Přejít k obsahu


Motivy českých pracovních migrujících a strategie vstupu do cílového prostoru. Zaměření na ekonomicko politický kontext

Citace:
PAŘÍZKOVÁ, A. Motivy českých pracovních migrujících a strategie vstupu do cílového prostoru. Zaměření na ekonomicko politický kontext. Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni., 2011, roč. Neuveden, č. 2, s. 134-160. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Motives and strategies of entrance of labour migrants in economic and political context
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Alena Pařízková Ph.D.
Abstrakt CZ: Pracovní migrující vždy opouštějí své domovy s určitými očekáváními a cíli, které chtějí v cílové zemi naplnit. Jejich cíle jsou silně ovlivněny hospodářskou a politickou situaci v obou destinacích. Text prezentuje výsledky etnografického výzkumu a zaměřuje se na motivy a strategie současných pracovních migrujících z České republiky, kteří odchází za prací do Velké Británie a Irska. Výzkum současných migrantů a migrantek ukazuje, že v zahraničí hledají více seberealizaci než ekonomické cíle. Z výzkumu dále vyplývá, že významnou motivací k migraci se stává jazyk. Nicméně ekonomické motivy stále existují. Dalším vlivným faktorem pro zahájení migrace je příznivá politická situace. Migranti a migrantky participující na výzkumu realizovali dvě hlavní strategie vstupu - využití sociálních sítí či služeb specializovaných agentur práce.
Abstrakt EN: Labour migrants always leave their home country with some expectation and goals which they want to fill in the destination country. Their goals are strongly influenced by economic and political situation in both countries. This paper is based on an ethnographic research and it focuses on motives and strategies of current labour migrants from the Czech Republic. The most attractive countries for them are Great Britain and Ireland. The research of current migrants shows that they look abroad for self-realization more than for purely economic reasons. Findings from the research indicate that the language plays the biggest importance in motivation for migration. However the economic motives still persist. The other influential factor for initiating migration is a favourable political situation. Among the contemporary labour migrants there can be detected two main strategies of entrance – the utilizing of social networks and using services of specialized labour agencies.
Klíčová slova

Zpět

Patička