Přejít k obsahu

Publikace za rok 2020

  Počet Rok
Počet titulů 8
VÁNĚ, J. Analýza dopravní dostupnosti ZČU jako možný faktor (ne)úspěšnosti studujících. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
DIRGA, L.., VÁNĚ, J.. Czech Republicy: Religion and Prison - The History of an Ambivalent Partnership. In Religion and Prison: An Overview of Contemporary Europe. Cham, Switzerland : Springer Nature, 2020, s. 91-111. ISBN: 978-3-030-36833-3
  Detail publikace
VÁNĚ, J. ., VEIDEN, P. . Masaryk, Weber, and the Czech situation from the Norwegian perspective. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2020, roč. 12, č. 1, s. 83-85. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
VÁNĚ, J. . Max Weber - pocta. Praha, 2020.
  Detail publikace
VÁNĚ, J. . Merit versus Necessity: Housing First and its Forms in Practice. European Journal of Homelessness, 2020, roč. 14, č. 1, s. 55-78. ISSN: 2030-2762
  Detail publikace
DIRGA, L. Penitenciární sociologie: ?Paní Columbová? české penitenciární praxe. Brno, 2020.
  Detail publikace
RATISLAVOVÁ, K. ., ŠTÍPKOVÁ, M. . THE PERINATAL LOSS CARE EDUCATIONAL PROGRAMME AND ITS EVALUATION. Slovenian Journal of Public Health, 2020, roč. 59, č. 1, s. 1-7. ISSN: 0351-0026
  Detail publikace
VÁNĚ, J. ., ŠTÍPKOVÁ, M. ., KALVAS, F. . Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje, v oblasti sociálních služeb v Plzni 2020. Plzeň, 2020.
  Detail publikace

Patička