Přejít k obsahu

Studium na Katedře sociologie FF ZČU

Katedra sociologie garantuje bakalářské studium sociologie (v prezenční i kombinované formě) a navazující magisterské studium sociologie (pouze v prezenční formě). Podílí se nicméně i na výuce sociologie a sociálněvední metodologie v rámci jiných oborů FF a dalších fakult ZČU.

Studijní plány oborů garantovaných katedrou jsou uvedeny níže. Garantem bakalářského i magisterského studia je Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Patička