Přejít k obsahu


Závěr. Základní témata jednotlivých textů a možné inspirace

Citace:
PAŘÍZKOVÁ, A., SITEK, P. Závěr. Základní témata jednotlivých textů a možné inspirace. In Pohyb a začlenění. Francouzská perspektiva. Praha : Sociologické nakladatelství, 2016, s. 191-203. ISBN: 978-80-7419-184-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Conclusion. The basic topics of included texts and possible inspiration
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Sociologické nakladatelství
Autoři: Mgr. Alena Pařízková Ph.D. , Mgr. Pavel Sitek Ph.D.
Abstrakt CZ: Dlouhodobá francouzská zkušenost s migracemi umožnila vytvořit celou řadu nástrojů pro pochopení migrační reality. V závěrečné kapitole publikace představující myšlení významných francouzských odborníků na migrace vyzdvihujeme specifičnost autorských pohledů a kontext jejich pozic ve společnosti. Diskutujeme témata prolínající se v jednotlivých příspěvcích, jež jsou do značné míry odlišné. Přesto všechny příspěvky sdílejí některé společné myšlenky, které jsou však často nahlíženy z různých perspektivy.
Abstrakt EN: Long-term French experience of migration has helped create a wide variety of concepts for understanding the migration reality. In the final chapter of the publication representing the thought of important French experts on migration, we emphasize the specific context of their perspectives and positions in society. We discuss topics intertwined in individual contributions.
Klíčová slova

Zpět

Patička