Přejít k obsahu

Lenka Vacková

1-lenka-vackova

Studium ukončila v roce 2011. Její závěrečná práce nese název „Vliv reklamy na konzumní život dítěte“.

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

Pracuji jako manažer pro kvalitu ve firmě Rizzo Associates Czech, a. s. – jedná se o firmu spadající pod americkou mateřskou firmu. Firma poskytuje konzultační a inženýrské služby v oblastech, kde jsou kladeny zvýšené nároky na bezpečnost a spolehlivost jako například jaderná bezpečnost energetických a ostatních specifických jaderných zařízení a s tím spojené další oblasti.

Jaká je Vaše běžná pracovní náplň a jaké odpovědnosti z Vaší pozice plynou?

Povaha mé pracovní náplně je především administrativní. Věnuji se kontrole veškerých výstupních dokumentů, které jsou jediným produktem naší firmy. V našem oboru je důležitá i forma předání – starám se tedy o formátování, kompletaci, předávání, archivaci a registraci technické dokumentace. Velkou část mé práce také zahrnuje udržování systému kvality – jedná se o aktualizace firemní kvalitativní dokumentace v závislosti na normativech  a zákonných aktualizacích. Mou odpovědností je příprava firmy na audity (periodické, recertifikační, zákaznické) a zároveň školení personálu.

Jaké jsou Vaše pracovní úspěchy?

Jako své pracovní úspěchy považuji úspěšnou recertifikaci firmy na normu ISO9001, která je v našem oboru vyžadována jako doklad kvality služeb. Také jsem absolvovala rekvalifikační kurz a získala certifikát externího auditora. Všechny profesní zkušenosti jsem následně uplatnila při zpracovávání velkého mezinárodního projektu. Jednalo se o velký projekt, který se zabýval přehodnocením budov Jaderné elektrárny Mochovce, na kterém se pod naším vedením podílelo několik firem, včetně zahraničních. Naším úkolem byla tudíž nejen technická práce, ale i koordinace jednotlivých dodavatelů, přebírání subdodávek a následná kompletace technické dokumentace. Práce našeho týmu byla následně ohodnocena pamětním listem.

Co ze studia sociologie využíváte ve svém zaměstnání?

V rámci pozice manažera pro kvalitu patří do mé kompetence aktualizace organizačního schématu, která je spojena s analýzou pozic, jejich popis a umístění ve firmě. Dostávám se také i k personálním úkolům, kde se znalosti za sociologie uplatňují mnohem více. Nejde konkrétně říci, co používám při své práci, spíše si myslím, že díky sociologii přemýšlím trochu jinak, vnímám v lidských strukturách jiné věci a všímám si jiných typů chování (popřípadě si je jinak vykládám) než moji kolegové. Sociologie mi proto poskytla možnost být názorově odlišná od jiných a tím být profesně užitečná.

Studovala jste na Katedře sociologie – jaká byla Vaše cesta z této katedry k Vašemu současnému postu?

Již během studia na katedře jsem nastoupila jako brigádnice v této firmě. V té době jsem prováděla převážně pomocné kancelářské práce. V průběhu mé brigády mi byla nabídnuta tato pozice s příslibem, že mohu začít až dostuduji. Po absolvování magisterského studia jsem ihned nastupovala na svůj post.

Jaký přínos má studium sociologie pro člověka na Vaší pozici?

Jak jsem již řekla, je to v podobě myšlení, které jsem si během studia osvojila. Velké množství získaných znalostí mi pomáhají profesně růst a řešit různé (nejen profesní) situace s jistým nadhledem a často i určitým odstupem. Rozhodně mi sociologie pomohla vyrůst v oblasti jednání s lidmi.

Co byste doporučila stávajícím studentům a studentkám sociologie pro jejich lepší postavení na trhu práce?

Nečekat na hledání pracovních příležitostí až po ukončení studia, pracovní zkušenosti Vám mohou pomoci ujasnit si, co chcete a konkretizovat si svoje pracovní představy, případně určit si i svoji reálnou cenu. Zároveň čerpejte odborné sociologické znalosti – v praxi sociologický náhled ještě není využíván tak, jak by mohl být a z vlastní zkušenosti mohu říct, že pro zaměstnavatele je velmi zajímavý a přínosný a zaměstnavatelé ho začínají vyhledávat. Tato skutečnost tak otvírá nový prostor pro profesní uplatnění – je nutné však teoretickou sociologii aplikovat na konkrétní situace. 

 

Děkujeme, že jste se podělila s našimi studenty a studentkami o Vaše zkušenosti a názory.

Patička