Přejít k obsahu

Julie Alterová

Julie_Alterova

Studium ukončila v roce 2014. Její závěrečná práce nese název „Sociální dynamika a gender v procesu suburbanizace

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

Již pátým rokem pracuji ve společnosti Kantar, mezinárodní společnosti, která se zabývá marketingovým průzkumem (od poradenství marketingové strategie pro klienty až po analyzování televizních reklam a úspěšnosti značek na trhu). Pracuji zde na pozici Team Managera a vedu výzkumný tým analytiků a projektových manažerů zaměřený na tzv. Creative Development (průzkum zaměřený na testování, analýzu a optimalizaci televizních a digitálních reklam).

Jaká je Vaše běžná pracovní náplň a jaké odpovědnosti z Vaší pozice plynou?

Hlavní náplní mé pracovní pozice je samotné vedení a rozvoj výzkumného týmu. Tým je úzce zaměřený na přípravu výzkumných projektů, jejichž cílem je otestovat úspěšnost televizních reklam a na základě analýzy výsledků doporučit jejich optimalizaci. Každodenní činnosti spjaté s vedením týmu jsou různorodé, počínaje alokací a rozdělováním výzkumných projektů na základě kapacity, podporou členů v týmu během provádění projektů a řešení komplikací na projektech, konče kariérním rozvojem členů týmu v rámci společnosti (příprava a plnění rozvojových plánů).

Kromě každodenní agendy týkající se vedení týmu také stále pracuji na výzkumných projektech se svým týmem (i přesto, že pracuji na pozici Team Managera, jsem stále analytikem) – na základě požadavků klienta připravím design studie (od sepsání dotazníku přes analýzu a interpretaci dat až po následné doporučení optimalizace televizních reklam). Našimi největšími klienty jsou například McDonald‘s, Unilever nebo Coca-Cola. Důležité je zmínit, že tým není v přímém kontaktu s klientem, studii pouze připravujeme pro interní klienty (account manažery) z různých Kantar poboček po celém světě (Anglie, Francie, USA, Kanada, Austrálie).

Pokud mi zbývá čas, zabývám se také vývojem a inovací nástrojů a procesů, které by zefektivnily a zrychlily provádění výzkumných projektů – největším tématem je v současné době samozřejmě automatizace. V této oblasti čerpám ze své záliby v projektovém managementu (nutno podotknout že kvalitní analytik by měl být také znalý základů projektového managamentu).

Jaké jsou Vaše pracovní úspěchy?

Mým největším pracovním úspěchem je bezesporu celý můj kariérní vývoj v rámci společnosti Kantar, který jsem začala téměř ihned po absolvování magisterského studia – zatímco před 5 lety jsem ve firmě začínala jako juniorní projektový manažer a poté analytik, podařilo se mi postupně vypracovat na pozici seniorního analytika a posléze na Team Managera.

Co ze studia sociologie využíváte ve svém zaměstnání?

Využívám především znalosti týkající se samotného vedení výzkumného projektu a jejich zásad (jako analytik jsem měla velkou výhodu celkové orientace v provádění výzkumu ze studia sociologie, znalosti toho jaké jsou typy výzkumu, apod.). Dále pracuji s definováním hypotéz a výzkumných otázek, přípravou výzkumných dotazníků a především využívám kritický náhled na data, který mi studium sociologie vštípilo. Určitě je také důležité zmínit, že vzhledem k tomu, že oficiální jazyk firmy je angličtina, využívám aktivně také angličtinu, kterou jsem si během studia sociologie pilovala jak během čtení textů, tak během pobytu na Erasmu v Manchesteru.

Studovala jste na Katedře sociologie – jaká byla Vaše cesta z této katedry k Vašemu současnému postu?

Již během posledního ročníku magisterského studia jsem na půl úvazku začala pracovat na pozici projektového asistenta v marketingové agentuře Marketvision, která se zaměřuje na tzv. Mystery shopping. V rámci této pozice jsem si osahala, jak vypadá průzkum trhu v realitě – s touto zkušeností bylo rozhodně snazší poté přejít do Kantaru. Ihned po absolvování magisterského studia jsem nicméně nastoupila ve firmě, která se zabývá zajišťováním překladů pro mezinárodní společnosti, na pozici projektového manažera. Pozice bohužel nesplňovala moje představy, takže po půl roce jsem nastoupila do společnosti Kantar (původně Millward Brown) nejprve na pozici projektového manažera (analytické pozice byly tehdy obsazené). Po roce jsem se rozhodla přejít z pozice projektového manažera na pozici analytika, protože mi analýza dat byla přecijen o trochu bližší než projektová operativa. Během dvou let jsem se vypracovala na seniorního analytika, měla jsem na starosti náročnější výzkumné projekty a dohlížela na juniorní analytiky. Během dalšího roku mi byla nabídnuta pozice Team Managera, na které jsem od ledna 2018.

Jaký přínos má studium sociologie pro člověka na Vaší pozici?

Jak jsem již zmiňovala v jednom z předchozích bodů, studium sociologie má pro mou současnou pozici zásadní význam – využívám teoretické i praktické znalosti, týkající se přípravy a vedení výzkumného projektu, od definování hypotéz až po přípravu analýzy. Bez znalosti výzkumných procesů a zásad pro přípravu výzkumného projektu by bylo velmi náročné se do analytického myšlení, které je zde nutnost, dostat. Důležitá je také schopnost kombinovat různé zdroje dat v nějakou smysluplnou analýzu. Ráda bych také zmínila, že i přesto, že často pracuji s velkým objemem dat, nevyužívám tak často statistické programy. Myslím si nicméně, že je zásadní umět s těmito programy pracovat, protože i během učení statistiky se tříbí analytické myšlení.

 

Co byste doporučila stávajícím studentům a studentkám sociologie pro jejich lepší postavení na trhu práce?

Bude to znít jako klišé, ale myslím si, že je důležité si stanovit priority a oblast zájmu co nejdříve během bakalářského studia. Je samozřejmě jasné že v momentě, kdy student přechází ze střední školy na univerzitu většinou neví, na jakou oblast se zaměřit. Nicméně student bakalářského studia má již možnost rozhlédnout se kolem, zajít na pracovní veletrhy a udělat si vlastní průzkum firem. Důležité také je mít možnost se do nějaké firmy jít podívat, ať už jako stážista, nebo jako zaměstnanec na půl úvazku – nečekat tedy, až studentům někdo takovou příležitost nabídne, ale aktivně se zajímat. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud bych se během magisterského studia nepustila do práce na půl úvazku v marketingové společnosti, byla by moje kariérní cesta mnohem trnitější.

 

 

Patička