Vážené studentky, vážení studenti,

ráda bych Vás informovala o datech odevzdávání bakalářských a diplomových prací pro tento akademický rok.

  • Svou kvalifikační práci odevzdáte v elektronické podobě do 28.04.2023 – 23:59 vložením do internetového portálu http://portal.zcu.cz.
  • Tištěnou verzi, obsahující všechny náležitosti, dodáte nejdéle do 03.05. 2023 – 12:00 na sekretariát katedry.

Prosím také všechny studentky, kteří tento akademický rok odevzdávají VŠKP, aby si na sekretariátu KSS vyzvedli zadání své bakalářské/diplomové práce.

Přeji mnoho štěstí při dopisování.

Nikol Kubátová

Skip to content