Přejít k obsahu

Užitečné odkazy

ZČU

Elektronické informační zdroje na ZČU [http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/]

 

SOCIOLOGIE

Centrum pro výzkum veřejného mínění [http://cvvm.soc.cas.cz]

European Sociological Association (ESA) [http://www.europeansociology.org/]

International Sociological Association (ISA) [http://www.ucm.es/info/isa/]

Masarykova česká sociologická společnost [http://www.ceskasociologicka.org/]

Sociologický ústav AV ČR [http://www.soc.cas.cz]

 

SOCIOLOGICKÁ DATA

Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA) [http://www.cessda.net]

Český sociálně vědní datový archiv [http://archiv.soc.cas.cz/]

Český statistický úřad [http://www.czso.cz/]

Medard - digitální archiv [http://medard.soc.cas.cz]

The United Nations Statistics Division [http://unstats.un.org]

 

ČASOPISY

Biograf [http://www.biograf.org]

Data a výzkum - SDA Info [http://dav.soc.cas.cz/page/5-o-titulu]

Demografie [http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/demografie]

Gender, rovné příležitosti, výzkum [http://www.genderonline.cz/cs]

Forum for qualitative research [http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs]

Sociální studia [http://socstudia.fss.muni.cz]

Sociologický časopis [http://sreview.soc.cas.cz]

Sociológia [http://www.sociologia.sav.sk/static.php?id=1153]

Sociology Compass [http://sociology-compass.com/]

Socioweb [http://www.socioweb.cz]

 

STUDENTSKÉ ČASOPISY//WEBY

Charter of Progrressive Sociology [http://www.pro-sociology.org/]

Sociologické nástupiště [http://soc-nastupiste.cz/]

Sociopress.cz - internetový magazín studentů sociologie na Fakultě sociálních věd UK [http://sociopress.cz]

 

NAKLADATELSTVÍ

ACADEMIA - Nakladatelství Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. [http://www.academia.cz/]

BARRISTER&PRINCIPAL [http://www.barrister.cz/]

CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury) [http://www.cdk.cz/]

GRADA - Nabídka společnosti GRADA pokrývá široké spektrum odborné literatury z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Vydává také mnoho překladů významných zahraničních titulů. [http://www.grada.cz/]

OIKOYMENH – nakladatelství vydávající knihy z oblastí antické, středověké, novověké i současné filosofie. [http://www.oikoymenh.cz/]

SLON - Sociologické nakladatelství [http://www.slon-knihy.cz]

 

OPENSOURCEOVÉ ANALYTICKÉ NÁSTROJE

GEPHI - interaktivní a vizualizační nástroj pro analýzu sítí a komplexních systémů, umožňující vytvářet dynamické a hierarchické grafy. [https://gephi.org/]

Google Fusion Tables – volně dostupná aplikace, která umožňuje ukládat, sdílet, spravovat a vizualizovat datové tabulky. [http://www.google.com/drive/apps.html#fusiontables]

Google Analytics – umožňuje vytvářet dotazníky, automatické zpracování dat a generovat tabulky, grafy a popisné statistiky [http://www.google.com/analytics/]

Kinship editor – jednoduchá aplikace v Java rozhraní umožňující vizualizaci a analýzu příbuzenských vztahů [http://era.anthropology.ac.uk/Era_Resources/Era/Kinship/index.html]

SocNetV – Linuxový software určený pro vizualizaci a analýzu společenských sítí. [http://socnetv.sourceforge.net/]

QGIS (Quantum GIS) - volně dostupný multiplatformní geografický informační systém. Umožňuje prohlížení, tvorbu a editac rastrových a vektorových vrstev, včetně zpracování GPS dat a vlastní tvorbu map. [http://www.qgis.org/en/site/]

 

FREEWAROVÉ A OPENSOURCEOVÉ STATISTICKÉ NÁSTROJE

R – volně dostupný software pro statistickou analýzu dat. Mimo jiné umožňuje vytvářet širokou škálu grafických výstupů. [http://www.r-project.org/]

 

Linuxové varianty

GNU PSPP – Linuxový software určený pro analýzu statistických dat - svobodná alternativa k SPSS [http://savannah.gnu.org/projects/pspp]

The Qualitative Data Analysis Program (QDAP) – svobodná alternativa k MAXQDA a ATLAS.ti [http://www.umass.edu/qdap/]

 

SOFTWARE PRO ANALÝZU TEXTŮ

GATE [http://gate.ac.uk/]  

Yoshikoder – volný software určený k vytváření obsahových analýz vyvinutí v rámci Identity Project na Harvard's Weatherhead Center for International Affairs. [http://www.yoshikoder.org/]

Seznam dalších dostupných softwarových nástrojů pro analýzu textu lze nalézt: [https://digitalresearchtools.pbworks.com/w/page/17801708/Text%20Analysis%20Tools]

 

JINÉ INTERNETOVÉ ZDROJE

Film a sociologie - od roku 1991 se natočilo více než 170 dokumentárních filmů, které vznikly v režii předních českých dokumentaristů. [http://www.filmasociologie.cz/cs/filmy]

Internet Archive - otevřená digitální knihovna. Zde je možné nalézt celou řadu digitálně zpracovaných materiálů – webové stránky, hudba, filmy, různé druhy videozáznamů a zejména pak cca 3 miliony oskenovaných, volně dostupných knih, kterým vypršela autorská práva. Mezi nimi lze nalézt velké množství textů dnes již klasických sociologů. [https://archive.org/]

Sociologická teorie - materiály ke kurzům M. Burawoye, audio nahrávky přednášek, knihy a další materiály. [http://burawoy.berkeley.edu/]

Patička