Vážené studentky, vážení studenti,

ráda bych Vás informovala o aktualizaci termínu odevzdání podkladů pro zadání BP a DP na KSS, který je stanoven na pátek 12. 5. 2023.

Možnosti odevzdání:

  1. Vložení podkladu do schránky sekretariátu na KSS.
  2. Poklad zaslat poštou na adresu

Katedra sociologie
FF ZČU
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

Prosím o zaslání pokladu tak, aby byl ve stanoveném termínu na KSS.

3. Osobní předání v konzultačních hodinách sekretariátu SP – 506.

Pokud formulář ve stanoveném termínu neodevzdáte, bude vám během prvního týdne zahájení výuky posledního roku studia téma přiděleno katedrou. Podklad je nutné mít podepsaný od vedoucí/ho kvalifikační práce.

Informace o postupu při výběru tématu a tvorbě „Zadání BP a DP“:

S pozdravem,

Nikol Kubátová

Skip to content