Přejít k obsahu

Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 30
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. "I want (to be) an active grandmother" - activity as a new normative framework of subjective meanings and expectations associated with the grandmother role. AGEING & SOCIETY, 2019, roč. 39, č. 8, s. 1667-1690. ISSN: 0144-686X
  Detail publikace
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. (Re)constructing the meaning of intimacy and sexuality in the imaginary of active ageing and fourth age. Praha, 2019.
  Detail publikace
VÁNĚ, J., KALVAS, F. AGE OR ENVIRONMENT? WHAT IS DETERMINATIVE IN HOW HOMELESS PEOPLE SPEND THEIR TIME AFTER THE AGE OF 55?. Rome, Italy, 2019.
  Detail publikace
KALVAS, F., VÁNĚ, J. Age or Environment? What is Determinative in how Homeless People Spend their Time after the Age of 55?. Manchester, UK, 2019.
  Detail publikace
KALVAS, F. Co nám entropie a fraktální dimenze mohou říct o veřejném mínění?. Praha, 2019.
  Detail publikace
ŠTÍPKOVÁ, M. Czechoslovak pronatalist policy, cohort size and health: hierarchical age-period-cohort analysis of birth outcomes in the Czech republic. In New Generations in Demography: New Challenging Adventures in the Population Science. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2019, s. 39-54. ISBN: 978-80-245-2302-6
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Definování potřeb sociálních služeb u cílových skupin. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Family diversity. In Encyclopedia of Gerontology and Population Aging. Springer Nature Switzerland AG 2019 : Springer, 2019, s. 1-8. ISBN: 978-3-319-69892-2
  Detail publikace
ŠTÍPKOVÁ, M. Grey Divorce and Health of Older Adults in Europe. Manchester, Velká Británie, 2019.
  Detail publikace
ŠTÍPKOVÁ, M. Health consequences of end of marriage at a later age. Hannover, Německo, 2019.
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Homelessness - Pilsen researches. Oslo, 2019.
  Detail publikace
KALVAS, F., KUDRNÁČOVÁ, M. How do social networks influence waste separation?. https://forum.comses.net/t/about-comses-2019/7727, 2019.
  Detail publikace
JEDLIČKA, P., KALVAS, F., PAITLOVÁ, J., KUBÍNOVÁ, L., PETŘÍK, P., VLASÁKOVÁ, B., KOS, Š. How scientists solve moral dilemmas?. Bern, 2019.
  Detail publikace
KALVAS, F., KUDRNÁČOVÁ, M. Jak podoba našich sociálních sítí ovlivňuje tendenci třídit odpad?. Olomouc, 2019.
  Detail publikace
VÁNĚ, J., LUŽNÝ, D., KALVAS, F., ŠTÍPKOVÁ, M., HÁSOVÁ, V. Kontinuita a diskontinuity náboženské paměti v České republice - výzkum religiozity v Čechách. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
ŠTÍPKOVÁ, M. Marital status, social networks and loneliness at a later age. Praha, 2019.
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Norsko pohledem hostujícího akademika. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
HÁSOVÁ, V., VÁNĚ, J., VINOPAL, J., LUŽNÝ, D. Náboženská víra a vztah k historii – analýza existence vzájemného propojení. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2019, roč. 11, č. 1, s. 1-18. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
KOBES, T. O sociologické imaginaci. Sociální studia, 2019, roč. 16, č. 1, s. 147-162. ISSN: 1214-813X
  Detail publikace
DIRGA, L. Open Prison in the Czech Republic. Bollate (Italy), 2019.
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Places of (in)visibility. LGB aging and the (im)possibilities of coming out to others. JOURNAL OF AGING STUDIES, 2019, roč. 48, č. MAR 2019, s. 9-16. ISSN: 0890-4065
  Detail publikace
DIRGA, L. Prison as an informational network: example from the Czech Republic. Ghent, Belgium, 2019.
  Detail publikace
PAŘÍZKOVÁ, A. Těhotenství a porod jako součást procesu integrace. Hradecká 1227/4, 500 03 Hradec Králové, 2019.
  Detail publikace
MICHAELA, K., KALVAS, F. Třídíš, třídím, třídíme?. Praha, 2019.
  Detail publikace
VÁNĚ, J. Venkov. 2019.
  Detail publikace
KOBES, T. What happened to multiculturalism?. Oslo Metropolitan University, 2019.
  Detail publikace
PAŘÍZKOVÁ, A., CLAUSEN, J. A. Women on the move: A search for preferred birth services. Women and Birth, 2019, roč. 32, č. 4, s. e483-e491. ISSN: 1871-5192
  Detail publikace
Kalvas, F. Workshop on Agent-Based Modeling (ABM). Marakéš, Maroko, 17.06.2019 - 28.06.2019.
  Detail publikace
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. „Teď je to takový ideální vztah, jak se vidíme málo, tak jsme si vzácní“ – oddělená soužití navázaná v pozdějším věku. Olomouc, 2019.
  Detail publikace

Patička