Vážení studující, vážení absolventi magisterského studijního programu,

Geografické migrační centrum GEOMIGRACE Univerzity Karlovy vyhlašuje 8. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace. Soutěže se mohou zúčastnit autoři diplomových prací, které byly úspěšně obhájeny v akademických letech 2021/22, 2022/23 a 2023/24. Téma práce musí souviset s problematikou mezinárodní migrace a/nebo integrace migrantů do majoritní společnosti.

Uzávěrka pro podání prací je 17. 5. 2024. Více informací naleznete zde.

S pozdravem a přáním mnoho štěstí

Tereza Mazanová

 

Skip to content