Přejít k obsahu

Publikace za rok 2020

  Počet Rok
Počet titulů 4
VÁNĚ, J. Analýza dopravní dostupnosti ZČU jako možný faktor (ne)úspěšnosti studujících. Plzeň, 2020.
  Detail publikace
DIRGA, L. Penitenciární sociologie: ?Paní Columbová? české penitenciární praxe. Brno, 2020.
  Detail publikace
RATISLAVOVÁ, K. ., ŠTÍPKOVÁ, M. . THE PERINATAL LOSS CARE EDUCATIONAL PROGRAMME AND ITS EVALUATION. Slovenian Journal of Public Health, 2020, roč. 59, č. 1, s. 1-7. ISSN: 0351-0026
  Detail publikace
VÁNĚ, J. ., ŠTÍPKOVÁ, M. ., KALVAS, F. . Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje, v oblasti sociálních služeb v Plzni 2020. Plzeň, 2020.
  Detail publikace

Patička