Přejít k obsahu


Význam pracovní migrace v procesu přechodu do dospělosti.

Citace:
PAŘÍZKOVÁ, A. Význam pracovní migrace v procesu přechodu do dospělosti.. Praha, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Alena Pařízková
Abstrakt CZ: Současné životní dráhy jsou významně ovlivňovány procesy individualizace a globalizace. Přechod do dospělosti je jednou z významných transic životních drah, která se stává stále flexibilnější a komplexnější. Prezentované závěry jsou tvořeny na základě dvouletého kvalitativního výzkumu uskutečněného ve Velké Británii v letech 2008 a 2009. V prezentaci ukazuji, jak se participace na mezinárodní migraci může stát významným nástrojem cesty do dospělosti skrze opuštění rodičovského domova a získání finanční nezávislosti. Tato nezávislost ale nemusí vyústit v založení vlastní domácnosti a rodiny. Nicméně ani tato „nedokončenost“ transice do dospělosti nebrání migrujícím definovat se jako dospělý/á, což se děje právě na základě prožité migrační zkušenosti. V rozhovorech lze ale také identifikovat opačné vnímání pobytu v cizině. Odkládání založení vlastní domácnosti a rodiny pro ně ponechává celkový proces transice do dospělosti otevřený a umožňuje některým jedincům oddalovat „ten dospělý“ život.
Klíčová slova

Zpět

Patička