světa. In Chaos a řád ve společnosti a v sociologii. Praha: Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, 2006. s. 146-149. ISBN: 80-239-9418-2

 

LAŠTOVKOVÁ, J. Social Construction of Reality in Use: a Case of “Home” on Czech-Bavarian Borders. Siauliai, 2006.

 

KREIDL, M. Socialist egalitarian policies and education inequality in Central Europe after World War II. Sociológia, 2006, roč. 38, č. 3, s. 199-220. ISSN: 0049-1225

 

Růžička, M., Jára, M. Sociální diskriminace v bydlení a zaměstnávání v Plzni. Plzeň, Měšťanská beseda, 08.09.2006 – 08.09.2006.

 

RŮŽIČKA, M. Sociální exkluze v Plzni. Plzeň, 2006.

 

RŮŽIČKA, M. Sociální exkluze v Plzni. In Chudoba a bohatství v současném světě. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. s. 131-147. ISBN: 80-86898-86-5

 

VÁNĚ, J. Světový étos jako nová pastýřská hůl?. Pardubice, 2006.

 

ŠUBRT, J. Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006, 245 s. ISBN: 80-246-1239-9

 

ŠUBRT, J. Talcott Parsons: Od struktury jednání k teorii systémů. In Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii. Praha: Karolinum, 2006. s. 9-33. ISBN: 80-246-1239-9

 

RŮŽIČKA, M. Teorie a metodologie výzkumu. Základní pojmy. In Sociální diskriminace pod lupou. Praha : Otevřená společnost, 2006, s. 37-41. ISBN: 80-903331-7-6

 

RŮŽIČKA, M. Teorie a metodologie výzkumu. Základní pojmy. In Sociální diskriminace pod lupou. Praha : Otevřená společnost, 2006, s. 37-41. ISBN: 80-903331-7-6

 

VÁNĚ, J. Teorie spravedlnosti a její možné typologie. Pro-Fil, 2006, roč. 7, č. 1, s. 24-28. ISSN: 1212-9097

 

RŮŽIČKA, M., RADOSTNÝ, L. Terénní výzkum v hyperrealitě. Poznámky k mediální konstrukci sociálně vyloučené lokality. In “Romové” v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 201-229. ISBN: 80-86898-76-8

 

KALVAS, F. The Principle of the Agenda-Setting Process. Telč, 2006.

 

HREŠANOVÁ, E. The culture of maternity hospitals and midwives. FSS MUNI Brno, , 2006.

 

KATRŇÁK, T., KREIDL, M., FÓNADOVÁ, L. Trends in educational assortative mating in Central Europe: the Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary, 1988-2000. European Sociological Review, 2006, roč. 22, č. 3, s. 309-322. ISSN: 0266-7215

 

KALVAS, F., KREIDL, M. Vliv obsahu a struktury televizního zpravodajství na vnímání důležitosti témat českou veřejností.. Plzeň, 2006.

 

KALVAS, F., KREIDL, M. Vliv struktury témat televizního zpravodajství na vnímání vybraných událostí českou veřejností. In Antropologické sympozium V.. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2006. s. 29-40. ISBN: 978-80-87025-10-9

 

ŠUBRT, J. Vzrušení a civilizace. Anthropos: Časopis pre humanitné a sociálne poznanie, 10 Šport, 2006, roč. 3, č. 2, s. 61-66. ISSN: 1336-5541

 

RŮŽIČKA, M. Zpráva z výzkumu. Sociální diskriminace v Plzni. In Sociální diskriminace pod lupou. Praha : Otevřená společnost, 2006, s. 43-54. ISBN: 80-903331-7-6

 

HREŠANOVÁ, E., JANKŮ, K. České sociální vědy pokročily dále – o kolik?. Biograf : časopis pro biografickou a reflexivní sociologii, 2006, s. 195-208. ISSN: 1211-5770

 

HREŠANOVÁ, E. Ženy v porodnictví : znamená zrod nové profese porodní asistence konec medicínské hegemonie?. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2006, roč. 1, č. 2, s. 53-59. ISSN: 1802-0364

 

 

ŠUBRT, J. Skepse k velkým vyprávěním. Anthropos, 2005, roč. 2, č. 4, s. 27-32. ISSN: 1336-5541

 

LAŠTOVKOVÁ, J. “Doma” v pohraničí. Plzeň, 2005.

 

KREIDL, M. “Non-standard” education trajectories and education inequality: Do they increase equality? Evidence from socialist central and Eastern Europe. Los Angeles : California Center for Population Research, 2005, 81 s.

 

Svoboda, M., Hirt, T., Růžička, M., Henig, D., Budilová, L., Jakoubek, M., Woitsch, J., Lenk, L. 1. mezinárodní konference AntropoWebu. Plzeň, 04.11.2005 – 05.11.2005.

 

KREIDL, M. Communist Affirmative Action in Education: Success or Failure? Inequality in Access to Secondary and Post-Secondary Education in Countries of the Former Soviet Bloc, 1948-1989. Montreal, 2005.

 

KREIDL, M. Did delayed educational careers compensate for egalitarian interventions into educational stratification in former socialist countries? Evidence from Central and Eastern Europe, 1948- 1989. Los Angeles, USA, 2005.

 

LAŠTOVKOVÁ, J., LEONTIYEVA, Y. EU integration process from EAST to EAST: civil society and ethnic minorities in a changing world : Liepaja, Lotyšsko, 9.-13. 6. 2005. Sociologický časopis, 2005, roč. 41, č. 5, s. 969-970. ISSN: 0038-0288

 

KREIDL, M. Education communist cadres: school re-entry and sponsored educational mobility in state socialism. Los Angeles : California Center for Population Research, 2005, 58 s.

 

KREIDL, M. Education delayded or education denied? Evidence on the historically variable role of delayded educational careers in former communist countries. Los Angeles : California Center for Population Research, 2005, 69 s.

 

LAŠTOVKOVÁ, J. Enviroment of reform process and profesionalisation of Armed Forces . In Professionalisation of Armed Forces. Budapest : MOD of Republic of Hungary, 2005, s. 87-100. ISBN: 963 7037 57 8

 

LAŠTOVKOVÁ, J. Hrdost na Českou republiku pohledem veřejného mínění. Česko-německé souvislosti, 2005, roč. 3, č. 2, s. 12-12. ISSN: 1214-4622

 

KREIDL, M. Inequality of access to secondary and post-secondary education in countries of the former Soviet bloc after 1948. Los Angeles : 2005, 285 s.

 

HAMPLOVÁ, D., KREIDL, M. Intragenerational job mobility in a period of rapidly rising inequality: the case of mid-career men in the Czech Republic in the 1990s. Los Angeles : California Center for Population Research, 2005, 43 s.

 

LAŠTOVKOVÁ, J. Malá encyklopedie pojmů. Česko-německé souvislosti, 2005, roč. 3, č. 2, s. 14-14. ISSN: 1214-4622

 

SEDLÁKOVÁ, R., VIDOVIĆOVÁ, L. Mediální analýza obrazu seniorů. Praha : Diakonie ČCE, 2005. 49 s.

 

KREIDL, M. Nestandardní vzdělávací dráhy a vzdělanostní nerovnosti. Počítačová simulace toho, co by bylo kdyby…. Praha, 2005.

 

KREIDL, M. Non-standard education trajectories and education inequality: the case of Central and Eastern Europe, 1948- 1989. Oslo, Norsko, 2005.

 

JEŘÁBEK, H. Paul Lazarsfeld’s Methodology for Public Opinion Research. Cannes, 2005.

 

JEŘÁBEK, H. Paul Lazarsfeld’s methodology for public opinion research. Praha : Fakulta sociálních věd UK, 2005, 36 s.

 

KREIDL, M. Použití podmíněného logitového modelu (conditional logit) k analýze vzdělávacích drah. Praha, 2005.

 

JEŘÁBEK, H. Péče o staré lidi v rodině. In Rodinná péče o staré lidi. Praha: CESES FSV UK, 2005. s. 7-21.

 

LAŠTOVKOVÁ, J., NOVOTNÝ, L. Přeshraniční kontakty a spolupráce ve světle veřejného mínění. Česko-německé souvislosti, 2005, roč. 3, č. 2, s. 3-5. ISSN: 1214-4622

 

LAŠTOVKOVÁ, J., BROŽ, M. Přeshraniční spolupráce s Bavorskem a Saskem v názorech lokálních elit. Česko-německé souvislosti, 2005, roč. 3, č. 1, s. 3-4. ISSN: 1214-4622

 

LAŠTOVKOVÁ, J. Regional Identity and Home Awareness in Czech Border Regions. Liepaja, 2005.

 

LAŠTOVKOVÁ, J. Regionální identita a vědomí domova v českých pohraničních regionech. Borek (okres Beroun), 2005.

 

JEŘÁBEK, H. Rodinná péče o staré lidi. 1. vyd. Praha : CESES, 2005, 99 s.

 

KREIDL, M. Socialist egalitarian policies and inequality in access to secondary and post-secondary education: new evidence using information on detailed educational careers and their timing. Los Angeles : California Center for Population Research, 2005, 43 s.

 

KREIDL, M. Trends in Occupational Returns to Education. Los Angeles, USA, 2005.

 

KATRŇÁK, T., KREIDL, M., FÓNADOVÁ, L. Trends in educational assortative mating in post-socialist central Europe: Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary between 1988 and 2000. Los Angeles : California Center for Population Research, 2005, 40 s.

 

JEŘÁBEK, H. Tři příklady spolupráce kvalitativního a analytického výzkumu. (Lazarsfeldova výzkumná dílna.). Naše společnost, 2005, roč. 0, č. 2, s. 1-11. ISSN: 1214-438X

 

KREIDL, M. University of California, Los Angeles. 2005.

 

KREIDL, M. University of California, Los Angeles. 2005.

 

KREIDL, M. University of California, Los Angeles. 2005.

 

KREIDL, M. Volební selhání české extrémní pravice v druhé polovině devadesátých let: Demografická analýza volebního rozhodování v letech 1996 a 1998. Plzeň, 2005.

 

KREIDL, M. Volební selhání české extrémní pravice v roce 1998 : role volební absence republikánských voličů a jejich přesunu k jiným stranám. In Totalitarismus. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005, s. 69-81. ISBN: 80-903412-3-3

 

KREIDL, M. Zhodnocení vlivu práce výzkumných agentur na konstruktovou validitu škál. Sociologický časopis, 2005, roč. 41, č. 1, s. 103-123. ISSN: 0038-0288

 

HIRT, T., LENK, L., PLAVJANIKOVÁ, L., RADOSTNÝ, L., RŮŽIČKA, M., SVOBODA, M., ŠANDEROVÁ, L. Zmapování typů kriminality, s nimiž se potýkají sociálně segregované romské komunity žijící na území Karlovarského kraje. Plzeň : Ministerstvo vnitra ČR, Odbor bezpečnostní politiky, 2005. 102 s.

 

JEŘÁBEK, H. Úvodem k mechanismům sociální soudržnosti pomáhající rodiny. In Rodinná péče o staré lidi. Praha: CESES FSV UK, 2005. s. 5-6.

 

HREŠANOVÁ, E. Ženy v porodnictví: znamená zrod nové profese porodní asistence konec medicínské hegemonie?. Plzeň, 2005.

 

 

 

KALVAS, F. Agenda setting v sociologické perspektivě. In Česko-slovenské sociologické dny. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004. s. 183-194. ISBN: 80-7330-068-0

 

HREŠANOVÁ, E. Antropologie porodu. Plzeň, 2004.

 

HREŠANOVÁ, E. Antropologie porodu. In Antropologické symposium III.. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 92-99. ISBN: 80-86898-06-7

 

TOUŠEK, L., RŮŽIČKA, M., HIRT, T. Dílčí závěrečná zpráva k projektu: Zajištění monitoringu sociálně vyloučených romských lokalit v České republice vzhledem k probíhajícím nebo potencionálním migračním trendům ze Slovenska v období po vstupu do Evropské unie – Karlovarský kraj. Plzeň : 2004. 36 s.

 

TOUŠEK, L., RŮŽIČKA, M., HIRT, T. Dílčí závěrečná zpráva k projektu: Zajištění monitoringu sociálně vyloučených romských lokalit v České republice vzhledem k probíhajícím nebo potencionálním migračním trendům ze Slovenska v období po vstupu do Evropské unie – Plzeňský kraj. Plzeň : IOM ČR, resp. MV ČR, 2004. 32 s.

 

KREIDL, M., KATRŇÁK, T., FÓNADOVÁ, L. Educational assortative mating in the Czech Republic in the 1990s. In Society, reproduction and contemporary challenges. Brno : Masaryk University, 2004, s. 78-96. ISBN: 80-86598-67-5

 

KREIDL, M., KATRŇÁK, T., FÓNADOVÁ, L. Has the post-communist transformation led to an increase in educational homogamy in the Czech Republic after 1989?. Sociologický časopis, 2004, roč. 40, č. 3, s. 297-318. ISSN: 0038-0288

 

KREIDL, M. Jak změřit přesnost měření?. SDA Info, 2004, roč. 6, č. 2, s. 6-8. ISSN: 1212-995X

 

LAŠTOVKOVÁ, J. Lokální elity k problematice saského příhraničí. Česko-německé souvislosti, 2004, roč. 2, č. 2, s. 2-3. ISSN: 1214-4622

 

KREIDL, M. Metody měření reliability a validity. Socioweb, 2004, roč. 2, č. 1-6, s. 1-2. ISSN: 1214-1720

 

KREIDL, M., KATRŇÁK, T., FÓNADOVÁ, L. Patterns of educational assortative mating under conditions of growing uncertainty: the case of Central Europe, 1988- 2000. Neuchatel, 2004.

 

KREIDL, M., KATRŇÁK, T., FÓNADOVÁ, L. Patterns of educational assortative mating under conditions of growing uncertainty: the case of Central Europe, 1988- 2000. Praha, 2004.

 

KREIDL, M. Politics and secondary school tracking in socialist Czechoslovakia, 1948- 1989. European Sociological Review, 2004, roč. 3, č. 2, s. 123-139. ISSN: 0266-7215

 

HREŠANOVÁ, E. Porodní asistentky ve dvou porodnicích ČR : etnografická studie. In Sféry ženy. Banská Bystrica ; Praha: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied ; Akademie věd České republiky, Sociologický ústav, 2004. s. 284-293. ISBN: 80-8055-999-6

 

HREŠANOVÁ, E. Porodní asistentky ve dvou porodnicích ČR: etnografická studie. Banska Bystrica, 2004.

 

KREIDL, M. Porovnání práce výzkumných agentur na základě srovnání validity standardizovaných měřicích instrumentů. In Kvalita výzkumů volebních preferencí. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2004, s. 119-130. ISBN: 80-7330-056-7

 

HREŠANOVÁ, E. Profesionalizace antropologie a etické instituce. Biograf, 2004, roč. 0, č. 35, s. 127-146. ISSN: 1211-5770

 

KREIDL, M., KATRŇÁK, T., FÓNADOVÁ, L. Proměna manželské volby v novém sociálním kontextu? Vývoj vzdělanostní homogamie v české společnosti v letech 1988 až 2000. Praha, 2004.

 

KREIDL, M. Přehled základních přístupů k empirickému hodnocení kvality měření v sociálních vědách. In Kvalita výzkumů volebních preferencí. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2004, s. 87-96. ISBN: 80-7330-056-7

 

KREIDL, M., GANZEBOOM, H., TREIMAN, D. Trends in occupational returns to education: a comparative perspective. Neuchatel, 2004.

 

KALVAS, F. Výsledky předvolebních průzkumů v českých denících. In Kvalita výzkumů volebních preferencí. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2004, s. 167-184. ISBN: 80-7330-056-7

 

KREIDL, M. Význam hodnocení kvality výzkumů veřejného mínění. Socioweb, 2004, roč. 2, č. 10-12, s. 3-4. ISSN: 1214-1720

 

 

 

KREIDL, M. Educating Communist Cadres: School Re-Entry and Sponsored Educational Mobility in State Socialism. New York, 2003.

 

KREIDL, M., HOFFMEISTER, H. Evidence of Globalization on Women‘s Labor Force Participation in the United States, 1968 to 2000. Bamberg, 2003.

 

KOSTELECKÝ, T., KALVAS, F. Hodnocení současného vývoje v České republice veřejností. In Povolebné Slovensko. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2003. s. 43-54. ISBN: 80-88935-45-8

 

KREIDL, M., GRUNOW, D., HOFFMEISTER, H., BUCHHOLZ, S. Implications of Globalization Processes and Country-Specific Institutions for Women’s Labor Force Participation in West Germany Compared to the U.S.. Spa, 2003.

 

KREIDL, M. Manželství a sociální změna: mění se v současné české společnosti pravidla výběru partnera?. Socioweb, 2003, roč. 1, č. 19-20, s. 5-6. ISSN: 1214-1720

 

SEDLÁKOVÁ, R. Media construction of reality: structural analysis of Roma representation in newspapers (a case study). In Proceedings University of West Bohemia in Pilsen. 2002. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 221-230., ISSN: 1211-9652

 

KREIDL, M. Neuvěřitelný výzkum: co dělat, když nás perfektní metodologie dovede k neuvěřitelným závěrům? : Aneb: Zvyšuje skutečně přímluvná motlitba pravděpodobnost úspěšného umělého oplodnění (IVF)?. Socioweb, 2003, roč. 1, č. 11-12, s. 3-5. ISSN: 1214-1720

 

KREIDL, M. Použití MIMIC modelu ke zhodnocení konstruktové validity škál. Praha, 2003.

 

KREIDL, M., LEBEDA, T. Pre-election polls, election results, and validity of measurement before the 2002 elections. 03:8. vyd. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2003, 43 s. ISBN: 80-7330-043-5

 

KREIDL, M., KATRŇÁK, T., FÓNADOVÁ, L. Proměna manželské volby v novém sociálním kontextu? Vývoj vzdělanostní homogamie v české společnosti v letech 1988 až 2000. Medlov u Nového Městna na Moravě, 2003.

 

KREIDL, M., KATRŇÁK, T., FÓNADOVÁ, L. Proměna manželské volby v novém sociálním kontextu? Vývoj vzdělanostní homogamie v české společnosti v letech 1988 až 2000. In Modernizace a česká rodina. Brno : Barrister & Principal, 2003, s. 97-124. ISBN: 80-86598-61-6

 

KOSTELECKÝ, T., KALVAS, F. Public assessment of current developements in the Czech Republic. In Slovakia after the elections: public opinion, political players, media. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. s. 45-59. ISBN: 80-88935-47-4

 

 

 

KREIDL, M., HAMPLOVÁ, D. Dopad globalizace na stabilitu pracovních kontraktů v ČR po roce 1989. Plzeň, 2002.

 

KREIDL, M., HAMPLOVÁ, D. Labor Market Development and Job Stability in the Czech Republic during the 1990’s. Bielefeld, 2002.

 

SEDLÁKOVÁ, R. Menšiny v denním tisku (zpráva o výzkumu). In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií : Georgetown, 2002, s. 109-130. ISBN: 80-210-2791-6

 

SEDLÁKOVÁ, R. Romská problematika v denním tisku (případová studie). In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií : Georgetown, 2002, s. 131-159. ISBN: 80-210-2791-6

 

 

 

KREIDL, M. Datové služby v sociologii. Praha, 2001.

 

KREIDL, M. Politics and secondary school tracking in Socialist Czechoslovakia, 1948 – 1989. Praha, 2001.

 

JEŘÁBEK, H., KREIDL, M. Structure of Political Attitudes in Czech Citizens. Řím, 2001.

 

 

Skip to content