Přejít k obsahu

Nabízená témata diplomových prací

Pro zamluvení zvoleného tématu je nutné napsat projekt diplomové práce a zaslat jej vyučující/mu, která/y téma vypsal/a. Napsání projektu diplomové práce je nezbytnou podmínkou budoucí spolupráce s vyučující/m. Dodržujte při jejich psaní několik základních pravidel:

 

 • Zvolené téma a záměr projektu je vhodné prodiskutovat s vyučující/m ještě před jeho odevzdáním.
  • Ještě než vyučující/ho oslovíte, je třeba mít o tématu již nějakou představu - tedy být schopen/a identifikovat, co vás na tématu zaujalo a jaký typ otázek si tak chcete klást.
 • Projekt vypracujte v délce 5 - 6 NS a s následující strukturou:
  • Úvod - nastiňte, proč jste si dané téma vybral/a, jaké s ním máte zkušenosti (z kurzů, četby, vlastní zkušenosti),
  • Teoretické vymezení tématu - ukažte, co jste o daném tématu již přečetl/a a dokážete se v něm zorientovat. Z teoretického vymezení tématu by přímo měly vyplývat vaše výzkumné otázky či (v případě teoretické práce) nástin rámce práce.
  • Metodologie- ukažte schopnost výzkum navrhnout a prokázat, že je realizovatelný. Tedy: popište, kde a jak budeme hledat odpovědi.
   • Tato část by měla obsahovat také diskuzi nad etickými otázkami vašeho výzkumu.
  • Plánovaný harmonogram vaší práce.
   • Detaily harmonogramu s vámi bude řešit vyučující individuálně.
   • Dodržování stanovených termínů a podmínek v projektu považujte za zásadní pro spolupráci s vyučujícími.
  • Seznam citované literatury a zvlášť oddělený orientační seznam literatury, se kterou v práci dále hodláte pracovat.
 • Pamatujte, že o přijetí práce k vedení rozhodne kvalita projektu!

 

Doporučujeme začít téma a projekt řešit v dostatečném časovém předstihu před finálním vyplnění podkladu VŠKP v Portále a odevzdáním vytištěného formuláře. Pokud tak neučiníte může se stát, že téma bude již zarezervované a kapacita vyučujícího zaplněna.

 

Další potřebné informace k zadán diplomové práce naleznete v části Postup zadání DP.

2020/2021

Téma Typ Vedoucí  
Sexualita seniorů: recepce sexuálních projevů seniorů optikou pečovatelů v domovech pro seniory Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná

2019/2020

Téma Typ Vedoucí  
Soudržnost mladých rodin, nesezdaných partnerství a manželských párů Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Volné téma Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Q-metodologie: Praktická aplikace Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Konceptualizace náboženské paměti v současných teoriích Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Anomie a (pozdně)moderní společnosti Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Diplomová Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Významné ženy v historii sociologického výzkumu Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Influenceři na sociálních sítích a názoroví vůdci a vlivní lidé - srovnání, pokus o modifikaci teorie (modelu) Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z historie empirického sociálního výzkumu Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Účinnost deterenční teorie a teorie sociální kontroly ve vztahu k protiprávnímu jednání Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. zabraná
Gender v prostředí závodního plavání mládeže Diplomová Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Laboratorní experiment: Diskuse použití v sociologii Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Diskuse použití v sociologii Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná

2018/2019

Téma Typ Vedoucí  
Anomie a (pozdně)moderní společnosti Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Profesionalizace v sociální práci jako součást životní dráhy jedince Diplomová Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. zabraná
Úsilí mladých lidí o ochranu životního prostředí Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. zabraná
Životní strategie singles žijících ve městě a na venkově Diplomová Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. zabraná
Laboratorní experiment: Diskuse použití v sociologii Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
volné téma z historie empirického sociálního výzkumu Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Sociální práce jako součást životní dráhy Diplomová Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Migrace a zdraví Diplomová Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Nové partnerské vztahy v pozdějším věku Diplomová Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Konceptualizace náboženské paměti v současných teoriích Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Soudržnost mladých rodin, nesezdaných partnerství a manželských párů Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Významné ženy v historii sociologického výzkumu Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Agent-based modeling: Diskuse použití v sociologii Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Influenceři na sociálních sítích a názoroví vůdci a vlivní lidé - srovnání, pokus o modifikaci teorie (modelu) Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná

2017/2018

Téma Typ Vedoucí  
Soudržnost mladých rodin, nesezdaných partnerství a manželských párů Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Laboratorní experiment: Diskuse použití v sociologii Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Migrace a zdraví Diplomová Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Konceptualizace náboženské paměti v současných teoriích Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Anomie a (pozdně)moderní společnosti Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Vybrané problémy sociologické teorie a filosofie sociálních věd Diplomová Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Významné ženy v historii sociologického výzkumu Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Partnerství a kvalita života Diplomová Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Nastolování agendy mezi studenty FF ZČU v Plzni Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Diskuse použití v sociologii Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Zavržení otcové Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z problematiky péče o seniory v rodině Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z mezigenerační solidarity v rodině Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Úloha sociálních sítí a elektronické komunikace při utváření volebních preferencí u mladých voličů Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná

2016/2017

Téma Typ Vedoucí  
Laboratorní experiment: Diskuse použití v sociologii Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Modelování spirály mlčení Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Modelování hraní strategických her Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Diplomová Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Anomie a (pozdně)moderní společnosti Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Diplomová Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Diplomová Štípková Martina, Mgr. Ph.D. volná
Laboratorní experiment: Diskuse použití v sociologii Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Náboženská paměť Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Nastolování agendy mezi studenty FF ZČU v Plzni Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Náboženská paměť Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Konceptualizace náboženské paměti v současných teoriích Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Volně zvolené téma studentem/studentkou Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Zavržení otcové Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z problematiky péče o seniory v rodině Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z mezigenerační solidarity v rodině Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Úloha sociálních sítí a elektronické komunikace při utváření volebních preferencí u mladých voličů Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Soudržnost mladých rodin, nesezdaných partnerství a manželských párů Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Sémiotika a kritická diskursivní analýza médií Diplomová Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Diskuse použití v sociologii Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Francouzský strukturalismus, postsrukturalismus a otázka sociální změny Diplomová Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná

2015/2016

Téma Typ Vedoucí  
Agent-based modeling: Modelování hraní strategických her Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Diplomová Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Dopad titulu EHMK Plzeň 2015 na podobu veřejného prostoru Diplomová Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Být člověkem, být zvířetem/být strojem Diplomová Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Náboženská paměť Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Konceptualizace náboženské paměti v současných teoriích Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Trendy v rodinných hodnotách Diplomová Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Volné téma Diplomová Štípková Martina, Mgr. Ph.D. zabraná
Agent-based modeling: Modelování hraní strategických her Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování agendy mezi studenty FF ZČU v Plzni Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Okruhy kvalifikačních prací: vybrané problémy současná sociologická teorie (Mgr.) Diplomová Švantner Martin, Mgr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Modelování spirály mlčení Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. zabraná
Metafory, kterými žijeme v kontextu migrací Diplomová Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Volné téma Diplomová Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Náboženská paměť Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Volné téma Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Anomie a (pozdně)moderní společnosti Diplomová Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D. volná
Nemoc a aktérství Diplomová Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Modelování spirály mlčení Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
volné téma z mezigenerační solidarity v rodině Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z problematiky péče o seniory v rodině Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Agent-based modeling: Diskuse použití v sociologii Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Sémantický diferenciál Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Diplomová Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Soudržnost mladých rodin, nesezdaných partnerství a manželských párů Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Astma z pohledu sociologie zdravi a nemoci Diplomová Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Úloha sociálních sítí a elektronické komunikace při utváření volebních preferencí u mladých voličů Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Kultura a zdraví Diplomová Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Zavržení otcové Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z mezigenerační solidarity v rodině Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z problematiky péče o seniory v rodině Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná

2014/2015

Téma Typ Vedoucí  
Volné téma Diplomová Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
volné téma z mezigenerační solidarity v rodině Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
volné téma z problematiky péče o seniory v rodině Diplomová Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc. volná
Astma z pohledu sociologie zdravi a nemoci Diplomová Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Migrace a zdraví Diplomová Pařízková Alena, Mgr. Ph.D. volná
Agent-based modeling: Diskuse použití v sociologii Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Rození za socialismu Diplomová Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Diplomová Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná
Pronájem dělohy: náhradní mateřství v ČR Diplomová Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D. volná
Sémantický diferenciál Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Nastolování agendy mezi studenty FF ZČU v Plzni Diplomová Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D. volná
Příbuzenství a rodina v kontextu současné sociální a rodinné politiky Diplomová Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D. volná

Patička