Vážené studentky, vážení studenti,

ráda bych Vás upozornila na blížící se termín odevzdání podkladů pro zadání BP a DP na KSS, který je stanoven do čtvrtka 12. 5. 2022.

Možnosti odevzdání:

  1. Vložení podkladu do schránky sekretariátu na KSS.
  2. Poklad zaslat poštou na adresu

Katedra sociologie
FF ZČU
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

Prosím o zaslání pokladu tak, aby byl ve stanoveném termínu na KSS.

3. Osobní předání v konzultačních hodinách sekretariátu SP – 506.

Pokud formulář ve stanoveném termínu neodevzdáte, bude vám během prvního týdne zahájení výuky posledního roku studia téma přiděleno katedrou. Podklad je nutné mít podepsaný od vedoucí/ho kvalifikační práce.

Informace o postupu při výběru tématu a tvorbě „Zadání BP“:

S přáním krásného dne Nikol Kubátová

Skip to content