Vážení zájemci a zájemkyně o studium sociologie. S ohledem na množící se dotazy k přijímacímu řízení do programů poskytovaných naší katedrou, přinášíme krátký souhrn informací.

Rada pro vnitřní hodnocení ZČU udělila akreditaci jak magisterskému navazujícímu programu sociologie, tak i bakalářskému programu. U bakalářského programu dochází k drobné změně, a to ke změně názvu. Od roku 2021/2021 bude bakalářská sociologie součástí programu nazvaného “Společnost a politika“. Ke změně názvu a částečně i obsahu a zaměření dochází proto, že program budou společně realizovat naše katedra a katedra politologie. Nově připravený bakalářský program sleduje následující cíl. V prvním roce všichni studující absolvují kurzy, které kombinují sociologickou a politologickou perspektivu. Od druhého roku pak studující volí buď sociologickou nebo naopak politologickou specializaci.

Navazující magisterská “Sociologie” poběží v nastaveném modu, tak jako doposud. Dále pak můžete na našem pracovišti absolvovat bakalářským programem “Sociální práce”. Detailnější informace k podobám programů a k vyhlášení přijímacího řízení panem děkanem naleznete na webových stránkách jak naší katedry tak i participujících kateder. S tím, že detailní informace o programu “Společnost a politika” dodáme v dohledné době. S pozdravem Jan Váně

Skip to content