Vážené studentky, vážení studenti,

ráda bych Vás informovala o datech odevzdávání bakalářských a diplomových prací pro tento akademický rok.

  • Svou kvalifikační práci odevzdejte v elektronické podobě nejpozději do 30.04.2024 – 12:00 vložením do internetového portálu http://portal.zcu.cz.
  • Tištěnou verzi, obsahující všechny náležitosti, dodejte nejdéle do 03.05. 2024 – 12:00 na sekretariát katedry.

Prosím také všechny studující, kteří tento akademický rok odevzdávají VŠKP, aby si na sekretariátu KSS vyzvedli zadání své bakalářské práce (pokud tak již neučinili).

S přáním úspěšného zakončení

Tereza Mazanová

Skip to content