Přejít k obsahu

Inter 14 - Free-movers

Program je určen převážně pro krátké výjezdy (min. jeden měsíc - max. jeden semestr). Studující si sami domluví stáž v zahraniční instituci, mimo rámec jakéhokoliv výměnného programu. Při výběru destinace nejsou omezovánižádným výčtem univerzit. Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které vám může udělit v rámci Transformačních a rozvojových programů stipendium v maximální výši 10 000 korun na měsíc.

Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské organizaci v délce 3-12 měsíců. Pracovní stáž v zahraničním podniku v délce 3-12 měsíců. Intenzivní jazykové kurzy méně používaných jazyků EU před zahájením pobytu nebo stáže v délce max. 6 týdnů. V roce 2016 vyjelo šest studentů do jednotlivých zemí jako je Polsko (Wroclaw), Slovinsko (Maribor) a Německo (Ingolstadt). V aktuální nabídce katedry sociologie je dále i Norsko (Oslo) a Slovensko (Prešov a Trnava).

Jak se přihlásit?

Stačí pozorně sledovat webové stránky katedry sociologie, kde probíhá vyhlašování výběrového řízení, do kterého je možné si zaslat vyplněnou přihlášku a motivační dopis. Podmínkou je stejně jako u spousty jiných programů dokončený první rok řádného prezenčního vysokoškolského studia.

Patička