Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni v letošním roce získala akreditaci studijního programu Sociální práce.

Informace k přijímacímu řízení naleznete na stránce pro uchazeče o studium studijní obor je prezenční a je vhodný především pro studenty, kteří se chtějí specializovat na profesi sociálních pracovníků nebo pro stávající zaměstnance v oboru sociálních služeb, kteří si potřebuji doplnit vzdělání pro vykonávání své profese.

Přihlášky můžete podávat do 14.06. a to elektronickou formou.

Skip to content