Přejít k obsahu

Monika Bérešová

2-monika-beresova

Studium ukončila v roce 2011. Její závěrečná práce nese název „Transformace pohřební instituce v severních Čechách

Jaké je Vaše zaměstnání a pracovní pozice?

Pracuji jako Research Executive ve full servisové marketingové agentuře IBRS. V současné době vedu oddělení mystery shoppingu. Jsme menší agentura, takže jsem vlastně manažerkou projektů, a zároveň také analytičkou.

Jaká je Vaše běžná pracovní náplň a jaké odpovědnosti z Vaší pozice plynou?

Mám na starosti výzkumy, které jsou kontinuální už několik let, aby data byla porovnatelná s benchmarky trhu v daných oblastech. Každý projekt má několik fází. Přípravnou – setupování projektu, které zahrnuje komunikaci s klienty, na základě které sepíši návrh výzkumu (cíl výzkumu, způsob měření, rozpočet a timing projektu) a záznamový list pro mystery shopping – v podstatě dotazník. V další fázi sháním mystery shoppery, školím je, organizuji a kontroluji jejich práci. V konečné fázi zpracovávám prezentaci pro klienta. Závěrem většiny projektů bývá osobní prezentace výsledků. Je to pozice, na které se uplatní jak komunikační, tak analytické dovednosti. V mezičase vymýšlíme s kolegy témata PR výzkumů, otázky zajímavé pro novináře, ze kterých sepisuji tiskové zprávy a snažím se, aby se naše výzkumy dostaly do povědomí veřejnosti. 

Jaké jsou Vaše pracovní úspěchy?

V podstatě za pracovní úspěch považuji aktuální postavení ve firmě. Není to o tom, že bych pod sebou měla hodně lidí. Na projektech spolupracujeme se stejným cílem – aby se zvládly. Spíš jsem ráda za to, že si vedu své projekty, a když vše funguje, mohu jednat naprosto samostatně. Hodně mě baví komunikace s klienty, vymýšlení nových výzkumných strategií a prezentace výsledků výzkumů u klienta, to člověk občas nakoukne do dílny různých firem. Mám možnost sledovat marketingové postupy: na koho firmy cílí, jakým způsobem chtějí oslovovat zákazníky a vidět pod povrch některých produktů a služeb dlouho dopředu. To považuji za velký úspěch.  

Co ze studia sociologie využíváte ve svém zaměstnání?

Klienti jsou podobně nároční jako vyučující, takže dodržování timingů je v praxi aplikovatelné 100%. Metodologickým předmětům vděčím za orientaci v dotaznících a schopnost práce s některými programy. Praxe není jen o analýze, ale také o schopnosti sebeprezentace a argumentaci. Intelektuální rozhled se také uplatní každodenně.

Studovala jste na Katedře sociologie – jaká byla Vaše cesta z této katedry k Vašemu současnému postu?

Zejména díky předmětu ASD jsem vlastně získala své aktuální zaměstnání. Jelikož tehdejší klient chtěl analýzu dat v programu Atlas.ti a nikdo ze stávajících zaměstnanců Atlas.ti neznal, vytvořili pro mě nové pracovní místo. Začala jsem pracovat v oddělení vyhodnocení kvantity, ale v průběhu jsem dostávala na starosti také kvalitativní projekty, až jsem skončila u mystery shoppingu.

Jaký přínos má studium sociologie pro člověka na Vaší pozici?

Vnímám studium sociologie jako přínos vlastní osobnosti. Dává člověku možnost nahlížet z perspektivy druhých, do jisté míry pěstuje toleranci a rozšiřuje obzory.  

Co byste doporučila stávajícím studentům a studentkám sociologie pro jejich lepší postavení na trhu práce?

Bavte se s lidmi, získávejte kontakty, nebojte se oslovovat lidi, které obdivujete a ptejte se jich, jaká byla jejich cesta k úspěchu. Pokud chcete pracovat v privátní sféře, zkuste oslovit agentury už při studiu. Práce ve výzkumu trhu je mnoho, i když je ekonomická situace špatná a jsme v recesi. Firmy chtějí vědět do čeho investovat a do čeho ne, podkládají si své rozhodnutí právě výzkumy. Když umíte něco, co ostatní neumí je určitě jednoduší práci získat.    

 

Děkujeme, že jste se podělila s našimi studenty a studentkami o Vaše zkušenosti a názory.

Patička