Přejít k obsahu


Vývoj sociologického pohledu na životní cyklus a životní dráhy

Citace:
PAŘÍZKOVÁ, A. Vývoj sociologického pohledu na životní cyklus a životní dráhy. In Proměny partnerství : životní drány a partnerství v české společnosti. Praha : Sociologické nakladatelství, 2012, s. 22-37. ISBN: 978-80-7419-142-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Development of sociological perspective on life cycle and life course
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Sociologické nakladatelství
Autoři: Mgr. Alena Pařízková Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola mapuje historii uvažování o životních drahách v rámci sociálních věd. Představuje chronologický vývoj perspektivy životních drah a jejich metodologických postupů. Dále nastiňuje jednotlivé klíčové koncepty a různé konceptualizace studia životních drah. Text zároveň usiluje o jejich kritické zhodnocení v kontextu současných procesů individualizace či otázek de-standardizace životních biografií, které tuto perspektivu v mnoha ohledech problematizují. Text tak hledá odpovědi na otázky, jakým způsobem smysluplně konceptualizovat životní dráhy v současné společnosti a jaké procesy je nutné brát v úvahu při jejich studiu.
Abstrakt EN: The chapter describes the history of thinking about life course within the social sciences. It presents the chronological development of life course perspectives and methodologies. Further, the chapter outlines the various key concepts and different conceptualizations of life course studies. They are also critically evaluated in the context of the current processes of individuation or discussed de-standardization of life biographies, which challenge this perspective in many ways. This text tries to find ways how to meaningfully conceptualize the life course in contemporary society and what processes should be considered when being resesarched.
Klíčová slova

Zpět

Patička