Přejít k obsahu

Přijímací řízení

Studijní program sociologie - Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Bakalářský studijní obor Sociologie

 1. ČERMÁK, P. – ČERVINKOVÁ, P.: Odmaturuj z matematiky 1, (zejména kapitoly 1-4, 6-10, 13-15, 18, 25, 32-33, 35-37), Brno: Didaktis, 2004.
 2. JANDOUREK, J.: Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003.
 3. BURIÁNEK, J. – GILLERNOVÁ, I.: Základy společenských věd: psychologie a sociologie (2. vyd.). Praha: Fortuna, 1997.
 4. POPKIN, R. H. – STROLL, A.: Filozofie pro každého. (různá vydání, např. Ivo Železný, Praha 2000)

 

Magisterský studijní obor Sociologie

 1. Agresti, Alan; Finlay, Barbara. Statistical methods for the social sciences. 4th ed. Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2009.
 2. Bernard, H. Russell. Social research methods : qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, SAGE Publications, 2000.
 3. Denzin, Norman K.; Lincoln, Yvonna S. The SAGE handbook of qualitative research. Thousands Oaks: SAGE Publications, 2005.
 4. Disman, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2000.
 5. Fay, Brian. Současná filosofie sociálních věd: multikulturní přístup. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002.
 6. Giddens, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 1999.
 7. Keller, Jan. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 2004.
 8. Petrusek, Miloslav. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum, 1993.

 

Online přihláška ke studiu

Vzorový přijímací test na bakalářský studijní obor Sociologie

Vzorový přijímací test na magisterský studijní obor Sociologie

Patička