Vážené studentky, vážení studenti,

International office ZČU spustilo celouniverzitní kolo na Inter 24, poslední v kalendářním roce 2024. Konec kola je naplánován na 14. června. Jako vždy se můžete přihlásit přes Portál v záložce Moje studium >
ECTS výjezdy > vyhledat “INTER 24 – celouniverzitní kolo IO”. Základními požadavky jsou řádné vyplnění přihlášky a všech potřebných dokumentů.

Toto kolo platí výhradně pro studenty, kteří chtějí vyjet ještě v roce 2024 nebo potřebují brzkou nominaci na rok 2025.

S pozdravem

Tereza Mazanová

Skip to content