Přejít k obsahu

Kateřina Kozáková

3-katerina-kozakova

Studium ukončila v roce 2013. Její závěrečná práce nese název „'Neposlušné' matky – specifika chápání a prožívání přirozeného porodu s přihlédnutím k představám a očekáváním a následné žité zkušenosti žen v České republice

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

Pracuji ve společnosti Siemens, v divizi Building Technologies na pozici asistentky obchodu.

Jaká je Vaše běžná pracovní náplň a jaké odpovědnosti z Vaší pozice plynou?

Vedle standardní administrativní práce připravuji cenové nabídky a kalkulace obchodních případů. Součástí mojí pracovní náplně je controlling projektů, na kterých pracuje tým naší regionální pobočky, logistika a analýzy obratovosti jak u jednotlivých produktů, tak u firemních zákazníků v regionu Západní Čechy.

Jaké jsou Vaše pracovní úspěchy?

Za jeden z největších pracovních úspěchů považuji, že se mi průběžně dařilo a daří skloubit kariéru s rodičovstvím a že jsem vedle tohoto „dvojího života“ zvládla úspěšně dokončit i studium sociologie nejdříve na bakalářském a následně magisterském stupni.

Co ze studia sociologie využíváte ve svém zaměstnání?

Studium sociologie nebylo pro moji stávající profesi nijak klíčové. Studovat jsem začala již při zaměstnání (na bakalářském stupni šlo o kombinovanou formu studia, na magisterském stupni o studium prezenční). Zatím jsem po dokončení studia současné zaměstnání neměnila, i když o změně vážně uvažuji. Nicméně jako určitý přínos vidím jednak schopnost systematického zpracování dat (což lze aplikovat nejen na data sociologická, ale v podstatě na data jakákoliv) a také výrazné vylepšení mých analytických schopností.

Studovala jste na Katedře sociologie – jaká byla Vaše cesta z této katedry k Vašemu současnému postu?

Jak již bylo řečeno výše. Nejdříve jsem pracovala, pak studovala.

Jaký přínos má studium sociologie pro člověka na Vaší pozici?

Vedle zmiňované práce s daty a analytických schopností mělo studium sociologie přínos hlavně v mém osobním životě. Schopnost sociologického myšlení mi umožnila překonat řadu bariér, které v sobě asi každý z nás máme, otevřely se mi jiné perspektivy a věřím, že jsem se stala otevřenější vůči novým, jiným myšlenkám či způsobům myšlení a uvažování, vnímání světa. Jsem přesvědčená, že po pěti letech studia jsem daleko tolerantnějším člověkem a nevidím život jednoznačně jako černo-bílý. Studium sociologie mi přineslo také možnost pracovat na zajímavém projektu mimo moji profesi. V současné době připravuji nezávislý výzkum z oblasti sociologie hudby, což je možná překvapivě mimo moje oblasti zájmu v období samotného studia, kterými byly zejména média, sociologie rodiny a sociologie zdraví a nemoci. Připravovaný projekt by měl být součástí dokumentárního filmu, který připravuje plzeňský filmař a který se věnuje odlišným schopnostem vnímat hudbu a rozumět jí na základě teoretického předporozumění a s odkazem na naše odlišné members resources.

Co byste doporučila stávajícím studentům a studentkám sociologie pro jejich lepší postavení na trhu práce?

Snad absolvování co největšího množství metodologických kurzů a seminářů, zejména zvládnutí co největšího množství různorodých softwarů, které jsou využívány v rámci kvalitativní i kvantitativní analýzy. Dobrou referencí také může být účast na výzkumných projektech v průběhu studia a zahraniční stáž.

 

Děkujeme, že jste se podělil s našimi studenty a studentky o Vaše zkušenosti a názory.

Patička