Vážené studentky, vážení studenti,

 

ráda bych Vás upozornila na termín odevzdání podkladů pro zadání BP a DP na KSS nejpozději do 12. 5. 2021.

Z důvodu pandemické situace je několik možností odevzdání:

1)Vložení podkladu do schránky sekretariátu na KSS. Podmínka vstoupení do budovy je negativní test na SARS-coV-2.

2) Poklad zaslat poštou na adresu:

Katedra sociologie
FF ZČU
Univerzitní 8
306 14 Plzeň

Prosím o zaslání pokladu tak, aby byl ve stanoveném termínu na KSS.

3) Zaslat sken podkladu na email – nkubatov@kss.zcu.cz.

 

Pokud formulář ve stanoveném termínu neodevzdáte, bude vám během prvního týdne zahájení výuky posledního roku studia téma práce přiděleno katedrou.

Podklad je nutné mít podepsaný vedoucí/m.

 

S přáním krásného dne

Nikol Kubátová

Skip to content