Vážení uchazeči, 1. kolo přijímacího řízení ke studiu bakalářských, navazujících a doktorských programů Fakulty filozofické bude vyhlášeno v týdnu od 4. ledna 2021. Pro další informace sledujte naše webové stránky. H. Horová, proděkanka pro studijní záležitosti FF ZČU (horova@kro.zcu.cz) 

Skip to content