Možnost výjezdu v rámci INTER-23

Vážení studující, informujeme Vás, že International office ZČU vyhlásilo dodatečné celouniverzitní výběrové kolo v rámci projektu INTER-23 (výjezd musí být realizován do konce roku 2023). Výběrové kolo je vyhlášeno do 01.06.2023. Uchazeči o studijní pobyt se hlásí...
Skip to content