Přejít k obsahu

Jan Kašpar

Jan Kašpar

Studium ukončil v roce 2017. Jeho závěrečná práce nese název „Dopad projektu EHMK Plzeň 2015 na podobu veřejného prostoru města Plzně

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

V současné době jsem zaměstnán ve společnosti Lear Corporation, která je předním dodavatelem v automotive. Společnost se zabývá kompletním vývojem a výrobou sedačkových a elektrických systémů pro víceméně všechny automobilky po celém světě. V devíti z deseti běžných i luxusních automobilů najdete alespoň komponentu, za kterou stojí Lear Corporation, velmi často kompletní sedačky. V rámci organizace působím na HR oddělení vývojového Technického centra Plzeň, konkrétně na pozici HR Specialist - Learning & Development.

Jaká je Vaše běžná pracovní náplň a jaké odpovědnosti z Vaší pozice plynou?

Kromě běžné personální agendy, jako je každodenní podpora zaměstnanců v pracovně-právních záležitostech nebo příprava mzdových podkladů, je mým primárním předmětem pracovní náplně komplexní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. V plzeňském centru pracuje na dvě stovky inženýrů a inženýrek, kteří pracují na jednotlivých projektech od v podstatě jeho začátku, to znamená vývoj produktu, přes jeho prototypovou výrobu, testování, validaci až po náběh do výroby sériové. Mým úkolem je tak jednak měřit úroveň zaměstnanců v technických oblastech, ale i v oblasti tzv. soft skills, a jednak navrhovat způsoby jejich rozvoje formou jednotlivých externích školení, zprostředkovávání interního předávání znalostí v rámci celoevropské sítě organizace. Mám tak odpovědnost za výběr relevantních prostředků pro vzdělávání, zajištění jeho organizace včetně celé logistiky, komunikace a podobně. Denně jsem v kontaktu s dodavateli i kolegy z celé Evropy. Jednou z dalších oblastí, které se v rámci svojí pozice věnuji, je zprostředkování spolupráce společnosti s univerzitami. Se Západočeskou univerzitou spolupracuji jménem společnosti například v projektu Dětské technické univerzity, zajišťuji workshopy studentů technických oborů v našem centru, podílím se na přípravě trainee programů. Kreativitu mám šanci uplatnit například při přípravě prezentace společnosti na veletrzích pracovních příležitostí, kterých se během roku několikrát na různých univerzitách účastníme. Mám odpovědnost od výběru zdánlivých maličkostí jako reklamních předmětů přes celkový vzhled například stánku až po samotnou obsahovou stránku prezentace a podobně.

Jaké jsou Vaše pracovní úspěchy?

V loňském roce jsem se pár měsíců po svém začátku v Learu aktivně podílel na realizaci účasti firmy na veletrhu pracovních příležitostí v Plzni, kde jsme oslovili několik mladých studentů, kteří už jsou našimi zaměstnanci. Pro tento rok jsem ve spolupráci s jednotlivými manažery v našem centru naplánoval a stále plánuji možnosti realizace vzdělávání zaměstnanců. Za svůj malý osobní úspěch považuji nastavení a zrealizování komplexní strategie jazykového vzdělávání. Vzhledem k tomu, že v plzeňském Learu pracují zaměstnanci ze sedmnácti zemí světa, drtivá většina zahraničních kolegů a kolegyň pravidelně dochází na kurzy češtiny, aby se tak díky alespoň základní znalosti našeho složitého jazyka dokázali lépe začlenit do kolektivu svých spolupracovníků.

Co ze studia sociologie využíváte ve svém zaměstnání?

Vzhledem k tomu, že každý den jsem obklopen dvoustovkou inženýrů a inženýrek, kteří se prakticky celý studijní život vzdělávali v technických oborech, jsem se svým humanitním vzděláním jakýmsi protipólem drtivé většině kolegů. Často pohlížím na naše centrum jako na takovou malou sociologickou laboratoř, ve které mám čas od času i možnost využít znalosti sociologických metod – například při dotazníkovém průzkumu spokojenosti, analýze sociálního prostředí společnosti a podobně.

Studovala jste na Katedře sociologie – jaká byla Vaše cesta z této katedry k Vašemu současnému postu?

Moje cesta do firmy začala na začátku roku 2017, kdy jsem na HR oddělení nastoupil jako trainee. Při výběrovém řízení, ve kterém jsem byl s několika dalšími uchazeči, mi i podle slov mé současné manažerky pomohlo, že jsem na rozdíl od ostatních měl background v humanitním oboru, jejichž absolventi jsou, podle mého názoru, vedle absolventů ekonomických oborů ideálními kandidáty do světa HR. V té době jsem byl v posledním semestru magisterského studia a pomalu jsem se tak připravoval na období po škole. Částečně i shodou okolností jsem nedlouho po absolvování školy dostal možnost přejít ve firmě na hlavní pracovní poměr, a tak jsem se dostal až ke své současné pozici.

Jaký přínos má studium sociologie pro člověka na Vaší pozici?

Zcela upřímně je největším přínosem, které mi studium na katedře sociologie dalo, znalost anglického jazyka, kterou jsem měl možnost zdokonalovat při zahraničním studiu v rámci programu Erasmus. Cizí jazyk je na současném trhu práce prvočinitel úspěchu. Často se mi ale hodí i dril, který jsme v rámci studia absolvovali, co se týče komunikace, ať už například v rámci různých výzkumů na katedře, psychická odolnost a snaha co nejprecizněji splnit úkol, stejně jako dodržování termínů a uvědomování si odpovědnosti za svoje jednání a rozhodnutí.

Co byste doporučil stávajícím studentům a studentkám sociologie pro jejich lepší postavení na trhu práce?

Především mít na paměti, že ačkoliv se rozhodli pro humanitní obor, který bývá i v médiích často až nepřiměřeně devalvován, je uplatnění skutečně široké. Sám jsem praktickou ukázkou. Absolventi a absolventky, kteří vystudovali sociologii, mají široký rozhled v různých oblastech společnosti. To je devíza, kterou jim studium sociologie nabízí, a na současném thu práce tak mohou mít velkou konkurenční výhodu oproti ostatním kandidátům na vysněnou pozici. V dnešním složitém světě je potřeba uvědomovat si souvislosti a zachovávat si kritické myšlení až nadhled, což mi katedra sociologie a její členové naučili.

 

Děkujeme, že jste se podělil s našimi studenty a studentkami o Vaše zkušenosti a názory.

Patička