Přejít k obsahu

Tomáš Frank

Tomas_Frank

Studium ukončil v roce 2017. Jeho závěrečná práce nese název „Průmysl 4.0 v kontextu big data

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

Během posledního roka studia na magisterském stupni oboru sociologie, jsem se přidal ke skupině mravenců z ANT studia, kde v současné době působím zhruba přes rok a půl na pozici projektového manažera. ANT studio je agentura zaměřená na komplexní propagaci firem na internetu. Díky individuálnímu přístupu a službám zahrnující výrobu webů, e-shopů a internetového marketingu dosahujeme vysoké efektivity a měřitelných výsledků.

Jaká je Vaše běžná pracovní náplň a jaké odpovědnosti z Vaší pozice plynou?

Moje běžná pracovní naplň se v průběhu začátku velmi proměňovala, jelikož jsem nastupoval nejdříve na stáž, kde jsem se zabýval výrobou jednodušších webových stránek a seznamoval se procesy a fungování firmy. Postupně jsem přebíral větší zodpovědnost i složitější projekty, včetně budování své vlastní klientely. Spolupodílím se také na rozvoji firmy a zlepšování jejich vnitřních procesů, stejně tak získávaní nových poptávek ze strany zákazníků a delegování dílčích aktivit na příslušné členy týmu.

Jaké jsou Vaše pracovní úspěchy?

Domnívám se, že za hlavní úspěch lze považovat samotné prosazení se v IT firmě s vystudovaným humanitně vědním oborem, kde je již vyžadovaná určitá technická znalost souvisejících aktivit ohledně fungování webových stránek a obecně on-line prostředí. Za dílčích úspěch pak následně považuji každý zdárně dokončený projekt, u kterého je viditelný přinos pro klienta a posun v jeho podnikatelské vizi. Ty větší úspěchy v podobě vlastního týmu a oddělení se specializací na redakčním systém WordPress však teprve čekají.

Co ze studia sociologie využíváte ve svém zaměstnání?

Domnívám se, že studium mi přineslo především mnoho zkušenosti a dovednosti z oblasti, která by se dala souhrnně nazvat jako soft skills. Konkrétně pak lze určitě zmínit schopnost prezentovat svojí práci nebo myšlenky, komunikovat s celou řadou lidí od programátorů až po zcela nezasvěcené klienty do problematiky IT. Dále schopnost kritického myšlení a argumentace, která je často potřebná při obchodním vyjednávání. Nelze ovšem také opomenout určitý smysl pro dodržování termínů a zodpovědnosti za svojí odvedenou práci nebo práci kolegů.

Studovala jste na Katedře sociologie – jaká byla Vaše cesta z této katedry k Vašemu současnému postu?

Jak jsem již zmiňoval v úvodu, po návratu ze zahraničního pobytu v rámci programu Erasmus jsem si chtěl při posledním roku studia, najít vhodnou placenou stáž či poloviční pracovní úvazek, který by mi zajistil získání potřebných zkušeností s pracovním trhem a následný hladký přechod po dokončení studia. Po několika neúspěšných pokusech při hledání práce, jsem se rozhodl vyzkoušet štěstí v IT firmě a využít svých tehdy spíše „hobby“ znalostí o webových stránkách, kde jsem dostal šanci ukázat co umím a následně jsem začal do práce docházet prakticky každou volnou chvíli.

Jaký přínos má studium sociologie pro člověka na Vaší pozici?

Z hlediska konkrétní odbornosti jako jsou sociologické teorie či metody, využívám v současné době určitě jen minimum konkrétních znalosti, jde spíše o využívání obecných dovedností, které se člověk učil v rámci plnění dílčích úkolů během celého studia od pravidelné přípravy, zodpovědnosti, plánování času až po vedení týmu v rámci skupinové práce, které považuji za klíčové na mnoha pozicích.

Co byste doporučil stávajícím studentům a studentkám sociologie pro jejich lepší postavení na trhu práce?

Určitě bych doporučil každému ze studentů či studentek, aby si různé pracovní pozice, které by je zajímali nejvíce, vyzkoušeli již během svého studia na bakalářském či magisterském stupni v rámci trainee programů či odborných stáží, kterých nabízí řada firem velké množství. Díky tomu si tak udělají větší přehled o fungování pracovního trhu a nasbírají řadu zkušeností. Případně podílet se na různých výzkumech v rámci svého studia na katedře sociologie a určitě také aby navštívili během studia některou z partnerských zemi v zahraničí, v rámci programu Erasmus. Řada těchto zkušeností se vám bude jistě hodit, a to nejen na pracovním trhu, ale i pro celý nadcházející život.Pokud by vás práce v oboru marketingu a webových stránek bavila a chtěli byste se dozvědět či naučit více, podívejte se na náš aktuální seznam volných pozic pro juniory, které ANT studio nabízí.

 

Děkujeme, že jste se podělil s našimi studenty a studentkami o Vaše zkušenosti a názory.

Patička