Přejít k obsahu


Sparťanská šlechta. Elita proti všem.

Citace:
ŠUSTA, D., PAŘÍZKOVÁ, A. Sparťanská šlechta. Elita proti všem.. SOCIOLOGIA, 2014, roč. 46, č. 5, s. 579-598. ISSN: 0049-1225
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Spartan Aristocracy. The Elite Against all.
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. David Šusta , Mgr. Alena Pařízková Ph.D.
Abstrakt CZ: Identita je formována jako individuální biografie zakotvená v sociálním a historickém kontextu. Identita fotbalového fanouška je ovlivňována dvěma dimenzemi. Je definována příslušností ke konkrétnímu fotbalovému klubu a procesem vytváření hranic mezi "my" a "oni". V této studii analyzujeme identitu fotbalových fanoušků a význam labelu konkrétního fotbalového klubu během jejího formování. Základem k této studii byl etnografický výzkum fanoušků fotbalového klubu AC Sparta Praha. Ukazujeme, jak je identita fanouška vyjadřována skrze jednání a symbolickou deklaraci příslušnosti k fotbalovému klubu. Sparťan je osoba, která aktivně a intenzivně podporuje fotbalový tým a vytváří atmosféru na fotbalovém stadionu. Takto vymezená identita zároveň obsahuje elitářské pojetí sebe sama, a to navzdory existujícímu stigmatu sparťanských fotbalových fanoušků. Hranice definování těch druhých jsou vytvářeny v několika dimenzích.
Abstrakt EN: Identity is formed as individual biography rooted in a social and historical context. Football fan identity is shaped by two dimensions. It is created by affiliation to a particular football club and by the process of defining the boundaries between us and them. This article analyzes the identity of a football fan and labels the particular importance of the football club during its formation. Based on ethnographic research of fans of the AC Sparta football club, the article shows how fan identity is expressed both as an action and symbolic declaration of affiliation with the club. The Spartan is a person who actively and intensively supports the team and creates atmosphere at the football stadium. Moreover, this identity involves a self-concept of elitism despite the existing stigma of Spartan`s football fans. Boundaries defining the others are created in different ways.
Klíčová slova

Zpět

Patička