Přejít k obsahu

Spolupracujeme

Členové katedry jsou členy řady odborných oborových organizací, periodik a rad.

Aktuální členství v organizacích:

Acta FF [http://ff.zcu.cz/research/edicni-cinnost/]

Akreditační komise ČR pro sociální vědy [http://www.akreditacnikomise.cz/cs/stale-pracovni-skupiny-ak/socialni-vedy.html]

American Association for the Advancement of Slavic Studies (AAASS) [http://www.apsanet.org/content_7706.cfm]

Association for the Sociology of Religion (ASR) [http://www.sociologyofreligion.com/]

Association for Women in Slavic Studies (AWSS) [http://www.awsshome.org/]

The British Sociological Association (BSA) [http://www.britsoc.co.uk/]

Council on Anthropology and Reproduction (CAR) [http://www.medanthro.net/car/]

Česká asociace pro sociální antropologii (CASA) [http://www.casaonline.cz/]

Česká společnost pro religionistiku [http://www.casr.cz/]

Data a výzkum – SDA info [http://dav.soc.cas.cz/page/5-o-titulu]

European Association for the history of medicine and health (EAHMH) [http://www.eahmh.net/]

European Association for Population studies (EAPS) [http://www.eaps.nl/index.php]

European Association of Social Anthropologists (EASA) [http://www.easaonline.org/]

European Sociological Association (Evropská sociologická asociace – ESA) [http://www.europeansociology.org/]

International Sociological Association (ISA) [http://www.isa-sociology.org/]

Masarykova česká sociologická společnost [http://www.ceskasociologicka.org/]

Migraceonline.cz [http://migraceonline.cz/]

Naše společnost [http://cvvm.soc.cas.cz/casopis/o-casopisu]

Religio: Revue pro religionistiku [http://www.casr.cz/religio.php]

Slovenská asociácia sociálnych antropológov [http://www.antropologia.sk/]

Sociální studia [http://socstudia.fss.muni.cz/]

Sociologický časopis [http://sreview.soc.cas.cz/cs/page/10-o-titulu]

World Association for Public Opinion Research (WAPOR) [http://wapor.org/]

Patička