Vážení studující,

informujeme Vás, že vedení Fakulty filozofické ZČU vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volných míst v rámci projektu INTER-24 (FREE MOVERS).

Zmíněný program umožňuje studentům uskutečnit v kalendářním roce 2024 (tedy v letním semestru AR 2023/2024 a v zimním semestru AR 2024/2025) minimálně měsíční pobyt na zahraniční univerzitě, či jiné vzdělávací instituci, dle vlastního výběru. V případě jazykového kurzu musí být minimální rozsah výuky 15 hodin týdně. Podmínkou je písemné vyjádření hostitelské organizace, že souhlasí s přijetím uchazeče o realizaci studijního pobytu.

Zájemci o program INTER musí podat přihlášku přes portál ZČU s povinnými přílohami nejpozději do 27. 10. 2023.

Podrobný návod na podání přihlášky naleznete zde.

Informace o programu INTER-24 včetně formulářů jsou k dispozici zde.

Skip to content