Otevřeli jsme přihlášky pro bakalářský obor sociální práce pro rok 2021 / 2020. 

Podmínkou přijetí na bakalářská studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou a úspěšné složení přijímací zkoušky. Uchazeč doloží úspěšné složení maturity úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení doručenou na studijní oddělení do 23. 6. 2021 do 15 hodin.

Uchazeči, kteří ukončili středoškolské vzdělání v zahraničí, odevzdají do výše uvedeného data úředně ověřenou kopii nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

Přihlášku je možné podat na adrese https://portal.zcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Více informací o podmínkách přijímacího řízení najdete ve vyhlášce děkana

Skip to content